Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
English (United Kingdom)   Latvian   Russian (CIS)
Izglītība

“Jauno satiksmes dalībnieku forums 2013”

Pirmdien, 20. maijā, Balvu novadā norisinājās “Jauno satiksmes dalībnieku forums 2013” sacensības, kas pulcēja 11 komandas. Astoņas no tām bija no Balvu pamatskolas. Sacensību dalībnieki rādīja savas zināšanas ceļu satiksmes noteikumos, satiksmes drošībā, pirmās palīdzības sniegšanā, velosipēda tehniskā stāvokļa novērtēšanā un praktiskajā braukšanā. Lietus šalkas, kas uznāca apbalvošanas pašās beigās, bija kā patīkams atvēsinājums pēc labi padarīta darba.
Visi sacensību dalībnieki saņēma īpašo pasākuma T-kreklu un Atzinības rakstu bet, uzvarētāji – arī diplomus un vērtīgas balvas.
Sacensību rezultāti:
2.vieta – 4.a klases komanda „ Zibenzeļļi” ( Kristaps Kokorevičs,Reinis Niedra, Ričards Ambarovs, Elīna Samoiļenko, Anna Elīza Buglova, Samanta Dzergača)
3.vieta -4.a klases komanda „ BMX” ( Sandis Livzenieks, Uvis Pošeika, Lauris Eizāns, Līva Kairiša, Signe Vindēle, Sindija Daniela Vizule)
 

 

Atzinība skolas bibliotēkai

10. maijā Rīgā, Spīķeru koncertzālē notika gadskārtējā bērnu un jauniešu literatūrai veltītā konference, kuras tēma bija "Iztēles spēks: spilgtākie tēli bērnu literatūrā". Konferenci rīkoja Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome (LBJLP) un Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrs. Uz konferenci bija aicināta arī Balvu pamatskolas skolotāja Larisa Krištopanova, kas šajā gadā ieguva lasītprieka vēstneses titulu Latgalē.
Liels bija gandarījums, kad LNB Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova pārskatā „Bērnu literatūras un lasīšanas sardzē: bibliotēku ieguldījums” kā labāko no 576 bibliotēkām minēja Balvu pamatskolas bibliotēku, ko vada Rudīte Bukša.
S.Tretjakova iepazīstināja ar Balvu pamatskolas bibliotēkas darbu ne vien Latvijas bibliotekārus, bet arī Nīderlandes IBBY sekretāru Tuānu Dauku, Nīderlandes IBBY bijušo prezidenti Janti van der Vēgu, Lietuvas IBBY prezidentu Ķestuti Urbu, Maskavas Svešvalodu bibliotēkas Bērnu nodaļas vadītāju Olgu Meeotsu un citus interesentus.
 

 

Balvu pamatskola- Microsoft Partners in Learning programmas dalībskola

Ir noslēgusies tālākizglītības programma „Inovāciju vadība izglītības iestādē”, ko īstenoja Microsoft Latvija sadarbībā ar Rīgas Izglītības un informācijas metodisko centru. Tā ir Inovatīvo skolu direktoru izglītības un sadarbības programma, kuras laikā 20 skolu vadītājiem bija iespēja apgūt jaunāko tehnoloģiju lietojumu mācību procesā un darba organizācijā. Programmas aktivitātēs iesaistījās arī Balvu pamatskolas direktore Māra Pimanova un direktores vietniece Larisa Krištopanova. Gada garumā viņas apmeklēja seminārus, tikās ar nozaru speciālistiem, diskutēja, praktiski pielietoja tehnoloģijas ikdienas situācijās, popularizēja savas skolas labās prakses piemērus.
No šī gada 24.aprīļa Balvu pamatskola ir Microsoft Partners in Learning programmas dalībskola.
 

 

Panākumi republikas olimpiādē

Mēs lepojamies!
24.aprīlī republikas mājturības (zēniem) atklātajā olimpiādē Rīgā skolotāja A.Voita skolēni sasniedza ļoti labus rezultātus: M. Zelčs (6.c kl. ) ieguva 1. pakāpes diplomu, bet Deivids Bebins (6.c kl. ) - Atzinības rakstu. Apsveicam skolotāju un skolēnus!
 

 

Mīļie 2013./14.m.g. pirmklasnieku vecāki!

Balvu pamatskolas vadība aicina Jūs uz pirmo tikšanos ar klašu audzinātājām.
Tikšanās notiks šī gada 3.maijā plkst.17.30 foajē pie aktu zālēs.
 

 

Skolas dalība UNESCO LNK dzimtās valodas dienas pasākumā

Balvu pamatskola šogad aizrautīgi iesaistījās UNESCO LNK Dzimtās valodas dienai veltītajā kampaņā „Trāpīt laikā!”, izzinot un tuvāk iepazīstot Rūdolfa Blaumaņa daiļradi. Pasākumu laikā skolēni radoši izpaudās, zīmējot un darinot lelles, kas veltītas R. Blaumaņa pasakai „Velniņi”. Skolēni varēja iejusties izdevēju lomās, ilustrējot un izveidojot paši savus R. Blaumaņa literāro darbu izdevumus. Skolā rīkotie pasākumi bija vērtīgi ne tikai Rūdolfa Blaumaņa literārā mantojuma apzināšanai, bet arī īpaši sekmēja skolēnu uzstāšanās prasmes un saliedēja pasākuma dalībniekus, iemācot cik daudz var sasniegt, strādājot kopā un palīdzot cits citam.
VAIRĀK PAR ŠO PASĀKUMU VAR LASĪT UNESCO MĀJAS LAPĀ http://skolas.unesco.lv/lv/dzimtas-valodas-diena/valodu-menesis-un-aktivitate-trapit-laika-balvu-pamatskola
 

 

Top jauns Comenius projekts

Balvu pamatskola uzsākusi darbu pie jauna Comenius skolu partnerības projekta, kurā cer sadarboties 9 valstu skolēni no Latvijas, Zviedrijas, Bulgārijas, Anglijas, Spānijas, Itālijas, Turcijas, Polijas un Čehijas, izstrādes, tāpēc no 16.līdz 20.janvārim Balvu pamatskolā notika Comenius skolu partnerības sagatavošanas vizīte, kas palīdzēja iepazīt iespējamos partnerus no Čehijas, Anglijas un Spānijas, kā arī kopīgi izstrādāt projekta uzmetumu.
Sagatavošanas vizītes laikā notika partneru skolu prezentācijas un skolas līnija, kuras laikā ciemiņi iepazinās ar Balvu pamatskolas saimi. Bija patīkami dzirdēt atzinīgus vārdus par Balvu pamatskolas pieklājīgajiem skolēniem, tīrajām un skaisti uzpostajām skolas telpām. Neviltotu sajūsmu izraisīja lielā skolas sporta zāle, izremontētie skolas gaiteņi un aktu zāle. Ciemiņi atzinīgi novērtēja gan Balvu pašvaldības finansiālo atbalstu skolai, gan direktores prasmi vadīt lielo skolas saimi, gan arī katra skolotāja ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā.

Lasīt tālāk...

 

Barikāžu dienu pasākums Balvu pamatskolā

18.janvāra pēcpusdienā skolas pagalmā notika barikāžu atceres pasākums. Pie ugunskura pulcējās skolēni, skolotājas un skolas tehniskie, lai atcerētos tos notikumus, kas norisinājās 1991.gada janvāra dienās Rīgā.
6.,7.,9.klašu skolēni stāstīja par dramatiskajiem notikumiem Rīgā, kad Latvijas ļaužu nevardarbīgā pretošanās nosargāja Latvijas valsti no PSRS mēģinājuma sagrābt varu.
Turpinājumā notika ziemas sporta aktivitātes, kurās divas komandas, kas sastāvēja no skolēniem un skolotājiem, sacentās virves vilkšanā un citās stafetēs. Neskatoties uz auksto laiku, visiem bija jautri.

Lasīt tālāk...

 

Balvu pamatskolas konkursa "Labākie sasniegumi mācībās" rezultāti 2012./2013.m.g. 1.semestrī

Skolā noslēdzies konkurss "Labākie sasniegumi mācībās 2012./2013.m.g.1.semestrī".
Klases augstākais vidējais vērtējums:

Klašu grupa Uzvarētāja klase Klases vidējais vērtējums Klases audzinātāja
2.-3.klases 2.c 7,916 Ārija Žuga
4.-6.klases 4.a 8,271 Nadežda Bogdanova
7.-9.klases 7. 6,788 Olga Markova

Lasīt tālāk...

 

Skolēniem par karjeras izvēli

14. un 15.janvārī Balvu pamatskolā notika tikšanās ar Nodarbinātības valsts aģentūras Balvu filiāles pārstāvi Sarmīti Raibekazu. Viņa iepazīstināja ar pakalpojumiem, kurus piedāvā šī iestāde. Skolēni uzzināja, kur meklēt informāciju par karjeras izvēli internetā, varēja iepazīties ar "Profesiju aprakstu katalogu" un izstādi ar materiāliem par 24 darbības jomām.
Darbiniece aicināja klausītājus padomāt par trīs jautājumiem:

Ko es gribu darīt? (Manas intereses);
Ko es varu darīt? (Manas spējas un veselība);
Ko vajadzētu darīt? (Pieprasījums darba tirgū).

Nodarbības beigās skolēni aizpildīja anketas par pašu izvēlētajām profesijām, izmantojot katalogā pieejamos materiālus.
 

 
Vairāk rakstu...