Zemes nomas tiesību izsoles

Pirms dalības izsolē, aicinām iepazīties ar neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas

tiesību izsoles noteikumiem. 

Izsoļu noteikumi. IZSOLES NOTEIKUMI PIETEIKUMS IZSOLEI ZEMES NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

2022. gada AUGUSTS

IZSOLES OBJEKTS

IZSOLES NOTEIKUMI

IZSOLE NOTIKS

IZSOLES STATUSS

IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Balvu pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0606, 0,08 ha platībā. IZSOLES NOTEIKUMI 09.08.2022. plkst.10.00 Izsludināta (01.08.2022.)
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0146, 2,41 ha platībā. IZSOLES NOTEIKUMI 09.08.2022. plkst.10.15 Izsludināta (01.08.2022.)
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienības Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3864 009 0159 daļu, 3,0 ha platībā. IZSOLES NOTEIKUMI 09.08.2022. plkst.10.30 Izsludināta (01.08.2022.)
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0209, 2,2098 ha platībā. IZSOLES NOTEIKUMI 09.08.2022. plkst.10.45 Izsludināta (01.08.2022.)
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0375, 1,2 ha platībā. IZSOLES NOTEIKUMI 09.08.2022. plkst.11.00 Izsludināta (01.08.2022.)
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3864 009 0066, 3,09 ha platībā. IZSOLES NOTEIKUMI 09.08.2022. plkst.11.15 Izsludināta (01.08.2022.)
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0421, 1,4 ha platībā. IZSOLES NOTEIKUMI 09.08.2022. plkst.11.30 Izsludināta (01.08.2022.)
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3864 009 0067, 3,16 ha platībā. IZSOLES NOTEIKUMI 09.08.2022. plkst.11.45 Izsludināta (01.08.2022.)
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0393, 2,12 ha platībā. IZSOLES NOTEIKUMI 09.08.2022. plkst.12.00 Izsludināta (01.08.2022.)
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienības Vectilžas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0149 daļu, 4,0 ha platībā. IZSOLES NOTEIKUMI 09.08.2022. plkst.12.15 Izsludināta (01.08.2022.)
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienības Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3848 007 0018 daļu, 2,0 ha platībā. IZSOLES NOTEIKUMI 09.08.2022. plkst.12.30 Izsludināta (01.08.2022.)
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienības Vīksnas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3894 005 0046 daļu, 5,0 ha platībā. IZSOLES NOTEIKUMI 09.08.2022. plkst.12.45 Izsludināta (01.08.2022.)

2022. gada JŪLIJS

IZSOLES OBJEKTS

IZSOLES NOTEIKUMI

IZSOLE NOTIKS

IZSOLES STATUSS

IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Vīksnas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3894 006 0028, platībā 10,0008 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI 13.07.2022. plkst.11.00 Izsludināta (30.06.2022.)

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Baltinavas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3844 004 0153, platībā 2,5 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI 13.07.2022. plkst.11.15 Izsludināta (30.06.2022.)

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Baltinavas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0665, platībā 4,0 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI 13.07.2022. plkst.11.30 Izsludināta (30.06.2022.)

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Vectilžas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3890 003 0105, platībā 5,6 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI 13.07.2022. plkst.11.45 Izsludināta (30.06.2022.)

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Medņevas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3870 005 0077, platībā 2,1862 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI 13.07.2022. plkst.12.00 Izsludināta (30.06.2022.)

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Baltinavas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3844 002 0086 daļu, platībā 2,09 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI

Pielikums

13.07.2022. plkst.12.15 Izsludināta (30.06.2022.)

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0224, platībā 5,5 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI 13.07.2022. plkst.12.30 Izsludināta (30.06.2022.) Balvu novada domes 2022.gada 28.jūlija lēmums “Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0224, Lazdukalna  pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.15.,43.§).
Noslēgts nomas līgums.

2022. gada JŪNIJS

IZSOLES OBJEKTS

IZSOLES NOTEIKUMI

IZSOLE NOTIKS

IZSOLES STATUSS

IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Balvos, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0199 daļu, platībā 0,05 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI 21.06.2022. plkst.10.00 Izsludināta (01.06.2022.) Balvu novada domes 2022.gada 28.jūlija lēmums “Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0199 daļas, Balvos, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.15.,42.§).
Noslēgts nomas līgums.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3882 003 0101 daļu, platībā 4,0 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI 21.06.2022. plkst.10.15 Izsludināta (01.06.2022.) Balvu novada domes 2022.gada 28.jūlija lēmums “Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 003 0101 daļas, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.15.,41.§).
Noslēgts nomas līgums.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0285, platībā 2,5 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI 21.06.2022. plkst.10.30 Izsludināta (01.06.2022.) Balvu novada domes 2022.gada 28.jūlija lēmums “Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0285 Lazdukalna  pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.15.,40.§).
Noslēgts nomas līgums.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0164, platībā 14,65 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI 21.06.2022. plkst.10.45 Izsludināta (01.06.2022.) Balvu novada domes 2022.gada 28.jūlija lēmums “Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0164 Lazdukalna  pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.15.,39.§).
Noslēgts nomas līgums.

2022. gada MAIJS

IZSOLES OBJEKTS

IZSOLES NOTEIKUMI

IZSOLE NOTIKS

IZSOLES STATUSS

IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3856 004 0046 daļu, platībā 0,85 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI 25.05.2022. plkst.10.00 Izsludināta (12.05.2022.)  Balvu novada domes 2022.gada 21.jūnija lēmums “Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3856 004 0046, Krišjāņu  pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.14.,38.§).
Noslēgts nomas līgums.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Balvu pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0794, platībā 0,0794 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI 25.05.2022. plkst.10.15 Izsludināta (12.05.2022.) Balvu novada domes 2022.gada 21.jūnija lēmums “Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0794, Balvu  pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.14.,37.§).
Noslēgts nomas līgums.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Briežuciema pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3852 002 0205, platībā 1,80 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI 25.05.2022. plkst.10.30 Izsludināta (12.05.2022.) Balvu novada domes 2022.gada 21.jūnija lēmums “Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3852 002 0205  Briežuciema  pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.14.,36.§).
Noslēgts nomas līgums.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3882 002 0224, daļu, platībā 3,4 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI 25.05.2022. plkst.10.45 Izsludināta (12.05.2022.) Balvu novada domes 2022.gada 21.jūnija lēmums “Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 002 0224 daļas Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.14.,39.§).
Noslēgts nomas līgums.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nekustamā īpašuma Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļu 0,3015 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8002), (t.sk. Ražošanas ēku Nr.6 –1000 m² platībā).

IZSOLES NOTEIKUMI  05.05.2022. plkst.10.00 Izsludināta (30.03.2022.) Balvu novada domes 2022.gada 26.maija lēmums “Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 0,3015 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8002), (t.sk. Ražošanas ēku Nr.6 –1000 m² platībā),  atkārtotas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.13., 30.§).
Noslēgts nomas līgums.
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli apbūves nomas tiesības uz nekustamā īpašuma Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļu 0,4053 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8003). IZSOLES NOTEIKUMI 05.05.2022. plkst.10.15 Izsludināta (30.03.2022.) Izsole atzīta par nenotikušu.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli apbūves nomas tiesības uz nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļu 2,15 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8005).

IZSOLES NOTEIKUMI 05.05.2022. plkst.10.30 Izsludināta (30.03.2022.) Izsole atzīta par nenotikušu. 

2022. gada APRĪLIS

IZSOLES OBJEKTS

IZSOLES NOTEIKUMI

IZSOLE NOTIKS

IZSOLES STATUSS

IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Susāju pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3878 009 0215, platībā 1,3006 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI 07.04.2022. plkst.10.00 Izsludināta
(30.03.2022)

Balvu novada domes 2022.gada 6.maija lēmums “Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3878 009 0215 Susāju pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.12., 86.§).

Noslēgts nomas līgums.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Rugāju pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0191, platībā 3,2 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI 07.04.2022. plkst.10.45 Izsludināta
(30.03.2022)

Balvu novada domes 2022.gada 6.maija lēmums “Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0191 Rugāju pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.12., 85.§).

Noslēgts nomas līgums.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Vectilžas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3890 003 0105, platībā 5,6 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI 07.04.2022. plkst.11.00 Izsludināta
(30.03.2022)
Izsole atzīta par nenotikušu. 

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Kubulu pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3858 005 0108, platībā 3,3 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI 07.04.2022. plkst.11.15 Izsludināta
(30.03.2022)

Balvu novada domes 2022.gada 6.maija lēmums “Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3858 005 0108 Kubulu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.12., 83.§).

Noslēgts nomas līgums.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Kubulu pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3858 005 0106, platībā 3,0 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI 07.04.2022. plkst.11.30 Izsludināta
(30.03.2022)

Balvu novada domes 2022.gada 6.maija lēmums “Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3858 005 0106 Kubulu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.12., 82.§).

Noslēgts nomas līgums.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Kubulu pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3858 005 0084, platībā 6,9 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI 07.04.2022. plkst.11.45 Izsludināta
(30.03.2022)

Balvu novada domes 2022.gada 6.maija lēmums “Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3858 005 0084 Kubulu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.12., 81.§).

Noslēgts nomas līgums.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Viļakā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3815 002 0119, platībā 0,8747 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI 07.04.2022. plkst.12.00 Izsludināta
(30.03.2022)

Balvu novada domes 2022.gada 6.maija lēmums “Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 002 0119 Viļakā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.12.,90.§).

Noslēgts nomas līgums.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Tilžas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3886 005 0261, platībā 2,0 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI 07.04.2022. plkst.12.15 Izsludināta
(30.03.2022)

Balvu novada domes 2022.gada 6.maija lēmums “Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3886 005 0261 daļas Tilžas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.12.,80.§).

Noslēgts nomas līgums.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Tilžas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0102, platībā 5,2 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI 07.04.2022. plkst.12.30 Izsludināta
(30.03.2022)

Balvu novada domes 2022.gada 6.maija lēmums “Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0102, Tilžas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.12.,79.§).

Noslēgts nomas līgums.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību Medņevas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3870 001 0121, platībā 5,3 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI 07.04.2022. plkst.12.45 Izsludināta
(30.03.2022)

Balvu novada domes 2022.gada 6.maija lēmums “Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870 001 0121 daļas, Medņevas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.12.,78.§).

Noslēgts nomas līgums.


2022. gada MARTS

IZSOLES OBJEKTS

IZSOLES NOTEIKUMI

IZSOLE NOTIKS

IZSOLES STATUSS

IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3852 003 0206, 2,0 ha platībā, Briežuciema pagastā, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI 23.03.2022. plkst.10.00 Izsludināta
(02.03.2022)

Balvu novada domes 2022.gada 6.maija lēmums “Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3852 003 0206 Briežuciema pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.12.,41.§).

Noslēgts nomas līgums.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 3852 004 0159, 0,7 ha platībā, Briežuciema pagastā, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI 23.03.2022. plkst.10.15 Izsludināta
(02.03.2022)

Balvu novada domes 2022.gada 6.maija lēmums “Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3852 004 0159 Briežuciema pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.12.,40.§).

Noslēgts nomas līgums.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 3852 001 0052, 0,4 ha platībā, Briežuciema pagastā, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI 23.03.2022. plkst.10.30 Izsludināta
(02.03.2022)

Balvu novada domes 2022.gada 6.maija lēmums “Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3852 004 0159 Briežuciema pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.12.,40.§).

Noslēgts nomas līgums.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 3852 001 0014, 1,2 ha platībā, Briežuciema pagastā, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI 23.03.2022. plkst.10.45 Izsludināta
(02.03.2022)

Balvu novada domes 2022.gada 6.maija lēmums “Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3852 001 0052 Briežuciema pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.12.,39.§).

Noslēgts nomas līgums.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 3815 003 0136, 350 m2 platībā, Viļakā, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI 23.03.2022. plkst.11:00 Izsludināta
(02.03.2022)

Balvu novada domes 2022.gada 6.maija lēmums “Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3852 001 0014 Briežuciema pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.12.,36.§).

Noslēgts nomas līgums.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0659, 2,0 ha platībā, Baltinavas pagastā, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI 23.03.2022. plkst.11:15 Izsludināta
(02.03.2022)

Balvu novada domes 2022.gada 6.maija lēmums “Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 003 0136 daļas Pils ielā 15A, Viļakā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.12.,37.§).

Noslēgts nomas līgums.

Balvu novada domes 2022.gada 6.maija lēmums “Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0659 Baltinavas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.12.,38.§).

Noslēgts nomas līgums.


2022. gada FEBRUĀRIS

IZSOLES OBJEKTS IZSOLES NOTEIKUMI IZSOLE NOTIKS IZSOLES STATUSS IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nekustamā īpašuma Darbnīcu ielā 10B, Šķilbēnu pag., Balvu nov., kadastra numurs 3882 002 0422, sastāvā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3882 002 0561, platībā 0,8833 ha, (t.sk. nedzīvojamo ēku (ar izbūvētu sanitāro telpu), 410,6 m2 platībā, un šķembu seguma laukumu, 407,3 m2 platībā).

IZSOLES NOTEIKUMI 23.02.2022. plkst.10:00 Izsludināta
(31.01.2022)

Balvu novada domes 2022.gada 24.marta lēmums “Par nekustamā īpašuma Darbnīcu ielā 10B, Šķilbanos, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, zemes vienības, nedzīvojamās ēkas un šķembu seguma laukuma, atkārtotas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.8.,28.§).

Noslēgts nomas līgums.

Balvu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz zemes vienību Tilžas pagastā ar kadastra apzīmējumu 3886 005 0248, 3,2 ha platībā

IZSOLES NOTEIKUMI 23.02.2022. plkst.10:15 Izsludināta (31.01.2022.) Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents.

Balvu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz zemes vienību Bērzpils pagastā ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0488, 0,6253 ha platībā

IZSOLES NOTEIKUMI 23.02.2022. plkst.10:30 Izsludināta (31.01.2022.)

Balvu novada domes 2022.gada 24.marta lēmums “Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0488, Bērzpils pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.8.,27.§).

Noslēgts nomas līgums.

Balvu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz zemes vienību Baltinavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 3844 010 0193, 3,5844 ha platībā

IZSOLES NOTEIKUMI 23.02.2022. plkst.10:45 Izsludināta (31.01.2022.)

Balvu novada domes 2022.gada 24.marta lēmums “Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 010 0193, Baltinavas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.8.,26.§).

Noslēgts nomas līgums.