Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
English (United Kingdom)   Latvian   Russian (CIS)
Izglītība

Dzejas stunda kopā ar Andri Tjunīti

Iestājies rudens, uz ko dažādi cilvēki reaģē dažādi. Vieniem tas ir ražas novākšanas beigu laiks un līdz ar to brīdis, kad novērtēt sava darba augļus. Citiem tas ir melanholijas laiks, kad tumsā jāiet uz darbu un dažkārt tumsā arī jāpārnāk mājās. Tad ļoti gribas sagaidīt kādu brīnumiņu.
Tāpēc 23.oktobra pēcpusdienā Balvu pamatskolas bibliotēkā vecāki un skolotāji sanāca kopā, lai ļautos rudens brīnumiem, dzejai un mūzikai, ko sagādāja Andris Tjunītis, Ģirts Ripa, Astra Ambarova.

Lasīt tālāk...

 

Balvu pamatskola rada unikālus ielūgumus uz Eiropas kultūras galvaspilsētas gadu

Oktobrī katrs Balvu pamatskolas skolēns saņēma „Rīga 2014” pastkarti, ko noformēja ar savu zīmējumu un radīja unikālu ielūgumu uz Eiropas kultūras galvaspilsētas gadu. Pastkartē bija paredzēta vieta zīmējumam, vēstījuma tekstam un adresātam.
200 skaistākās pastkartes skola ir nosūtījusi nodibinājumam „Rīga 2014”, kas tās izmantos, uzrunājot sadarbības partnerus Latvijā un ārvalstīs kā aicinājumu apmeklēt Rīgu 2014.gadā.
263 skolēnu veidotās pastkartes skola izmantos sūtīšanai draugiem Krievijā, Polijā, Čehijā, Anglijā, Vācijā, kā arī tepat Latvijā.

Lasīt tālāk...

 

Pleskavas 12.vidusskolas skolotāju un skolēnu vizīte Balvos

18.oktobrī Balvu pamatskolā viesojas draugi no Pleskavas 12.vidusskolas. Šādas skolotāju un skolēnu tikšanās notiek jau 8.reizi. Neskatoties uz drēgno laiku, arī šoreiz mēs spējām ciemiņus pārsteigt, parādot Latvijas gleznaino rudeni braucienā ar prāmi pa Balvu ezeru, parādīt pareizticīgo baznīcu, apmainīties dāvanām, sasildīt ciemiņus ar savu sirsnību un viesmīlību, ko viņi augstu novērtēja.

Lasīt tālāk...

 

Balvu Pamatskolas skolēni iepazīst lauku uzņēmējdarbību

Šī gada 7. un 10. oktobrī Balvu pamatskolas 2.c un 6.b klases skolēni, sadarbībā ar SIA LLKC Balvu nodaļu devās mācību ekskursijā uz Balvu un Viļakas novada uzņēmumiem. Pasākums „Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošajās skolās” tika organizēts Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros un tā mērķis – skolēnu informētības līmeņa paaugstināšana par uzņēmējdarbības iespējām lauku teritorijā.
Pasākumā piedalījās 38 Balvu pamatskolas skolēni un četras skolotājas. Diena tika sadalīta divās daļās: informatīvā tikšanās un izbraukuma seminārs. Darbs notika pēc iepriekš sagatavotas un saskaņotas programmas. Gatavojoties pasākumam, skolēni bija uzzīmējuši zīmējumus par tēmu „Kādus es redzu Latvijas laukus?” Bērni bija ļoti centušies, attēlojot Latvijas dabu, viensētas, gotiņas, dārzeņu laukus un traktorus.
Pasākuma vadītāja SIA LLKC Balvu nodaļas uzņēmējdarbības konsultante Liene Ivanova piedāvāja šo dienu bērniem un skolotājām pavadīt īstā lauku gaisotnē un piedzīvot neaizmirstamus mirkļus, pašiem līdzdarbojoties lauku uzņēmējdarbībā.

Lasīt tālāk...

 

Skolotāju diena Balvu pamatskolā

MANA, TAVA, MŪSU SKOLA

Par tradīciju Balvu pamatskolā izveidojusies pirmā mācību stunda Skolotāju dienas rītā, kuru ikvienā klasē novada kāda skolēna vecāki. Priecē tas, ka vecāki to uzņem ļoti nopietni, ar milzīgu atbildības sajūtu. Šis process ļauj ne tikai skolotājiem gūt svētku noskaņu, bet arī vecākiem redzēt savu bērnu un viņa klasesbiedrus citā situācijā nekā ikdienā. Tā ir liela uzdrošināšanās- paldies par to!
Pēc novadītās stundas vecāki ir mīļi aicināti un laipni piekrituši dalīties iespaidos par pieredzēto ar skolas vadību un citiem vecākiem, arī par to- paldies!
Katrā klasē vecāki bija izvēlējušies ļoti atšķirīgas darba formas, kā arī stundu tēmas.

Lasīt tālāk...

 

Dzejas stunda vecākiem

26.septembra vakars Balvu pamatskolā bija īpašs, jo uz Dzejas stundu skolas bibliotēkā pulcējās vecāki, kas parakstījās īpašā „Bibliotēkas notikumu grāmatā”. Direktores vietniece L.Krištopanova uzsvēra, ka dzeju var klausīties, dzeju var rakstīt, dzeju var izdziedāt.
Dzejas stunda bija mammu un tētu, vecmāmiņu un vectētiņu, kā arī skolotāju kopā būšanas laiks, kad pasmaidīt un arī paraudāt, padziedāt un padomāt lika Balvu pamatskolas talantīgie vecāki, kas reizē ir mākslinieki, Māris Lāpāns un Astra Ambarova. Savu dzeju tāpat lasīja skolotāja Vita Romanovska. Protams, Balvu pamatskolā mācās arī talantīgi bērni, tāpēc ar īpašu gandarījumu tika uzklausīts 2.b klases skolēns Ralfs Žogota, kas ir ne vien labākais daiļlasītājs skolā, bet arī visā Balvu novadā un Ziemeļvidzemes reģionā. Dzejas stundā piedalījās arī bijušie Balvu pamatskolas skolēni, tagadējie Balvu Valsts ģimnāzijas audzēkņi, kuru dzeja ir lasāma grāmatā „Starp tevi un mani ir valoda”.

Lasīt tālāk...

 

Balvu pamatskolas skolotāja saņem pateicības rakstu

Balvu pamatskolas skolotāja Ingrīda Paršinova saņem Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas pateicības rakstu par ieguldījumu valodu mācīšanas un apguves uzlabošanā, piedaloties starptautiskajā konkursā ”Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē”
Konkurss „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē”, ko Latvijā organizē VIAA, ir Eiropas Komisijas iniciatīva. Tas norisinās 30 Eiropas valstīs un rosina valodu mācīšanos un mācīšanu, jaunu metožu izstrādi un izmantošanu valodu apguvē, labas prakses piemēru popularizēšanu.

Lasīt tālāk...

 

Olimpiskā diena Balvu pamatskolā

20.septembrī Balvu pamatskolas skolēni pulcējās uz Olimpisko dienu, kas sākās ar Olimpisko rīta vingrošanu, kuras mērķis ir pamodināt un sagatavot turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī atgādināt par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu.
Tā kā šogad Olimpiskās dienas devīze Latvijā ir “Esam sportiska ģimene”, tad aktivitātes Balvu stadionā uzņēmās vadīt 3.b klases skolnieces Kamillas Andersones ģimene, kas skolēnus orientēšanās laikā ierosināja un motivēja ar savu personisko piemēru nepagurt un neatslābt vājuma brīžos, līdzi just un priecāties par kārtējo sasniegumu.

Lasīt tālāk...

 

Balvu pamatskola saņem Ata Kronvalda fonda ceļojošās pūces balvu

9. jūlijā Izglītības un zinātnes ministrijā tika pasniegta ceļojošā balva "Lielā Pūce" un "Mazā Pūce", kas jau 24 gadus tiek nodota labākajiem skolu kolektīviem mācību gadā par sekmīgu darbu talantīgo skolēnu izglītošanā.
Šogad balvu pasniedza Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Ina Druviete, IZM Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntis Vasiļevskis un Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs.
Pasākumā tika apbalvotas 5 labākās lielās un 5 labākās mazās skolas. Valmieras Mazo skolu kategorijā ceļojošās pūces balvu ieguva Daugavpils Saskaņas pamatskola, Rīgas 89. vidusskola, Rīgas Herdera vidusskola, Rudzātu pamatskola un Balvu pamatskola.
Latvijas skolu novērtējumā šajā mācību gadā iekļuvušas (atzinību talantu izvērtēšanas pasākumos guvušas) 111 lielās un 129 mazās skolas.

Lasīt tālāk...

 

Balvu pamatskola saņem Ata Kronvalda fonda ceļojošās pūces balvu

9. jūlijā Izglītības un zinātnes ministrijā tika pasniegta ceļojošā balva "Lielā Pūce" un "Mazā Pūce", kas jau 24 gadus tiek nodota labākajiem skolu kolektīviem mācību gadā par sekmīgu darbu talantīgo skolēnu izglītošanā.
Šogad balvu pasniedza Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Ina Druviete, IZM Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntis Vasiļevskis un Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs.
Pasākumā tika apbalvotas 5 labākās lielās un 5 labākās mazās skolas. Valmieras Mazo skolu kategorijā ceļojošās pūces balvu ieguva Daugavpils Saskaņas pamatskola, Rīgas 89. vidusskola, Rīgas Herdera vidusskola, Rudzātu pamatskola un Balvu pamatskola.
Latvijas skolu novērtējumā šajā mācību gadā iekļuvušas (atzinību talantu izvērtēšanas pasākumos guvušas) 111 lielās un 129 mazās skolas.
Balvu pamatskola lepojas ar skolotājiem Aldi Voitu, Lilitu Leišavnieci un Inetu Gargurni un viņu skolēniem Matīsu Zelču, Arti Duļbinski, Deividu Bebinu, Jeļenu Vasiļjevu un Agnesi Lipsku, kas šajā mācību gadā guvuši izcilus mācību darba rezultātus un skolai ieguvuši 5.vietu Latvijas skolu reitingā.
Pilns Latvijas skolu novērtējums portālā www.skolureitings.lv.
 

 
Vairāk rakstu...