Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
English (United Kingdom)   Latvian   Russian (CIS)
Aptauja
Izglītība

Skolas dalība UNESCO LNK dzimtās valodas dienas pasākumā

Balvu pamatskola šogad aizrautīgi iesaistījās UNESCO LNK Dzimtās valodas dienai veltītajā kampaņā „Trāpīt laikā!”, izzinot un tuvāk iepazīstot Rūdolfa Blaumaņa daiļradi. Pasākumu laikā skolēni radoši izpaudās, zīmējot un darinot lelles, kas veltītas R. Blaumaņa pasakai „Velniņi”. Skolēni varēja iejusties izdevēju lomās, ilustrējot un izveidojot paši savus R. Blaumaņa literāro darbu izdevumus. Skolā rīkotie pasākumi bija vērtīgi ne tikai Rūdolfa Blaumaņa literārā mantojuma apzināšanai, bet arī īpaši sekmēja skolēnu uzstāšanās prasmes un saliedēja pasākuma dalībniekus, iemācot cik daudz var sasniegt, strādājot kopā un palīdzot cits citam.
VAIRĀK PAR ŠO PASĀKUMU VAR LASĪT UNESCO MĀJAS LAPĀ http://skolas.unesco.lv/lv/dzimtas-valodas-diena/valodu-menesis-un-aktivitate-trapit-laika-balvu-pamatskola
 

 

Top jauns Comenius projekts

Balvu pamatskola uzsākusi darbu pie jauna Comenius skolu partnerības projekta, kurā cer sadarboties 9 valstu skolēni no Latvijas, Zviedrijas, Bulgārijas, Anglijas, Spānijas, Itālijas, Turcijas, Polijas un Čehijas, izstrādes, tāpēc no 16.līdz 20.janvārim Balvu pamatskolā notika Comenius skolu partnerības sagatavošanas vizīte, kas palīdzēja iepazīt iespējamos partnerus no Čehijas, Anglijas un Spānijas, kā arī kopīgi izstrādāt projekta uzmetumu.
Sagatavošanas vizītes laikā notika partneru skolu prezentācijas un skolas līnija, kuras laikā ciemiņi iepazinās ar Balvu pamatskolas saimi. Bija patīkami dzirdēt atzinīgus vārdus par Balvu pamatskolas pieklājīgajiem skolēniem, tīrajām un skaisti uzpostajām skolas telpām. Neviltotu sajūsmu izraisīja lielā skolas sporta zāle, izremontētie skolas gaiteņi un aktu zāle. Ciemiņi atzinīgi novērtēja gan Balvu pašvaldības finansiālo atbalstu skolai, gan direktores prasmi vadīt lielo skolas saimi, gan arī katra skolotāja ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā.

Lasīt tālāk...

 

Barikāžu dienu pasākums Balvu pamatskolā

18.janvāra pēcpusdienā skolas pagalmā notika barikāžu atceres pasākums. Pie ugunskura pulcējās skolēni, skolotājas un skolas tehniskie, lai atcerētos tos notikumus, kas norisinājās 1991.gada janvāra dienās Rīgā.
6.,7.,9.klašu skolēni stāstīja par dramatiskajiem notikumiem Rīgā, kad Latvijas ļaužu nevardarbīgā pretošanās nosargāja Latvijas valsti no PSRS mēģinājuma sagrābt varu.
Turpinājumā notika ziemas sporta aktivitātes, kurās divas komandas, kas sastāvēja no skolēniem un skolotājiem, sacentās virves vilkšanā un citās stafetēs. Neskatoties uz auksto laiku, visiem bija jautri.

Lasīt tālāk...

 

Balvu pamatskolas konkursa "Labākie sasniegumi mācībās" rezultāti 2012./2013.m.g. 1.semestrī

Skolā noslēdzies konkurss "Labākie sasniegumi mācībās 2012./2013.m.g.1.semestrī".
Klases augstākais vidējais vērtējums:

Klašu grupa Uzvarētāja klase Klases vidējais vērtējums Klases audzinātāja
2.-3.klases 2.c 7,916 Ārija Žuga
4.-6.klases 4.a 8,271 Nadežda Bogdanova
7.-9.klases 7. 6,788 Olga Markova

Lasīt tālāk...

 

Skolēniem par karjeras izvēli

14. un 15.janvārī Balvu pamatskolā notika tikšanās ar Nodarbinātības valsts aģentūras Balvu filiāles pārstāvi Sarmīti Raibekazu. Viņa iepazīstināja ar pakalpojumiem, kurus piedāvā šī iestāde. Skolēni uzzināja, kur meklēt informāciju par karjeras izvēli internetā, varēja iepazīties ar "Profesiju aprakstu katalogu" un izstādi ar materiāliem par 24 darbības jomām.
Darbiniece aicināja klausītājus padomāt par trīs jautājumiem:

Ko es gribu darīt? (Manas intereses);
Ko es varu darīt? (Manas spējas un veselība);
Ko vajadzētu darīt? (Pieprasījums darba tirgū).

Nodarbības beigās skolēni aizpildīja anketas par pašu izvēlētajām profesijām, izmantojot katalogā pieejamos materiālus.
 

 

Labdarības pasākums skolā

Jau ceturto gadu skolā notiek Latvijas bērnu bāreņu fonda pasākums. Šogad tas notika 14.decembrī. Skolēni varēja klausīties brīnišķīgu Ziemassvētku mūziku, varēja parotaļāties, padejot un saņemt labdarības saldās dāvanas un rotaļlietas. No „Zelta zivtiņas” tika dāvināts interneta pieslēguma sākotnējais komplekts, bet firmas „Dzintars” – higiēnas preces un kosmētiskie līdzekļi, lietas, kas katru bērnu var iepriecināt Ziemassvētkos un Jaunajā gadā.
Skola pateicas visiem viesiem, it sevišķi fonda prezidentam Jurim Bricim.

Lasīt tālāk...

 

Skolas atbalsts skolēniem, vecākiem un skolotājiem

Atbalsta komanda tika izveidota 2012.gada 31.oktobrī saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem par skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē un ar mērķi izveidot skolā dažāda veida atbalsta sistēmu skolēniem, vecākiem un skolotājiem, kā arī sekmēt skolēnu iekļaušanu izglītības procesā pēc korekciju veikšanas.
2012.gada 31.oktobrī notika Balvu pamatskolas atbalsta komandas pirmā sēde.
Tika izstrādāts un pieņemts komandas darba reglaments. Skolas atbalsta komandu pārstāv:

Lasīt tālāk...

 

Balvu pamatskolas kolektīvs no 26. līdz 30. novembrim aicina vecākus uz dažādām aktivitātēm skolā


Nedēļas diena Datums Aktivitāte Laiks, vieta
Pirmdiena 26.11.

Vecāku izglītošanas programmas ietvaros nodarbība „Piecas mīlestības valodas”. Nodarbību vada Leontīna Paršova.

Klases vecāku sapulces.

17.30 -aktu zālē

18.00 - klasēs

Otrdiena 27.11. Atklātās stundas, tikšanās ar skolotājiem pēc vecāku iniciatīvas. No plkst. 8.15  līdz 16.00 klasēs
Trešdiena 28.11. Psiholoģe Lilioze Balode, logopēdes Līga Zača un Ilze Dambe uz individuālu sarunu aicina vecākus, lai ieteiktu, kā palīdzēt bērnam, kuram ir logopēdiski traucējumi, mācības vai uzvedības problēmas.

No plkst.14.20 līdz 16.20

Iepriekš piesakoties.

3.stāvā 3.f, 3.c klasēs, psihologa kabineta telpās
Ceturtdiena 29.11. Vecāku nedēļas noslēgumā notiks skolas Domes atklātā sēde, kurā piedalīties tiek aicināti vecāki, lai izteiktu savus priekšlikumus skolas darba uzlabošanai.
Priekšlikumus var iesniegt arī pirms sēdes. 1.stāva gaitenī pie dežurantes būs novietota pastkastīte priekšlikumiem.
Plkst. 17.15
dabaszinību kabinetā.
Piektdiena 30.11. Vecmāmiņu klubiņš.
Tiek aicinātas vecmāmiņas ar mazbērniem.
Līdzi jāņem PVA līme, šķēres, salvetes ar Ziemassvētku sižetu, papīra vienreizējas lietošanas 2 šķīvji, ota līmei. 
13.30 skolas bibliotēkā
Visas nedēļas garumā audzināšanas stundas par drošību un labām attiecībām vada skolēnu vecāki un vecvecāki. Stundas tēma „Esi drošs un laimīgs”. 

 

Pēdējās izmaiņas (Piektdiena, 23 novembris 2012 15:10)

 

Patriotisma nedēļa Balvu pamatskolā

Novembra pirmās nedēļas Balvu pamatskolā tika aizvadītas Latvijas 94. dzimšanas dienas gaisotnē. Skolas direktore tikās ar klašu kolektīviem īpašās patriotisma stundās, kur runāja par Tēvzemes mīlestību, piederību šai valstij, kā arī veica atraktīvu jautājumu- atbilžu turnīru par Latvijas valsts svarīgākajiem notikumiem. Skolēni pēc šīs stundas atzina, ka savu valsti uzlūkojuši ar citādām acīm- daudz mīlošākām un saprotošākām.
„Mums pieder visskaistākā zeme
Un zilākais debesu jums..
Jo savu labāko zemi
Dievs ir atdevis mums..”-

Lasīt tālāk...

 

Pasākums „Es esmu piektklasnieks”

Ceturtdiena, 25. oktobris, 5. klašu skolēniem bija īpaša diena, jo viņiem bija jāpierāda sevi kā piektklasniekiem. Šī diena izvērtās ļoti interesanta, ar dažādām aktivitātēm piesātināta. Katra 5.klase audzināšanas stundā gatavoja prezentāciju par tēmu esošais skolēns skolā un ideālais skolēns skolā. Notika diskusijas „Es esmu piektklasnieks savā skolā” ar skolas direktori, psihologu, direktores vietnieci mācību jomā un direktores vietnieci audzināšanas jomā. Skolēni varēja uzdod sev interesējošus jautājumus, uz kuriem arī saņēma atbildes. Tika izvērtētas arī svarīgākās vērtības, kas ir nepieciešamas katram skolēnam. Par svarīgākām tika atzīts godīgums, draudzība, dzimtenes mīlestība, centība, atklātība un izlēmība. Pēc katras klases prezentācijas, skolēniem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas erudīcijas spēlē „Vai Tu esi gudrāks par sākumskolnieku?”, kur jautājumu klāsts bija ļoti dažāds, sākot no matemātikas, mūzikas un beidzot ar jautājumiem par kosmosu. Lai gan beigās komandu rezultāti bija dažādi, tika nolemts, ka uzvarētāji ir visi jeb draudzība. Noslēdzošais pārbaudījums piektklasniekiem bija jautrie starti, kur katrs varēja pārliecināties par savu veiklību, ātrumu un precizitāti. Beidzoties šim jaukajam pasākumam, katrs skolēns varēja ar lepnumu teikt: „Es esmu īsts piektklasnieks”.

Lasīt tālāk...

 
Vairāk rakstu...