Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

Kategorija: Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Trešdiena, 25 Novembris 2009
Pēdējās izmaiņas: 21 Oktobris 2021

tmb20180731111721

Direktore: Biruta Vizule
Telefons: 26178911
Direktores pieņemšanas laiks: Otrdienās no plkst.12.00 - 13.00
Trešdienās no plkst.15.00 -16.00
Lietvedība: 64521940; 29164754
Skolas internāts: 26307488
Izglītības darba speciālists (Brīvības iela 47) fakss 64507012; mob. 26585964
Adrese: Vidzemes iela 26 , Balvi ,LV – 4501
Mājas lapa: www.bpvv.lv

Pēcpusdiena “Esi dzirdams!

Kategorija: Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Trešdiena, 08 Februāris 2023
Pēdējās izmaiņas: 08 Februāris 2023

Esi redzams Gulbene2023.gada 2.februārī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas vokālā ansambļa dalībnieki: Ieva Krevica, Katrīna Jaudzema, Ramona Kuļša, Madara Janiša, Guna Ozoliņa, Evita Salmane, Nellija Barinova, Vivita Baldiņa, Dana Kuropatkina, Kristers Melnačs, direktores vietnieces Inga Čipate un Benita Urtāne piedalījās Eiropas solidaritātes korpusa brīvprātīgā darba projekta  “Ļauj skanēt!”, projekta līguma numurs – 2020-2-LV02-ESC11-003230, ietvaros organizētajā pēcpusdienā “Esi dzirdams!” Gulbenes novada vidusskolā ar mērķi aktualizēt mūzikas pieraksta un mūzikas atskaņošanas rīkus.

Lasīt tālāk...


Balvu novada izglītojamo pašpārvalžu sadraudzības pasākums

Kategorija: Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Ceturtdiena, 02 Februāris 2023
Pēdējās izmaiņas: 02 Februāris 2023

tiksanas bpvv 183aa

31.janvārī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas projekta “Es-Tu-Mēs, well-being Balvu novadā” (JSPA projekts "Kontakts") ietvaros notika Balvu novada izglītojamo pašpārvalžu sadraudzības pasākums. Pasākumā piedalījās 7 Balvu novada skolu izglītojamo pašpārvalžu (IP) dalībnieki. Vakara gaitā spilgtu personību krāsās mirdzēja Balvu pamatskolas, Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas, Balvu Valsts ģimnāzijas, Baltinavas vidusskolas, Viduču pamatskolas, Eglaines pamatskolas un Rugāju vidusskolas jaunieši. BPVV IP jauniešu organizētās tikšanās priecīgajā un viesmīlīgajā noskaņā notika dažādas aktivitātes- iepazīšanās spēles, ekskursija pa skolu, IP dalībnieku darbs grupās pie dažādu perspektīvu labbūtības projektu ideju attīstīšanas un realizēšanas struktūras prezentēšanas. Katras skolas komanda prezentēja savas IP darbību un būtību.

Lasīt tālāk...


Uzdrīksties būt uzņēmīgs!

Kategorija: Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Piektdiena, 20 Janvāris 2023
Pēdējās izmaiņas: 20 Janvāris 2023

Uzdrīksties būt uzņēmīgsUzdrīksties būt uzņēmīgs! Tā varētu nosaukt tikšanos BPVV, kurā piedalījās skolas audzēkņi un iepazinās ar iespējām, ko piedāvā Junior Achievment Latvia, uzklausīja uzņēmēja Edgara Kaļvas veiksmes stāstu un ieteikumus. Tāpat audzēkņiem bija iespēja gūt informāciju par uzņēmējdarbības vidi Balvu novadā, par ko informēja Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra vadītāja Mārīte Orniņa. 2K.kursa audzēkne Elīza Ivanova pastāstīja par savu pieredzi, ko guvusi uzņēmējdarbības iedvesmas konferencē. Skolas direktore sarunu pēcpusdienas viesiem dāvāja skolēnu rokām gatavotus gaismas nesējus - lukturīšus, kas noteikti izgaismos turpmākās sadarbības ceļu. Paldies skolotājai Ingai Grigulei par pasākuma organizēšanu! Secinājums viens - viss, kas ar tevi šajā dzīvē notiks, ir tavās rokās un spējā uzdrīkstēties!

Informācija: Arnita Gaiduka

FOTO


Norisinājies Ziemassvētku tirdziņš ar dažādām atrakcijām

Kategorija: Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Svētdiena, 18 Decembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 18 Decembris 2022

Ziemassvētku tirdziņš BPVV. 15. decemvrī BPVV notika Ziemassvētku jampadracis. Kas tas bija? Tas bija Ziemassvētku tirdziņš ar dažādām atrakcijām - ar čigānietes zīlēšanas salonu, ar laimes aku un vērtīgām balvām, kur dalības biļete bija novēlējumu rakstīšana uz vēlējumu sienas. Paldies skolotājām Ingai Grigulei, Ilonai Šāvelei, kā arī izglītojamo pašpārvaldei par jauko un jautro pasākumu! Ziemassvētku noskaņa mūsu skolā aug augumā!

Foto: ŠEIT. 


Latvijas valsts svētku nedēļa BPVV

Kategorija: Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Pirmdiena, 21 Novembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 21 Novembris 2022

Valsts svētki BPVVBalvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā Latvijas svētku nedēļa iesākās Lāčplēša dienā - skolēniem, pedagogiem un skolas vadībai vienojoties ar citiem Balvu iedzīvotājiem un viesiem lāpu gājienā, kurš sākās pie Balvu Evanģēliski luteriskās baznīcas. Patriotiskajā nedēļā skolēni piedalījās sociālo zinību un vēstures skolotāju sagatavotajā konkursā - spēlē par Latvijas vēsturi.

Lasīt tālāk...


Konkurss - diskusija Balvu profesionālās un vispārējās vidusskolas skolēniem

Kategorija: Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Pirmdiena, 21 Novembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 21 Novembris 2022

Konkurss - diskusija BPVV17. novembrī norisinājās konkurss - diskusija skolēniem par Balvu profesionālās un vispārējās vidusskolas (turpmāk tekstā - BPVV) iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu un vērtību iedzīvināšanu rīcībā.

Mēdz teikt, ka skola ir otrās mājās. Tātad katram šajā vidē jājūtas droši. Lai tā būtu ir jāievēro skolas iekšējās kārtības noteikumi, jāiedzīvina savā rīcībā un attieksmē skolas vērtības. BPVV notika lielā diskusija - konkurss par kārtības noteikumu un skolas vērtību izpratni.  Pasākumā piedalījās visu klašu un kursu kolektīvi.

Lasīt tālāk...


Izlaidums Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolā

Kategorija: Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Trešdiena, 09 Novembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 09 Novembris 2022

Izlaidums4. novembris bija viena laimīga un ļoti gaidīta diena mūsu skolā - izlaidums. 14 studentes saņēma kvalifikācijas apliecības. Četras studentes ieguva modulārās profesionālās vidējās izglītības programmas „Skaistumkopšanas pakalpojumi” kvalifikāciju „Vizuālā tēla stilists”. Desmit studentes - profesionālās vidējās izglītības programmas „Bērnu aprūpe” kvalifikāciju - „Auklis”. Paldies studentēm par to, ka mūsu skolu 1,5 gadus sauca par savu. Paldies audzinātājām Skaidrītei Veinai un Elitai Gailei, pedagogiem, skolas vadībai par darbu, atbalstu izglītības procesā. Pasākumu iekrāsoja deju grupas “Terpsihora” sniegums un Markusa Medņa skanīgā balss.

FOTOGALERIJA

Informācija: Arnita Gaiduka


Projekta "Kontakts" aktivitāte “Sarunas ar psiholoģi Aiju Brokāni”

Kategorija: Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Trešdiena, 09 Novembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 09 Novembris 2022

LekcijaBalvu profesionālajā un vispārziglītojošajā vidusskolā notika JSPA projekta "Kontakts" aktivitāte "Sarunas ar psiholoģi Aiju Brokāni". Tika aktualizēti dažādi jauniešiem aktuāli jautājumi par atkarībām, dažādām problēmām un cēloņiem, kā arī iespējamajiem risinājumiem. Jaunieši darbojās grupās un aktīvi iesaistījās diskusijās. 
Paldies psiholoģei Aijai Brokānei un visiem mūsu skolas jauniešiem par aktīvo un izglītojošo pasākumu!

FOTOGALERIJA
Raksta un foto autors: Krista Medne


Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolā viesojas Zviedrijas vēstniece

Kategorija: Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Piektdiena, 04 Novembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 04 Novembris 2022

whatsapp image 2022 11 04 at 9.37.28 am 1 d604b

2022. gada 3.novembrī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā viesojās Zviedrijas Karalistes vēstniece Latvijā Karin Höglund, viņas pirmā sekretāre (Eiropas Savienības, komerciālie un kultūras jautājumi) Ylva Hammarsten un politisko jautājumu asistente Sanita Škapare. Kopā ar viesiem no vēstniecības skolu apmeklēja Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.  

Kā zināms, vēstniecības uzdevums ir pārstāvēt Zviedriju un Zviedrijas valdību, kā arī veicināt zviedru intereses Latvijā. 

Delegācija tika sveikta ar skolēnu koncertu, par kuru dzirdējām sajūsmas pilnus vārdus no ciemiņiem. Direktore uzrunāja ciemiņus, kā arī vadīja tos ekskursijā pa skolu, kura delegācijas dalībniekiem radīja ļoti pozitīvas emocijas. Vēstniece uzrunāja skolēnus, izteica atzinību par to, ko viņi dara, vēlēja veiksmi mācībās un sevis pilnveidošanā. 

Vairāk fotogrāfiju no tikšanās ŠEIT!


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei