Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
English (United Kingdom)   Latvian   Russian (CIS)
Izglītība

TIPS pirātu pēcpusdiena

Mācību gada nogalē kādā pēcpusdienā TIPS 1.klasīte ar audzinātāju Eviju devās ciemos pie abām pirmsskolas grupiņām, lai labāk sadraudzētos un kopīgiem spēkiem pārvarētu dažādus šķēršļus.
Skolēniem jeb jaunajiem Aizjūras Kapteiņa komandas pirātiem bija jāpierāda, cik atjautīgi, veikli, uzmanīgi un precīzi viņi spēj būt, tiekot galā ar dažādiem pārbaudījumiem.
Lai tiktu pie dārgumiem jaunajiem pirātiem bija jāšķērso klints, jāskrien ar ātrgājēju zābakiem, jānoturas laivā, vajadzēja precīzi trāpīt mērķī, kā arī bija jāietur īsta pirātu maltīte.

Lasīt tālāk...

 

TIPS Bērnu žūrijas ekskursija

Kādā saulainā maija dienā Tilžas internātpamatskolas Bērnu žūrijas eksperti un skolas bibliotekāre R. Ločmele devās mācību ekskursijā uz Gulbenes novadu. Ekskursanti pabija Gulbenes novada bibliotēkā, kur bērnu nodaļā tika iepazīstināti ar jaunajām bērnu žūrijas grāmatām, vēlāk arī izstaigājot visu bibliotēku. Nākošais pieturas punkts bija pie pirtnieces Valdas, kur bērni tika laipni sagaidīti ar cienastu, izšūpināti šūpolēs, ievesti pirtiņā, kur tika rādīts un stāstīts par pirts rituāliem. Pirtnieces Valdas mazbērni bija sarūpējuši skolēniem patīkamu pārsteigumu, proti, katram bērnam tika uzdāvināta kāda rotaļļieta. Savukārt, skolēni pirtniecei dāvaniņā bija pagatavojuši ūdens ķipīti un pirts cimdiņu. Tālāk skolēni devās uz saimniecību " Brūklenāji", kur aplūkoja eksotiskos putnus kā strausus, pāvu, dalmāciešu vistiņas, paši varēja pabarot savvaļas zirdziņus, bērniem šeit ļoti patika, jo bija ko redzēt!

Lasīt tālāk...

 

TIPS piestāj PoPiela

Maija mēnesī Tilžas internātpamatskolā notika " Modīgā PoPiela" ,uz kuru bija ieradušies šādi mākslinieki: " Dāmu pops" -1.kl., (ieguva sākumskolas klašu grupā 1.vietu) "Gangnam style" -2.kl., (ieguva sākumskolas klašu grupā 2.vietu), 4.kl. E. Kokoreviča un J. Pinkens uzstājās ar dziesmu " Gaišmatainā meitene" (ieguva sākumskolas klašu grupā 3.vietu). 6.klasi pārstāvēja Jason Derulo -S. Mitrovskis (ieguva pamatskolas klašu grupā 2.vietu), 8.kl. S. Štelmahere un J. Lukstiņš izpildīja dziesmu par banānu (ieguva pamatskolas klašu grupā 3.vietu) un 1.vietu ieguva 9.kl. skolēni L. Briede, S. Ņeverovskis, I. Anifonovs ar Lady Gaga dziesmu. Paldies arī 7., 3.un 5.klašu kolektīviem, 6.kl. K. Simoņenko par piedalīšanos! Paldies 6.klases kolektīvam un audzinātājām V. Prancānei un E. Irbītei par PoPielas organizēšanu!Pasākuma noslēgumā dalībniekus ar Diplomiem un davanām apbalvoja žūrija: ārpusdarba organizatore M. Timoškāne, 1.kl. audzinātāja E. Krakope, lietvede M. Vilciņa.

Lasīt tālāk...

 

TIPS Pēdējais zvans

16.maijā Tilžas internātpamatskolā skanēja topošo absolventu Pēdējais zvans. Klašu kolektīvi bija sarūpējuši dažādus apsveikumus. No skolas dāvana tika pasniegta 9.klases skolniecei Lanai Briedei par augstiem sasniegumiem mācībās, par aktīvu piedalīšanos skolēnu pašpārvaldē un radošu darbu skolas, ārpusskolas pasākumos. Novēlējuma vārdus absolventiem teica skolas direktore I. Bērziša un 9.klases audzinātaja I. Zelča.

Lasīt tālāk...

 

TIPS piedalās konkursā "Dārznīca"

Tilžas internātpamatskolas 5.klases skolēni kopā ar dabaszinību skolotaju E. Vizuli piedalījās stādu audzētāju biedrības organizētajā konkursā "Dārznīca"
5.klases skolēni ar komandas devīzi "No sēklās līdz grozam!" iepazinās ar augiem-vītola, krasta kļavas, krūmcidonijas audzēšanas metodēm. Ļoti rūpīgi tika veikta augu kopšanas un augšanas analīze, kura pierakstīta " Auga dienasgrāmatā" .

Lasīt tālāk...

 

TIPS jaunā ceļa norāde

Noslēdzoties mācību gadam, Tilžas internātpamatskola ir tikusi pie jaunas, skaistas ceļa norādes. Tā tapusi Profesionalās izglītības galdnieku prakses nodarbībās.
Paldies skolotājam Ērikam Kanaviņam un jaunajam galdniekam Ingusam Pasikovam par darbu! Droši brauciet uz Tilžu, garām mūsu skolas ceļam neaizbrauksiet!

 

TIPS bērnu krustības un Aglonas bazilikas apmeklēšana

3.maijā Lūgšanas pulciņa skolēni kopā ar skolotāju A. Vācieti devās uz Aglonas baziliku, kur notika Rēzeknes-Aglonas diacēzes Rožukroņa pulciņu dalībnieku salidojums.Bija ieradušies dalībnieki no daudzām skolām, visvairāk no Rēzeknes.
Pēc dievkalpojuma, bīskaps Bulis iesvētīja svēta pāvesta Jāņa Pāvila II statuju.
Daži bērni Aglonas bazilikā bija pirmo reizi un viņiem tur ļoti patika.
Savukārt, 11.maijā Tilžas Romas katoļu baznīcā prāvests A. Budže krustīja mūsu skolas 8 bērnus.
Vēl mūsu skolas skolēni bieži brīvajā laikā kopā ar skolotāju A. Vācieti apmeklē Tilžas katoļu baznīcu.
PALDIES skolotājai Anniņai par uzņēmību!

 

TIPS viesojās Somijas skolēni

9.maija pēcpusdienā Tilžas internātpamatskolā ar " Velku biedrības" pārstāvju sadarbību, skolā viesojās somu skolēni un skolotājas. Somu skolēni bija sarūpējuši katram skolas bērnam dāvaniņu un citas noderīgas mantas, savukārt, skolotājiem tika saldumi un pašadītas šalles, ko adījuši somu skolotāji vīrieši. Arī mūsu skolas skolēni bija sarūpējuši apsveikumus un somu bērniem tika uzdāvinātas latviešu gardās konfektes " Gotiņa" Tikšanās laikā TIPS pašparvaldes prezidente L. Briede somu skolēnus veda mazā ekskursijā pa skolu, internātu. Skolēni savā starpā diskutēja, mūsu skolas bērni gribēja zināt, kā ir Somijā un uzdeva daudz jautājumus, piemēram, šādu: " Vai Somijā dzīvo īstais Santa Klauss, uz ko somu ciemiņi visi ka viens apgalvoja, ka : " Ja!" Pasākuma noslēgumā skolēni izdejojās kopējā disenītē.

Pēdējās izmaiņas (Trešdiena, 14 maijs 2014 14:46)

Lasīt tālāk...

 

“ Zaļās laboratorijas” nodarbībās piedalās TIPS skolēni

30.aprīlī 8 Tilžas internātpamatskolas skolēni devās uz Daugavpils Universitātes Zaļās laboratorijas nodarbībām Balvu ģimnāzijā. Jau gaidot savu kārtu, skolēnus mocīja ziņkāre, ko nu radīs? Varbūs būs čūskas, varbūt zirnekļi..... Un pārsteigums bija ....mūs gaidīja interesantā kukaiņu pasaule. Vispirms bērni iepazina kukaiņu pētnieka aprīkojumu – ķeramos tīkliņus, kukaiņu sūkni, un arī datoru un dūmu mašīnu. Tad bērni varēja aplūkot dažādas kukaiņu kolekcijas: taureņi, rožvaboles, skrejvaboles, skarabejus, utt. Bērni varēja aplūkot arī šo kukaiņu radiniekus, kuri nākuši no siltajām zemēm un jāsaka, tie bija daudz lielāki nekā Latvijā. Nodarbībās bērni varēja dalīties savās zināšanās par kukaiņiem, varēja uzdot arī jautājumus. Interesi radīja elektroniskais mikroskops, kurā maza vabolīte kā magones sēkliņa tika palielināta līdz normālas vaboles veidolam. Bet pats interesantākais tikai sākas – rokās varēja paņemt Āfrikas prusakus un tūkstoškājus. Un jāsaka, te bija vajadzīga drosme, jo tie gan koda, gan šļāca indi, kura bija jānomazgā. Edgars un Elīna atļāvās pa rokām rāpot prusakam, bet tūkstoškāji neviens nevēlējās paņemt savā plaukstā.

Lasīt tālāk...

 

TIPS aprīlī

Aprīlis TIPS skolā aizritēja Lieldienu gaisotnē. Ar Lieldienu simboliku tika izrotāta skola un dzīvojamais internāts. Klašu kolektīvi rīkoja klašu vakarus par Lieldienu tēmu. Lieldienu dienā skolēni ar audzinātāju palīdzību paši krāsoja olas, klāja svētku galdu. Neizpalika arī šūpošanās un olu ripināšana.
Aprīlis TIPS skolā ir arī apkārtējās vides sakopšanas mēnesis. Skolēni sakopj savus dekoratīvos sektorus un, protams, Lielās Talkas diena, kad tiek sakopts skolas ābeļdārzs, Tilžas katoļu baznīcas apkārtne un tuvākas un tālākas ceļa malas un citi objekti. Šajā Talkas dienā tika paveikts daudz un tāpēc pēc kārtīgas darba dienas tika rīkots karstmaizīšu vakars.

Lasīt tālāk...

 
Vairāk rakstu...