Nomas tiesību izsoles ES projektiem

2022. gada NOVEMBRIS

IZSOLES OBJEKTS IZSOLES NOTEIKUMI IZSOLE NOTIKS IZSOLES STATUSS IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli apbūves nomas tiesības uz nekustamā īpašuma Pils ielā 9, Viļakā, Balvu novadā,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 003 0108 daļu, 1,3064 ha platībā.

IZSOLES NOTEIKUMI 16.11.2022. plkst.12.40 Izsludināta (04.11.2022.) Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nekustamā īpašuma Pils ielā 9, Viļakā, Balvu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 003 0108 daļu, 2,8617 ha platībā (t.sk. bērnu rotaļu laukums, pludmales zona, laivu piestātne, viens strītbola laukums, divi volejbola laukumi, piecas kemperu pieslēgumu vietas un pieci atpūtas namiņi).

IZSOLES NOTEIKUMI 16.11.2022. plkst.13.00 Izsludināta (04.11.2022.) Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents.

2022. gada OKTOBRIS

IZSOLES OBJEKTS IZSOLES NOTEIKUMI IZSOLE NOTIKS IZSOLES STATUSS IZSOLES REZULTĀTI

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nekustamā īpašuma “Rosība” Lazdukalna pagastā, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI  05.10.2022. plkst.11.45 Izsludināta (29.08.2022.) Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli apbūves nomas tiesības uz nekustamā īpašuma Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI   05.10.2022. plkst.12.00 Izsludināta (29.08.2022.) Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli apbūves nomas tiesības uz nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā 

IZSOLES NOTEIKUMI 05.10.2022. plkst.12.15 Izsludināta (29.08.2022.) Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents.