Sveicam Tēva dienā!

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 09 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 09 Septembris 2022

Apsveikums Tēva dienāTēva mīlestība rada drošību un stabilitāti ikkatrā ģimenē. Tā iedvesmo bērnus pirmajiem soļiem, ejot skolas gaitās, tiecoties pēc jauniem sasniegumiem. Tā mierina satraukuma brīžos.

Lai katram tēvam, vectēvam, vecvectēvam nekad netrūkst laika, ko dāvāt saviem tuviniekiem, sargājot un lolojot ģimenes pavardu!

Sveicam Tēva dienā!

Balvu novada dome un pašvaldība


Svecīšu vakari Balvu novada kapsētās 2022. gadā

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 08 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 26 Septembris 2022

Svecīšu vakari Balvu novada kapsētās 2022. gadā

Informācijas papildinājums- 16.oktobrī plkst.12.00 Sv.Mise Kupravas katoļu baznīcā, plkst.14.00 Svecīšu vakars Kupravas kapsētā.


Kubulu pagasta iedzīvotājai Jevdokijai Puhovai 100

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 07 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 07 Septembris 2022

Kubulu pagasta iedzīvotājai Jevdokijai Puhovai 100

“Dievs īpaši mīl tos cilvēkus, kuram ļauj nodzīvot tik brīnišķīgus un skaistus gadus! Mīļi sveicam un lepojamies, ka mums novadā ir iedzīvotāja, kura šodien svin 100 gadu jubileju. Lai arī turpmāk ir tuvinieku mīlestība un no Dieviņa dota stipra, stipra veselība!” tā, sveicot Kubulu pagasta iedzīvotāju  Jevdokiju Puhovu skaistajā dzīves jubilejā, vēlēja Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine, sūtot arī sveicienus no domes priekšsēdētāja Sergeja Maksimova. Laba vēlējumiem pievienojās arī Kubulu pagasta pārvaldes klientu apkalpošanas speciāliste Irēna Tralla un svētību turpmākajiem dzīves gadiem vēlēja Tēvs Aleksejs Vinogradovs.

Lasīt tālāk...


Vai Balvu novada pašvaldības iestādes ir gatavas ziemai?

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 06 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 06 Septembris 2022

Pašvaldības iestāžu vadītāju tikšanās 6.septembrī

Lai pārrunātu jautājumus, kas skar jauno apkures sezonu, par valsts atbalstu siltumenerģijas izmaksu segšanai, pašvaldības darbinieku un pārvalžu vadītāju atalgojuma sistēmas modeļa maiņu, kā arī citus aktuālus jautājumus, 6.septembrī Balvu Kultūras un atpūtas centrā pirmo reizi klātienē tikās Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāji ar domes un pašvaldības vadību. Līdz šim šādas tikšanās katru mēnesi ir notikušas attālināti Zoom platformā.

Lasīt tālāk...


Veselības aprūpes pakalpojumi Balvos septembrī

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 02 Septembris 2022
Pēdējās izmaiņas: 02 Septembris 2022

Veselības pakalpojumi


Tikšanās laikā pagastu un pilsētas pārvaldnieki kopā ar domes vadību diskutē par jauno apkures sezonu

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 31 Augusts 2022
Pēdējās izmaiņas: 14 Septembris 2022

Tikšanās par apkuriLai pārrunātu jautājumus, kas skar jauno apkures sezonu, darbinieku un pārvalžu vadītāju atalgojuma sistēmas modeļa maiņu, kā arī citus aktuālus jautājumus, 31.augustā Balvu novada pašvaldības administrācijas ēkā tikās pagastu un pilsētas pārvaldnieki ar Balvu novada domes vadību.

Tikšanās laikā būtiska uzmanība tika pievērsta jaunajai apkures sezonai, pārvalžu vadītāji ieskicēja kurināmā resursa pašreizējo situāciju, kā arī Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs informēja, ka veiktais iepirkums “Apauguma novākšana Balvu novada pašvaldībai lietojumā un valdījumā esošajās lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienībās ” drīzumā noslēgsies, un pašvaldība varēs noslēgt līgumus par koksnes zāģēšanu. Iegūtā koksne tiks izmantota pašvaldības iestāžu kurināšanai un kurināmā materiāla – malkas un zaru šķeldas - rezervju veidošanai, tai skaitā arī AS “Balvu Enerģija”  vajadzībām.

Lasīt tālāk...


Sveiciens Zinību dienā!

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 31 Augusts 2022
Pēdējās izmaiņas: 31 Augusts 2022

Zinību diena

Klāt 1. septembris! Ar rudens vēsmām sākas jauns mācību gads. Zinību diena ir svētki pirms  satraucoša un ļoti atbildīga jauna darba cēliena. Tas ir sākums jaunām iecerēm, mērķiem un izaicinājumiem.

Lai mērķtiecības, pašpārliecinātības un cītīga darba piepildīts gads skolēniem!

Lai vecāku atbalsts un iedrošināšana iedvesmo sasniegt jaunas virsotnes!

Pedagogiem - lai netrūkst pacietības un prieka, atbalstot  mūsu skolēnus, atklājot un attīstot viņu talantus!

Sveicam ar jaunā 2022./2023. mācību gada sākumu!


7. septembrī “Biznesa sarunu brokastis” Balvu novada uzņēmējiem

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 30 Augusts 2022
Pēdējās izmaiņas: 30 Augusts 2022

Biznesa brokastis 2022Ikviens Balvu novada uzņēmējs un lauksaimnieks aicināts piedalīties Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra rīkotajās “Biznesa sarunu brokastīs”, kas norisināsies 7. septembrī no plkst.11 līdz 13 “Kureti Cafe” Balvos.

“Biznesa sarunu brokastu” mērķis ir veicināt novada uzņēmēju tīklošanos, domapmaiņu un informēšanu par notiekošajiem procesiem novadā. Tā būs iespēja ne tikai uzzināt par pieejamiem finansējumiem uzņēmējdarbības attīstībai vai uzsākšanai, bet arī  iepazīt uzņēmīgus dažādu nozaru speciālistus, runāt un diskutēt par uzņēmējiem nozīmīgām tēmām.

Pasākumā klātesošos uzrunās Balvu novada pašvaldības  Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, būs iespēja uzzināt aktualitātes par pieejamo finansējumu Latgales uzņēmējiem un lauksaimniekiem, iepazīsim novada uzņēmēju pieredzi  saules paneļu uzstādīšanā un prezentāciju no jaunās alus ražotnes “Rols ols”, kā arī citas aktuālas tēmas.

Lasīt tālāk...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei