Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
English (United Kingdom)   Latvian   Russian (CIS)
Izglītība

Skolotāju diena Balvu pamatskolā

MANA, TAVA, MŪSU SKOLA

Par tradīciju Balvu pamatskolā izveidojusies pirmā mācību stunda Skolotāju dienas rītā, kuru ikvienā klasē novada kāda skolēna vecāki. Priecē tas, ka vecāki to uzņem ļoti nopietni, ar milzīgu atbildības sajūtu. Šis process ļauj ne tikai skolotājiem gūt svētku noskaņu, bet arī vecākiem redzēt savu bērnu un viņa klasesbiedrus citā situācijā nekā ikdienā. Tā ir liela uzdrošināšanās- paldies par to!
Pēc novadītās stundas vecāki ir mīļi aicināti un laipni piekrituši dalīties iespaidos par pieredzēto ar skolas vadību un citiem vecākiem, arī par to- paldies!
Katrā klasē vecāki bija izvēlējušies ļoti atšķirīgas darba formas, kā arī stundu tēmas.

Lasīt tālāk...

 

Dzejas stunda vecākiem

26.septembra vakars Balvu pamatskolā bija īpašs, jo uz Dzejas stundu skolas bibliotēkā pulcējās vecāki, kas parakstījās īpašā „Bibliotēkas notikumu grāmatā”. Direktores vietniece L.Krištopanova uzsvēra, ka dzeju var klausīties, dzeju var rakstīt, dzeju var izdziedāt.
Dzejas stunda bija mammu un tētu, vecmāmiņu un vectētiņu, kā arī skolotāju kopā būšanas laiks, kad pasmaidīt un arī paraudāt, padziedāt un padomāt lika Balvu pamatskolas talantīgie vecāki, kas reizē ir mākslinieki, Māris Lāpāns un Astra Ambarova. Savu dzeju tāpat lasīja skolotāja Vita Romanovska. Protams, Balvu pamatskolā mācās arī talantīgi bērni, tāpēc ar īpašu gandarījumu tika uzklausīts 2.b klases skolēns Ralfs Žogota, kas ir ne vien labākais daiļlasītājs skolā, bet arī visā Balvu novadā un Ziemeļvidzemes reģionā. Dzejas stundā piedalījās arī bijušie Balvu pamatskolas skolēni, tagadējie Balvu Valsts ģimnāzijas audzēkņi, kuru dzeja ir lasāma grāmatā „Starp tevi un mani ir valoda”.

Lasīt tālāk...

 

Balvu pamatskolas skolotāja saņem pateicības rakstu

Balvu pamatskolas skolotāja Ingrīda Paršinova saņem Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas pateicības rakstu par ieguldījumu valodu mācīšanas un apguves uzlabošanā, piedaloties starptautiskajā konkursā ”Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē”
Konkurss „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē”, ko Latvijā organizē VIAA, ir Eiropas Komisijas iniciatīva. Tas norisinās 30 Eiropas valstīs un rosina valodu mācīšanos un mācīšanu, jaunu metožu izstrādi un izmantošanu valodu apguvē, labas prakses piemēru popularizēšanu.

Lasīt tālāk...

 

Olimpiskā diena Balvu pamatskolā

20.septembrī Balvu pamatskolas skolēni pulcējās uz Olimpisko dienu, kas sākās ar Olimpisko rīta vingrošanu, kuras mērķis ir pamodināt un sagatavot turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī atgādināt par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu.
Tā kā šogad Olimpiskās dienas devīze Latvijā ir “Esam sportiska ģimene”, tad aktivitātes Balvu stadionā uzņēmās vadīt 3.b klases skolnieces Kamillas Andersones ģimene, kas skolēnus orientēšanās laikā ierosināja un motivēja ar savu personisko piemēru nepagurt un neatslābt vājuma brīžos, līdzi just un priecāties par kārtējo sasniegumu.

Lasīt tālāk...

 

Balvu pamatskola saņem Ata Kronvalda fonda ceļojošās pūces balvu

9. jūlijā Izglītības un zinātnes ministrijā tika pasniegta ceļojošā balva "Lielā Pūce" un "Mazā Pūce", kas jau 24 gadus tiek nodota labākajiem skolu kolektīviem mācību gadā par sekmīgu darbu talantīgo skolēnu izglītošanā.
Šogad balvu pasniedza Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Ina Druviete, IZM Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntis Vasiļevskis un Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs.
Pasākumā tika apbalvotas 5 labākās lielās un 5 labākās mazās skolas. Valmieras Mazo skolu kategorijā ceļojošās pūces balvu ieguva Daugavpils Saskaņas pamatskola, Rīgas 89. vidusskola, Rīgas Herdera vidusskola, Rudzātu pamatskola un Balvu pamatskola.
Latvijas skolu novērtējumā šajā mācību gadā iekļuvušas (atzinību talantu izvērtēšanas pasākumos guvušas) 111 lielās un 129 mazās skolas.

Lasīt tālāk...

 

Balvu pamatskola saņem Ata Kronvalda fonda ceļojošās pūces balvu

9. jūlijā Izglītības un zinātnes ministrijā tika pasniegta ceļojošā balva "Lielā Pūce" un "Mazā Pūce", kas jau 24 gadus tiek nodota labākajiem skolu kolektīviem mācību gadā par sekmīgu darbu talantīgo skolēnu izglītošanā.
Šogad balvu pasniedza Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Ina Druviete, IZM Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntis Vasiļevskis un Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs.
Pasākumā tika apbalvotas 5 labākās lielās un 5 labākās mazās skolas. Valmieras Mazo skolu kategorijā ceļojošās pūces balvu ieguva Daugavpils Saskaņas pamatskola, Rīgas 89. vidusskola, Rīgas Herdera vidusskola, Rudzātu pamatskola un Balvu pamatskola.
Latvijas skolu novērtējumā šajā mācību gadā iekļuvušas (atzinību talantu izvērtēšanas pasākumos guvušas) 111 lielās un 129 mazās skolas.
Balvu pamatskola lepojas ar skolotājiem Aldi Voitu, Lilitu Leišavnieci un Inetu Gargurni un viņu skolēniem Matīsu Zelču, Arti Duļbinski, Deividu Bebinu, Jeļenu Vasiļjevu un Agnesi Lipsku, kas šajā mācību gadā guvuši izcilus mācību darba rezultātus un skolai ieguvuši 5.vietu Latvijas skolu reitingā.
Pilns Latvijas skolu novērtējums portālā www.skolureitings.lv.
 

 

Pateicības pēcpusdienā „Mēs ar tevi lepojamies”

27.maijā Balvu pamatskolas direktore aicināja uz Pateicības pēcpusdienu 57 skolēnus, kas visa gada garumā bija centīgi mācījušies, piedalījušies olimpiādēs, konkursos, sporta spēlēs.
Tie bija svētki, kuros atmirdzēja darba prieks, izziņas prieks, uzņēmība un neatlaidība.
Skolēni ar saviem vecākiem un vecvecākiem veidoja savu panākumu pļavu.
Un kā pirmā uzziedēja puķe, ko izplaucēja 8 skolēni, kuri piedalījās valsts, reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs.
Otro puķi izplaucēja 29 skolēni, kuri guvuši panākumus, piedaloties starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs.

Lasīt tālāk...

 

Balvu pamatskolā darbu uzsāks Iespējamās misijas skolotāja Laura Tiesnese

6.jūnijā Izglītības un zinātnes ministrijā tika paziņoti 24 izglītības programmas Iespējamā misija (IM) jaunie dalībnieki, kuri kā savu profesionālo izaicinājumu izvēlējušies darbu skolā un pievienosies 70 esošajiem programmas skolotājiem un absolventiem. Pasākumā apsveikuma vārdus teica izglītības ministrs Vjačeslavs Dombrovskis, kā arī programmas dibinātāju Lattelecom un Swedbank vadītāji.

Lasīt tālāk...

 

“Jauno satiksmes dalībnieku forums 2013”

Pirmdien, 20. maijā, Balvu novadā norisinājās “Jauno satiksmes dalībnieku forums 2013” sacensības, kas pulcēja 11 komandas. Astoņas no tām bija no Balvu pamatskolas. Sacensību dalībnieki rādīja savas zināšanas ceļu satiksmes noteikumos, satiksmes drošībā, pirmās palīdzības sniegšanā, velosipēda tehniskā stāvokļa novērtēšanā un praktiskajā braukšanā. Lietus šalkas, kas uznāca apbalvošanas pašās beigās, bija kā patīkams atvēsinājums pēc labi padarīta darba.
Visi sacensību dalībnieki saņēma īpašo pasākuma T-kreklu un Atzinības rakstu bet, uzvarētāji – arī diplomus un vērtīgas balvas.
Sacensību rezultāti:
2.vieta – 4.a klases komanda „ Zibenzeļļi” ( Kristaps Kokorevičs,Reinis Niedra, Ričards Ambarovs, Elīna Samoiļenko, Anna Elīza Buglova, Samanta Dzergača)
3.vieta -4.a klases komanda „ BMX” ( Sandis Livzenieks, Uvis Pošeika, Lauris Eizāns, Līva Kairiša, Signe Vindēle, Sindija Daniela Vizule)
 

 

Atzinība skolas bibliotēkai

10. maijā Rīgā, Spīķeru koncertzālē notika gadskārtējā bērnu un jauniešu literatūrai veltītā konference, kuras tēma bija "Iztēles spēks: spilgtākie tēli bērnu literatūrā". Konferenci rīkoja Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome (LBJLP) un Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrs. Uz konferenci bija aicināta arī Balvu pamatskolas skolotāja Larisa Krištopanova, kas šajā gadā ieguva lasītprieka vēstneses titulu Latgalē.
Liels bija gandarījums, kad LNB Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova pārskatā „Bērnu literatūras un lasīšanas sardzē: bibliotēku ieguldījums” kā labāko no 576 bibliotēkām minēja Balvu pamatskolas bibliotēku, ko vada Rudīte Bukša.
S.Tretjakova iepazīstināja ar Balvu pamatskolas bibliotēkas darbu ne vien Latvijas bibliotekārus, bet arī Nīderlandes IBBY sekretāru Tuānu Dauku, Nīderlandes IBBY bijušo prezidenti Janti van der Vēgu, Lietuvas IBBY prezidentu Ķestuti Urbu, Maskavas Svešvalodu bibliotēkas Bērnu nodaļas vadītāju Olgu Meeotsu un citus interesentus.
 

 
Vairāk rakstu...