Vakances pašvaldībā

Aicina darbā klientu apkalpošanas speciālistu Lazdukalna pagasta pārvaldē

Category: Vakances pašvaldībā
Tuesday, 31 January 2023
Last Updated: 31 January 2023

vakances 2023 klientu apkalposanas specialists lazdukalna b264d

Balvu novada pašvaldība aicina darbā klientu apkalpošanas speciālistu Lazdukalna pagasta pārvaldē uz 0,5 amata likmi.

Prasības pretendentiem (-ēm):

- vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība, kas papildināta ar speciālajām zināšanām dokumentu pārvaldības jomā;

- vēlama pieredze lietvedībā un dokumentu izstrādē;

- prasme sagatavot un rediģēt dažādus dokumentu tekstus, rakstīt informatīvus materiālus, vēstules;

- prasmes strādāt ar pamatprogrammām Word, Excel, PowerPoint;

Read more ...


Aicina darbā sociālo darbinieku darbam ar ģimeni un bērniem Kubulu un Vīksnas pagastos

Category: Vakances pašvaldībā
Friday, 20 January 2023
Last Updated: 20 January 2023

Sociālais darbinieks vakanceBalvu novada Sociālā pārvalde, reģistrācijas Nr.40900023392,  izsludina atklātu konkursu uz vakanto  SOCIĀLĀ DARBINIEKA DARBAM AR ĢIMENI UN BĒRNIEM amatu Balvu novada Sociālās pārvaldes Ģimenes atbalsta nodaļā,  vakance uz noteiktu laiku (1 amata likme) darbam Kubulu un Vīksnas pagastos.

Prasības pretendentiem(-ēm):

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā;
 • vēlama pieredze sociālā darbā;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • psiholoģiskā noturība, spēja adekvāti rīkoties neparedzamās situācijās

Read more ...


Aicina darbā sociālo darbinieku darbam Kubulu, Vīksnas un Bērzkalnes pagastos

Category: Vakances pašvaldībā
Friday, 20 January 2023
Last Updated: 20 January 2023

Sociālais darbinieks vakanceBalvu novada Sociālā pārvalde, reģistrācijas Nr.40900023392,  izsludina atklātu konkursu uz vakanto  SOCIĀLĀ DARBINIEKA amatu Balvu novada Sociālās pārvaldes Sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļā amatu, vakance uz noteiktu laiku (1 amata likme) darbam Kubulu, Vīksnas un Bērzkalnes pagastos.

Prasības pretendentiem(-ēm):

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā;
 • vēlama pieredze sociālā darbā;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • prasmes darbā ar MS Office programmām un biroja tehniku;
 • psiholoģiskā noturība, spēja adekvāti rīkoties neparedzamās situācijās.

Read more ...


Aicina darbā sociālo darbinieku darbam Balvu pilsētā

Category: Vakances pašvaldībā
Friday, 20 January 2023
Last Updated: 20 January 2023

Sociālais darbinieks Balvu pilsētāBalvu novada Sociālā pārvalde, reģistrācijas Nr.40900023392, izsludina atklātu konkursu uz vakanto  SOCIĀLĀ DARBINIEKA amatu Balvu novada Sociālās pārvaldes Sociālo pakalpojumu nodaļā, vakance uz nenoteiktu laiku (1 amata likme) darbam Balvu pilsētā.

Prasības pretendentiem(-ēm):

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā;
 • vēlama pieredze sociālā darbā;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • prasmes darbā ar MS Office programmām un biroja tehniku;
 • psiholoģiskā noturība, spēja adekvāti rīkoties neparedzamās situācijās.

Read more ...


Bērzpils pamatskola aicina darbā ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzini

Category: Vakances pašvaldībā
Wednesday, 11 January 2023
Last Updated: 12 January 2023

VakanceBērzpils pamatskola (Reģ. nr. 91423664332) izsludina atklātu konkursu uz ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārziņa amatu (profesijas kods 5153 02). 

KONKURSA NOLIKUMS

Prasības pretendentiem(-ēm):

 • vidējā, vidējā profesionālā vai augstākā izglītība;
 • vēlama darba pieredze līdzvērtīgā amatā;
 • zināšanas darba aizsardzībā un drošībā, ugunsdrošībā, higiēnas prasību nodrošināšanā;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • labas komunikācijas spējas, spēja strādāt komandā, labas sadarbības prasmes ar pieaugušajiem un izglītojamajiem;
 • spēja vadīt iestādes saimniecību, plānot un organizēt savu un iestādes  tehnisko darbinieku darbu;
 • godīgums, augsta atbildības sajūta un precizitāte;
 • labas prasmes darbam ar biroja tehniku, MS Officeprogrammatūru un citām mūsdienu tehnoloģijām;
 • drošs elektroniskais paraksts;
 • B kategorijas auto vadītāja apliecība;
 • saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta prasībām, personai nav ierobežojumu strādāt izglītības iestādē.

Read more ...


Balvu novada Sociālā pārvalde aicina darbā psihologu

Category: Vakances pašvaldībā
Wednesday, 04 January 2023
Last Updated: 04 January 2023

vakances 2023 psihologs ee13e

Balvu novada Sociālā pārvalde (Reģ. Nr.40900023392) aicina darbā PSIHOLOGU Balvu novada Sociālajā pārvaldē, vakance uz nenoteiktu laiku (1 amata likme) darbam Balvos un Balvu novada teritorijā.

Prasības pretendentiem(-ēm):

 • profesionālais maģistra grāds psiholoģijā ar specializāciju klīniskajā un veselības psiholoģijā vai konsultatīvajā psiholoģijā;
 • reģistrācija Psihologu reģistrā;
 • psihologa sertifikāts noteiktā profesionālās darbības jomā;
 • normatīvajos aktos noteiktās speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 • praktiskā darba pieredze psihologa darbā;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Read more ...


Baltinavas pagasta pārvalde izsludina vakanci - daiļdārznieks/ce

Category: Vakances pašvaldībā
Tuesday, 03 January 2023
Last Updated: 03 January 2023

VakanceBaltinavas pagasta pārvalde, Reģ Nr.40900036999 izsludina vakanci -  daiļdārznieks/ce. 

Prasības kandidātiem:

 • Vismaz vidējā profesionālā izglītība daiļdārzniecības specialitātē
 • Pieredze daiļdārznieka amatā vismaz divi gadi
 • Zināšanas ainavas veidošanā, plānošanā un agrotehnikas pamatos 
 • Autovadītāja “B” kategorija
 • Teicamas  valsts valodas zināšanas.
 • Prasme darbā ar datoru (MS Outlook, Word, Excel, Power Point)

Read more ...


Bērzpils pamatskola aicina darbā saimniecības vadītāju

Category: Vakances pašvaldībā
Monday, 02 January 2023
Last Updated: 02 January 2023

VakanceBērzpils pamatskola (Reģ. nr. 91423664332) izsludina atklātu konkursu uz saimniecības vadītāja  amatu (profesijas kods 515103). 

KONKURSA NOLIKUMS

Read more ...


Krišjāņu pagasta pārvalde aicina darbā saimniecības pārzini

Category: Vakances pašvaldībā
Monday, 14 November 2022
Last Updated: 14 November 2022

Vakance_saimniecības pārzinis KrišjāņosProfecijas kods: 5151 11

Slodze: pilna

Atalgojums:  620  EUR bruto

Darbavieta: Krišjāņu pagasta pārvalde, teritorija

Kontaktinformācija – tālr. 29447351, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CV iesniegt Krišjāņu pagasta pārvaldē vai sūtīt līdz 30.11.2022. – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Darba attiecības jāuzsāk 05.12.2022.

Read more ...


Balvu Centrālā bibliotēka aicina darbā Vecāko bibliotekāru abonementā bērniem

Category: Vakances pašvaldībā
Thursday, 27 October 2022
Last Updated: 27 October 2022

VakanceBalvu Centrālā bibliotēka (Reģ. nr. 90009302988) aicina darbā Vecāko bibliotekāru abonementā bērniem (profesijas kods 2622 02) 1 amata vieta uz nenoteiktu laiku. 

KONKURSA NOLIKUMS

Read more ...