Satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs savā pirmajā reģionālajā vizītē dosies uz Balvu novadu

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 02 Februāris 2023
Pēdējās izmaiņas: 02 Februāris 2023

Satiksmes ministrs_FOTO_Valsts_kancelejaSatiksmes ministrs Jānis Vitenbergs rīt, 3. februārī, dosies savā pirmajā reģionālajā vizītē un apmeklēs Balvu novadu, lai apskatītu esošo ceļu stāvokli, kā arī tiktos ar vietējiem uzņēmējiem, kuriem ceļu infrastruktūra ir svarīga biznesa attīstībai.

Vizītes laikā paredzēta tikšanās ar Balvu novada domes deputātiem, kā arī pagastu pārvalžu vadītājiem un speciālistiem. Kopā ar novada domes vadību ministrs noliks ziedus pie pieminekļa, kas veltīts Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem no 1919. – 1920. gadam.

Lasīt tālāk...


9.februārī “Biznesa sarunu brokastis” Balvu novada uzņēmējiem un lauksaimniekiem

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 31 Janvāris 2023
Pēdējās izmaiņas: 31 Janvāris 2023

Biznesa sarunu brokastis 9. februārīIkviens Balvu novada uzņēmējs un lauksaimnieks aicināts piedalīties Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra rīkotajās “Biznesa sarunu brokastīs”, kas norisināsies 9.februārī plkst. 11:00 Balvos, Balvu Novada muzeja konferenču zālē.

“Biznesa sarunu brokastu” mērķis ir veicināt novada uzņēmēju tīklošanos, domapmaiņu un informēšanu par notiekošajiem procesiem novadā. Tā ir iespēja ne tikai uzzināt par pieejamiem finansējumiem uzņēmējdarbības attīstībai vai uzsākšanai, bet arī  iepazīt uzņēmīgus dažādu nozaru speciālistus, runāt un diskutēt par uzņēmējiem nozīmīgām tēmām.

Lasīt tālāk...


Uz tikšanos aicina Balvu pagasta iedzīvotājus

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 31 Janvāris 2023
Pēdējās izmaiņas: 31 Janvāris 2023

Tikšanās ar Balvu pagasta iedzīvotājiem Balvu pagasta iedzīvotāji tiek aicināti apmeklēt tikšanos ar Balvu novada domes un pašvaldības vadības, domes deputātu un speciālistu dalību, lai pārrunātu aktuālos jautājumus 13. februārī plkst. 17.30 Naudaskalna Tautas namā.


Pārvalžu vadītājiem ir vairāk jākomunicē ar iedzīvotājiem

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 26 Janvāris 2023
Pēdējās izmaiņas: 26 Janvāris 2023

Iedzīvotāju tikšanās25.janvārī Balvu novada pašvaldības pārstāvji tikās ar iedzīvotājiem Susāju un Žīguru pagastos.

Ar iedzīvotājiem tikās Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine, izpilddirektore Daina Tutiņa, izpilddirektores vietnieks administratīvajos un finanšu jautājumos Tamāra Locāne, izpilddirektores vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos Jānis Bubnovs, Tehniskās nodaļas vadītājs Andris Zelčs, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale, šīs komitejas priekšsēdētājas vietniece Sandra Kindzule, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule, deputāte Anita Kokoreviča.

Lasīt tālāk...


Mainīsies sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējs bijušajā Balvu novada administratīvajā teritorijā

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 26 Janvāris 2023
Pēdējās izmaiņas: 27 Janvāris 2023

ZAAO auto2023.gada 26.janvāra Balvu novada domes sēdē tika pieņemts lēmums, nosakot, ka no 2023.gada 23.maija bijušā Balvu novada teritorijā (Balvu pilsētā, Balvu, Bērzpils, Bērzkalnes, Briežuciema, Krišjāņu, Kubulu, Lazdulejas, Tilžas, Vectilžas, Vīksnas pagastos jeb A zonā) atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu, sniegs SIA “ZAAO”, kas ir arī pašvaldības kapitālsabiedrība un pakalpojumu šobrīd sniedz jau visā pārējā novada teritorijā.

Pēc 2021.gada administratīvi teritoriālās reformas, apvienojoties Balvu, Baltinavas, Rugāju, Viļakas novadiem, pašreizējā Balvu novada teritorijā atkritumu apsaimniekošana tika nodrošināta esošo līgumu ietvaros, SIA “ZAAO” nodrošinot pakalpojumu bijušo Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu teritorijās (jeb B zonā), bet bijušajā Balvu novada teritorijā (jeb A zonā) atkritumu apsaimniekošanu nodrošinot SIA “Pilsētvides serviss”, kas to veiks arī līdz 2023.gada 23.maijam.

Lasīt tālāk...


Domes sēdē nosaka mēneša darba algas Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram, izpilddirektora vietniekiem, aģentūras un iestāžu vadītājiem

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 26 Janvāris 2023
Pēdējās izmaiņas: 27 Janvāris 2023

Janvaris26.janvārī notika kārtējā Balvu novada domes sēde, kurā deputāti darba kārtībā izskatīja 73 jautājumus. 

Apstiprināja Balvu novada izglītības attīstības stratēģiju

Deputāti apstiprināja Balvu novada izglītības attīstības stratēģiju 2022. – 2027.gadam.  Paziņojumu par Balvu novada izglītības attīstības stratēģijas 2022. – 2027.gadam apstiprināšanu publicēs pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Balvu Novada Ziņas”.

Lasīt tālāk...


Pārrunā aktuālos jautājumus Vecumu pagastā un Viļakas pilsētā

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 25 Janvāris 2023
Pēdējās izmaiņas: 26 Janvāris 2023

Borisova24.janvārī Vecumu pagastā un Viļakas pilsētā notika Balvu novada pašvaldības pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem. Tikšanās mērķis bija tikties ar iedzīvotājiem, informēt par aktuālām tēmām novadā, pārrunāt pagastam un pilsētai aktuālos jautājumus.

Ar iedzīvotājiem tikās Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, priekšssēdētāja vietniece Sandra Kapteine, izpilddirektore Daina Tutiņa, izpilddirektores vietnieks administratīvajos un finanšu jautājumos Tamāra Locāne, izpilddirektores vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos Jānis Bubnovs, Tehniskās nodaļas vadītājs Andris Zelčs, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale, šīs komitejas priekšsēdētājas vietniece Sandra Kindzule, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule, Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks, deputāti-Anita Kokoreviča un Marija Duļbinska.

Lasīt tālāk...


Lauku labumu tirdziņš Balvos atzīmē 10 gadu jubileju

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 20 Janvāris 2023
Pēdējās izmaiņas: 23 Janvāris 2023

Lauku labumu tirdziņš BalvosŠogad aprit 10 gadi kopš Balvos notiek ikmēneša Lauku labumu tirdziņi, kuros piedalās - mājražotāji, zemnieki, amatnieki, kā arī citu nozaru uzņēmēji, kuri caur šo Balvu novada pašvaldības organizatoriski un finansiāli atbalstīto platformu, vēlas sevi pieteikt plašākai auditorijai.

Tirgus mērķis ir atbalstīt Balvu novada mazos uzņēmējus, tāpēc no organizatoru puses ikviens Balvu novada amatnieks tiek aicināts tirgoties pat ar neliela daudzuma pašražoto produkciju. Kopējs prieks gan tirgotājam, gan organizatoram, ka jau pirmajā reizē produkcija ir pircēju ievērota! Nereti pirmā reize pārvēršas par sadarbību daudzu gadu garumā.

Lasīt tālāk...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei