Iestāde Vadītājs Kontaktinformācija 
Balvu Valsts ģimnāzija Inese Paidere Tel: 64522727
Fax: 64522053
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Dārza iela 2 , Balvi
Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola Biruta Vizule Tel: 64521940
Fax: 64521940
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Vidzemes iela 26, Balvi
Bērzpils vidusskola Ilona Stepāne Tel: 64521990
Fax: 64521990
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Dārza iela 12, Bērzpils pag., Balvu nov.
Tilžas vidusskola Voldemārs Čeksis Tel: 64563865
Fax: 64563865
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Raiņa iela 15, Tilža, Tilžas pag., Balvu novads
Balvu pamatskola Māra Pimanova Tel: 64507006
Fax: 64507006
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Partizānu iela 16, Balvi
Briežuciema pamatskola Lidija Ločmele Mob: 26636982
Fax: 64521298
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
  Briežuciema pagasts, Balvu novads
Stacijas pamatskola Ruta Bukša Tel: 64560035
Fax: 64560035
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Skolas iela 12, Kubulu pag., Balvu novads
Tilžas internātpamatskola Iluta Bērziša Tel: 64563858
Fax: 64563858
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Pārupes iela 4, Tilžas pag., Balvu novads
Kubulu pirmsskolas izglītības iestāde „Ieviņa” Lija Bukovska Tel: 64560069
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Balvu iela 6, Kurna, Kubulu pag., Balvu novads
Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestāde Inta Korlaša Tel: 64522579
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pag., Balvu novads
Tilžas pirmsskolas izglītības iestāde Vita Belindževa Tel: 64563945
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Dārza iela 1, Tilža, Tilžas pag., Balvu novads
PII "Sienāzītis" Iveta Barinska Tel: 64522447
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Brīvības iela 50B, Balvi
PII "Pīlādzītis" Antra Eizāne Tel: 64522023
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Daugavpils iela 59, Balvi
Balvu Mākslas skola Elita Teilāne Tel: 64521658
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Teātra iela 2, Balvi
Balvu Mūzikas skola Egons Salmanis Tel: 64521095
Fax: 64521095
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Partizānu iela 18, Balvi
Balvu Sporta skola Ludmila Beļikova Tel: 64521417
Fax: 64521087
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Alejas iela 2, Balvi, Balvu novads
Balvu Centrālā bibliotēka Ruta Cibule Tel: 64522168
Fax: 64522168
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Tirgus iela 7, Balvi
Balvu Kultūras un atpūtas centrs Anita Strapcāne Tel: 64521068
Fax: 64521976
Mob: 26367693
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Brīvības iela 61, Balvi
Balvu Novada muzejs Iveta Supe Tel: 64521430
Fax: 64521430
www.muzejs.balvi.lv
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Brīvības iela 46, Balvi
Balvu novada Bāriņtiesa Rudīte Krūmiņa Tel: 64522978
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Raiņa iela 52, Balvi
Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests Anita Petrova Tel: 64521998
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Raiņa iela 52, Balvi
Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde Nora Apīne Mob.t. 26726566
Tel: 64521083
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Sporta iela 1, Balvi
Balvu novada pašvaldības policija Ēriks Ločmelis Tel: 64520940
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu  
Sporta iela 1, Balvi
Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļa Svetlana Romanovska Tel: 64507147
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Sporta iela 1, Balvi
Balvu novada pašvaldības Būvvalde Žanete Mārtuža Tel: 64507075
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Bērzpils iela 1A, Balvi
Balvu novada pašvaldības Pansionāts „Balvi” Jana Komane Tel: 64507200
Fax: 64521287
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Balvu sporta centrs Edgars Kaļva 29336428
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Balvu bērnu un jauniešu centrs Olita Loseva Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Brīvības iela 48, Balvi
Pašvaldības aģentūra „San – Tex” Uldis Sprudzāns Tel: 64507197
Fax: 64507197
http://www.san-tex.lv
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Bērzpils iela 56, Balvi
Balvu novada pašvaldības aģentūra „Ziemeļlatgales biznesa centrs” Viktors Šļuncevs Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Vidzemes iela 2B, Balvi