Civilās aizsardzības komisija

Komisijas sastāvs

Kategorija: Civilās aizsardzības komisija
Pirmdiena, 27 Jūnijs 2022
Pēdējās izmaiņas: 02 Augusts 2022

CIVILĀS AIZSARDZĪBAS KOMISIJA

Komisijas  priekšsēdētājs

Sergejs Maksimovs

Komisijas  priekšsēdētāja  vietnieks

Alvis Romāns

Komisijas  priekšsēdētāja  vietniece

Sandra Kapteine

Komisijas  locekle

Laura Košļeva

Komisijas  locekle

Daina Tutiņa

Komisijas  locekle

Sarmīte Andrukele

Komisijas  locekle

Evita Kupča

Komisijas  locekle

Silvija Lazdiņa

Komisijas  loceklis

Agris Boldāns

Komisijas  locekle

Rita Kravale

Komisijas  loceklis

Mareks Ļahnovičs

Komisijas  loceklis

Dainis Laicāns

Komisijas  locekle

Guna Začeste

Komisijas  loceklis

Jānis Naglis

Komisijas  locekle

Rudīte Krūmiņa

Komisijas  loceklis

Aivars Pugejs

Komisijas  loceklis

Uldis Matisāns