Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
Balvu novads Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Eiropas Sociālā fonda projekts „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide”

21. oktobrī svinīgā pasākumā tika atklāts Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs (BIIAC), kas izveidots Eiropas Sociālā fonda projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” projekta ietvaros un ar Balvu novada pašvaldības atbalstu. Pasākumā piedalījās un klātesošos uzrunāja projekta vadītāja Mudīte Reigase, BIIAC eksperte Mārīte Rozenfelde, Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietniece Ināra Ņikuļina, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Iveta Tiltiņa, kā arī pašvaldības iestāžu pārstāvji.
BIAAC vadītāja Terēza Čudarkina klātesošos iepazīstināja ar centra darbības mērķiem un uzdevumiem, paveikto un turpmākā darba iecerēm. Muzikālus priekšnesumus sniedza Eglaines pamatskolas skolēni.
 

Galerija

 

Pēdējās izmaiņas (Pirmdiena, 24 oktobris 2011 14:51)

 

Pedagogu dalība projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” realizācijā

Noslēgumam tuvojas 2010./2011.mācību gads un šajā mācību gadā norisinājās projekta 3. un 4.posms, kuros piedalījās 147 pedagogi.
Pēdējā posmā viens pedagogs piedalījās 1.aktivitātē pedagoga zināšanu un prasmju pilnveidē, veicinot profesionālo un sektoriālo mobilitāti.
2.aktivitātē pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamo pārkvalifikāciju apguvuši 7 pedagogi. Šajā aktivitātē tika izsludināta pēdējā papildus pieteikšanās, kurā pieteicās18 pedagogi, bet atbalstu guva 14. Šīs aktivitātes īstenošana norisināsies līdz oktobrim dažādās Latvijas augstskolās.

Lasīt tālāk...

 

Pirmsskolas vecuma bērnu radošo darbu izstāde

Balvu novada pašvaldības Izglītības Kultūras un Sporta pārvalde organizēja pirmsskolas vecuma bērnu radošo darbu izstādi „ Mana mīļa māmuliņa, mani mīļi audzināja.” Izstāde tika veltīta „Māmiņu dienai” un tās mērķis bija veicināt bērnu praktiskās iemaņas un radošo spēju attīstību. Izstādē piedalījās ne tikai bērni no visām Balvu novada pirmsskolas iestādēm un skolu pirmsskolas grupiņām, bet arī Rugāju novada vidusskolas pirmsskolas grupu bērni.

Lasīt tālāk...