Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
English (United Kingdom)   Latvian   Russian (CIS)
Izglītība

Olimpiskā diena Balvu pamatskolā

20.septembrī Balvu pamatskolas skolēni pulcējās uz Olimpisko dienu, kas sākās ar Olimpisko rīta vingrošanu, kuras mērķis ir pamodināt un sagatavot turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī atgādināt par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu.
Tā kā šogad Olimpiskās dienas devīze Latvijā ir “Esam sportiska ģimene”, tad aktivitātes Balvu stadionā uzņēmās vadīt 3.b klases skolnieces Kamillas Andersones ģimene, kas skolēnus orientēšanās laikā ierosināja un motivēja ar savu personisko piemēru nepagurt un neatslābt vājuma brīžos, līdzi just un priecāties par kārtējo sasniegumu.

Lasīt tālāk...

 

Balvu pamatskola saņem Ata Kronvalda fonda ceļojošās pūces balvu

9. jūlijā Izglītības un zinātnes ministrijā tika pasniegta ceļojošā balva "Lielā Pūce" un "Mazā Pūce", kas jau 24 gadus tiek nodota labākajiem skolu kolektīviem mācību gadā par sekmīgu darbu talantīgo skolēnu izglītošanā.
Šogad balvu pasniedza Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Ina Druviete, IZM Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntis Vasiļevskis un Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs.
Pasākumā tika apbalvotas 5 labākās lielās un 5 labākās mazās skolas. Valmieras Mazo skolu kategorijā ceļojošās pūces balvu ieguva Daugavpils Saskaņas pamatskola, Rīgas 89. vidusskola, Rīgas Herdera vidusskola, Rudzātu pamatskola un Balvu pamatskola.
Latvijas skolu novērtējumā šajā mācību gadā iekļuvušas (atzinību talantu izvērtēšanas pasākumos guvušas) 111 lielās un 129 mazās skolas.

Lasīt tālāk...

 

Balvu pamatskola saņem Ata Kronvalda fonda ceļojošās pūces balvu

9. jūlijā Izglītības un zinātnes ministrijā tika pasniegta ceļojošā balva "Lielā Pūce" un "Mazā Pūce", kas jau 24 gadus tiek nodota labākajiem skolu kolektīviem mācību gadā par sekmīgu darbu talantīgo skolēnu izglītošanā.
Šogad balvu pasniedza Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Ina Druviete, IZM Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntis Vasiļevskis un Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs.
Pasākumā tika apbalvotas 5 labākās lielās un 5 labākās mazās skolas. Valmieras Mazo skolu kategorijā ceļojošās pūces balvu ieguva Daugavpils Saskaņas pamatskola, Rīgas 89. vidusskola, Rīgas Herdera vidusskola, Rudzātu pamatskola un Balvu pamatskola.
Latvijas skolu novērtējumā šajā mācību gadā iekļuvušas (atzinību talantu izvērtēšanas pasākumos guvušas) 111 lielās un 129 mazās skolas.
Balvu pamatskola lepojas ar skolotājiem Aldi Voitu, Lilitu Leišavnieci un Inetu Gargurni un viņu skolēniem Matīsu Zelču, Arti Duļbinski, Deividu Bebinu, Jeļenu Vasiļjevu un Agnesi Lipsku, kas šajā mācību gadā guvuši izcilus mācību darba rezultātus un skolai ieguvuši 5.vietu Latvijas skolu reitingā.
Pilns Latvijas skolu novērtējums portālā www.skolureitings.lv.
 

 

Pateicības pēcpusdienā „Mēs ar tevi lepojamies”

27.maijā Balvu pamatskolas direktore aicināja uz Pateicības pēcpusdienu 57 skolēnus, kas visa gada garumā bija centīgi mācījušies, piedalījušies olimpiādēs, konkursos, sporta spēlēs.
Tie bija svētki, kuros atmirdzēja darba prieks, izziņas prieks, uzņēmība un neatlaidība.
Skolēni ar saviem vecākiem un vecvecākiem veidoja savu panākumu pļavu.
Un kā pirmā uzziedēja puķe, ko izplaucēja 8 skolēni, kuri piedalījās valsts, reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs.
Otro puķi izplaucēja 29 skolēni, kuri guvuši panākumus, piedaloties starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs.

Lasīt tālāk...

 

Balvu pamatskolā darbu uzsāks Iespējamās misijas skolotāja Laura Tiesnese

6.jūnijā Izglītības un zinātnes ministrijā tika paziņoti 24 izglītības programmas Iespējamā misija (IM) jaunie dalībnieki, kuri kā savu profesionālo izaicinājumu izvēlējušies darbu skolā un pievienosies 70 esošajiem programmas skolotājiem un absolventiem. Pasākumā apsveikuma vārdus teica izglītības ministrs Vjačeslavs Dombrovskis, kā arī programmas dibinātāju Lattelecom un Swedbank vadītāji.

Lasīt tālāk...

 

“Jauno satiksmes dalībnieku forums 2013”

Pirmdien, 20. maijā, Balvu novadā norisinājās “Jauno satiksmes dalībnieku forums 2013” sacensības, kas pulcēja 11 komandas. Astoņas no tām bija no Balvu pamatskolas. Sacensību dalībnieki rādīja savas zināšanas ceļu satiksmes noteikumos, satiksmes drošībā, pirmās palīdzības sniegšanā, velosipēda tehniskā stāvokļa novērtēšanā un praktiskajā braukšanā. Lietus šalkas, kas uznāca apbalvošanas pašās beigās, bija kā patīkams atvēsinājums pēc labi padarīta darba.
Visi sacensību dalībnieki saņēma īpašo pasākuma T-kreklu un Atzinības rakstu bet, uzvarētāji – arī diplomus un vērtīgas balvas.
Sacensību rezultāti:
2.vieta – 4.a klases komanda „ Zibenzeļļi” ( Kristaps Kokorevičs,Reinis Niedra, Ričards Ambarovs, Elīna Samoiļenko, Anna Elīza Buglova, Samanta Dzergača)
3.vieta -4.a klases komanda „ BMX” ( Sandis Livzenieks, Uvis Pošeika, Lauris Eizāns, Līva Kairiša, Signe Vindēle, Sindija Daniela Vizule)
 

 

Atzinība skolas bibliotēkai

10. maijā Rīgā, Spīķeru koncertzālē notika gadskārtējā bērnu un jauniešu literatūrai veltītā konference, kuras tēma bija "Iztēles spēks: spilgtākie tēli bērnu literatūrā". Konferenci rīkoja Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome (LBJLP) un Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrs. Uz konferenci bija aicināta arī Balvu pamatskolas skolotāja Larisa Krištopanova, kas šajā gadā ieguva lasītprieka vēstneses titulu Latgalē.
Liels bija gandarījums, kad LNB Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova pārskatā „Bērnu literatūras un lasīšanas sardzē: bibliotēku ieguldījums” kā labāko no 576 bibliotēkām minēja Balvu pamatskolas bibliotēku, ko vada Rudīte Bukša.
S.Tretjakova iepazīstināja ar Balvu pamatskolas bibliotēkas darbu ne vien Latvijas bibliotekārus, bet arī Nīderlandes IBBY sekretāru Tuānu Dauku, Nīderlandes IBBY bijušo prezidenti Janti van der Vēgu, Lietuvas IBBY prezidentu Ķestuti Urbu, Maskavas Svešvalodu bibliotēkas Bērnu nodaļas vadītāju Olgu Meeotsu un citus interesentus.
 

 

Balvu pamatskola- Microsoft Partners in Learning programmas dalībskola

Ir noslēgusies tālākizglītības programma „Inovāciju vadība izglītības iestādē”, ko īstenoja Microsoft Latvija sadarbībā ar Rīgas Izglītības un informācijas metodisko centru. Tā ir Inovatīvo skolu direktoru izglītības un sadarbības programma, kuras laikā 20 skolu vadītājiem bija iespēja apgūt jaunāko tehnoloģiju lietojumu mācību procesā un darba organizācijā. Programmas aktivitātēs iesaistījās arī Balvu pamatskolas direktore Māra Pimanova un direktores vietniece Larisa Krištopanova. Gada garumā viņas apmeklēja seminārus, tikās ar nozaru speciālistiem, diskutēja, praktiski pielietoja tehnoloģijas ikdienas situācijās, popularizēja savas skolas labās prakses piemērus.
No šī gada 24.aprīļa Balvu pamatskola ir Microsoft Partners in Learning programmas dalībskola.
 

 

Panākumi republikas olimpiādē

Mēs lepojamies!
24.aprīlī republikas mājturības (zēniem) atklātajā olimpiādē Rīgā skolotāja A.Voita skolēni sasniedza ļoti labus rezultātus: M. Zelčs (6.c kl. ) ieguva 1. pakāpes diplomu, bet Deivids Bebins (6.c kl. ) - Atzinības rakstu. Apsveicam skolotāju un skolēnus!
 

 

Mīļie 2013./14.m.g. pirmklasnieku vecāki!

Balvu pamatskolas vadība aicina Jūs uz pirmo tikšanos ar klašu audzinātājām.
Tikšanās notiks šī gada 3.maijā plkst.17.30 foajē pie aktu zālēs.
 

 
Vairāk rakstu...