Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
English (United Kingdom)   Latvian   Russian (CIS)
Izglītība

TIPS Pēdējais zvans

16.maijā Tilžas internātpamatskolā skanēja topošo absolventu Pēdējais zvans. Klašu kolektīvi bija sarūpējuši dažādus apsveikumus. No skolas dāvana tika pasniegta 9.klases skolniecei Lanai Briedei par augstiem sasniegumiem mācībās, par aktīvu piedalīšanos skolēnu pašpārvaldē un radošu darbu skolas, ārpusskolas pasākumos. Novēlējuma vārdus absolventiem teica skolas direktore I. Bērziša un 9.klases audzinātaja I. Zelča.

Lasīt tālāk...

 

TIPS piedalās konkursā "Dārznīca"

Tilžas internātpamatskolas 5.klases skolēni kopā ar dabaszinību skolotaju E. Vizuli piedalījās stādu audzētāju biedrības organizētajā konkursā "Dārznīca"
5.klases skolēni ar komandas devīzi "No sēklās līdz grozam!" iepazinās ar augiem-vītola, krasta kļavas, krūmcidonijas audzēšanas metodēm. Ļoti rūpīgi tika veikta augu kopšanas un augšanas analīze, kura pierakstīta " Auga dienasgrāmatā" .

Lasīt tālāk...

 

TIPS jaunā ceļa norāde

Noslēdzoties mācību gadam, Tilžas internātpamatskola ir tikusi pie jaunas, skaistas ceļa norādes. Tā tapusi Profesionalās izglītības galdnieku prakses nodarbībās.
Paldies skolotājam Ērikam Kanaviņam un jaunajam galdniekam Ingusam Pasikovam par darbu! Droši brauciet uz Tilžu, garām mūsu skolas ceļam neaizbrauksiet!

 

TIPS bērnu krustības un Aglonas bazilikas apmeklēšana

3.maijā Lūgšanas pulciņa skolēni kopā ar skolotāju A. Vācieti devās uz Aglonas baziliku, kur notika Rēzeknes-Aglonas diacēzes Rožukroņa pulciņu dalībnieku salidojums.Bija ieradušies dalībnieki no daudzām skolām, visvairāk no Rēzeknes.
Pēc dievkalpojuma, bīskaps Bulis iesvētīja svēta pāvesta Jāņa Pāvila II statuju.
Daži bērni Aglonas bazilikā bija pirmo reizi un viņiem tur ļoti patika.
Savukārt, 11.maijā Tilžas Romas katoļu baznīcā prāvests A. Budže krustīja mūsu skolas 8 bērnus.
Vēl mūsu skolas skolēni bieži brīvajā laikā kopā ar skolotāju A. Vācieti apmeklē Tilžas katoļu baznīcu.
PALDIES skolotājai Anniņai par uzņēmību!

 

TIPS viesojās Somijas skolēni

9.maija pēcpusdienā Tilžas internātpamatskolā ar " Velku biedrības" pārstāvju sadarbību, skolā viesojās somu skolēni un skolotājas. Somu skolēni bija sarūpējuši katram skolas bērnam dāvaniņu un citas noderīgas mantas, savukārt, skolotājiem tika saldumi un pašadītas šalles, ko adījuši somu skolotāji vīrieši. Arī mūsu skolas skolēni bija sarūpējuši apsveikumus un somu bērniem tika uzdāvinātas latviešu gardās konfektes " Gotiņa" Tikšanās laikā TIPS pašparvaldes prezidente L. Briede somu skolēnus veda mazā ekskursijā pa skolu, internātu. Skolēni savā starpā diskutēja, mūsu skolas bērni gribēja zināt, kā ir Somijā un uzdeva daudz jautājumus, piemēram, šādu: " Vai Somijā dzīvo īstais Santa Klauss, uz ko somu ciemiņi visi ka viens apgalvoja, ka : " Ja!" Pasākuma noslēgumā skolēni izdejojās kopējā disenītē.

Pēdējās izmaiņas (Trešdiena, 14 maijs 2014 15:46)

Lasīt tālāk...

 

“ Zaļās laboratorijas” nodarbībās piedalās TIPS skolēni

30.aprīlī 8 Tilžas internātpamatskolas skolēni devās uz Daugavpils Universitātes Zaļās laboratorijas nodarbībām Balvu ģimnāzijā. Jau gaidot savu kārtu, skolēnus mocīja ziņkāre, ko nu radīs? Varbūs būs čūskas, varbūt zirnekļi..... Un pārsteigums bija ....mūs gaidīja interesantā kukaiņu pasaule. Vispirms bērni iepazina kukaiņu pētnieka aprīkojumu – ķeramos tīkliņus, kukaiņu sūkni, un arī datoru un dūmu mašīnu. Tad bērni varēja aplūkot dažādas kukaiņu kolekcijas: taureņi, rožvaboles, skrejvaboles, skarabejus, utt. Bērni varēja aplūkot arī šo kukaiņu radiniekus, kuri nākuši no siltajām zemēm un jāsaka, tie bija daudz lielāki nekā Latvijā. Nodarbībās bērni varēja dalīties savās zināšanās par kukaiņiem, varēja uzdot arī jautājumus. Interesi radīja elektroniskais mikroskops, kurā maza vabolīte kā magones sēkliņa tika palielināta līdz normālas vaboles veidolam. Bet pats interesantākais tikai sākas – rokās varēja paņemt Āfrikas prusakus un tūkstoškājus. Un jāsaka, te bija vajadzīga drosme, jo tie gan koda, gan šļāca indi, kura bija jānomazgā. Edgars un Elīna atļāvās pa rokām rāpot prusakam, bet tūkstoškāji neviens nevēlējās paņemt savā plaukstā.

Lasīt tālāk...

 

TIPS aprīlī

Aprīlis TIPS skolā aizritēja Lieldienu gaisotnē. Ar Lieldienu simboliku tika izrotāta skola un dzīvojamais internāts. Klašu kolektīvi rīkoja klašu vakarus par Lieldienu tēmu. Lieldienu dienā skolēni ar audzinātāju palīdzību paši krāsoja olas, klāja svētku galdu. Neizpalika arī šūpošanās un olu ripināšana.
Aprīlis TIPS skolā ir arī apkārtējās vides sakopšanas mēnesis. Skolēni sakopj savus dekoratīvos sektorus un, protams, Lielās Talkas diena, kad tiek sakopts skolas ābeļdārzs, Tilžas katoļu baznīcas apkārtne un tuvākas un tālākas ceļa malas un citi objekti. Šajā Talkas dienā tika paveikts daudz un tāpēc pēc kārtīgas darba dienas tika rīkots karstmaizīšu vakars.

Lasīt tālāk...

 

TIPS Bibliotēku nedēļa

Bibliotēku nedēļā notika no 21.04.- 27.04. Bibliotēkas nedēļas tēma veltīta veselībai, tāpēc tās vadmotīvs ir ,,Informēts un vesels!”
23.aprīlis ir Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības diena. Tāpēc šīs dienas pēcpusdienā čaklie grāmatu lasītāji devās uz Tilžas pagasta bibliotēku, jo pagasta bibliotēka pārgāja uz lasītāju elektronisko apkalpošanu, skolēni tika iepazīstināti arī ar jaunākajām grāmatām. 24. aprīlī. 7.klases skolēns Kristaps Dāvis Veldze piedalījās Starpnovadu skaļās lasīšanas konkursā. Konkursa mērķis- rosināt skolēnu interesi par lasīšanu, uzlabot lasītprasmes un izlasītā teksta izpratnes iemaņas.

Lasīt tālāk...

 

TIPS bibliotēkā pasākums ,,Putni ir Latvijas neatņemama daļa”

Skolas bibliotēkā visu aprīļa mēnesi ir skatāma grāmatu izstāde par putniem un skolēnu zīmējumi ar putniem. 10. aprīlī skolas bibliotēkā notika pasākums ,, Putni ir Latvijas neatņemama daļa”. Skolēni darbojās divās grupās. Dalībnieki vērīgi meklēja informāciju bibliotēkā par putnu gredzenošanu, ligzdguļiem, ligzdbēgļiem, kas ir ornitoloģija? Klātesošie uzzināja interesantu informāciju par dažādām tēmām: ticējumi, sakāmvārdi, parunas, laika zīmes par putniem, arī mīklas. Vēl skolēni uzmanīgi klausījās un centās uzminēt atskaņotās putnu balsis. Uzzināja kādās Latvijas pilsētās ģerbonī ir putnu simboli un rakstīja eseju par putniem. Tika dziedātas dziesmas un skaitītas tautas dziesmas. Skolas bibliotekāre R. Ločmele iepazīstināja ar 2014.gada putnu – Pupuķi! Aicināja skolēnus baltā stārķa ligzdu pētīšanā, jo piedalīsimies 7. Starptautiskajā balto stārķu ligzdu uzskaitē! Mūsu mazā zemītē ir īstena stārķu lielvalsts. Pasākuma noslēgumā tika pielikts putnu būrītis skolas parkā, ko izgatavoja paši zēni, vēlak skolēni mielojās ar saldumiem un veselīgajām bērzu sulām.

Lasīt tālāk...

 

TIPS skolā ciemos sportiste

2.aprīlī uz skolu tika uzaicināta tilžēniete, sportiste Sanita Pastare. Jauniete sarunā pastāstīja par saviem sasniegumiem sportā, izrādīja iegūtās medaļas, kausus. Izrādīja foto, pastāstīja, kādās sacensībās ir piedalījusies, jo viņa ir volejbola meiteņu komandas kapteine, cilā svaru bumbas, spēlē futbolu un ir ļoti aktīva, sportiska jauniete. Sanita skolēniem ieteica savu brīvo laiku pavadīt lietderīgi-nodarboties ar sportu, nevis vienkārši to izniekot. Klātesošie uzdeva jautājumus, piemēram, vai nav grūti cilāt svaru bumbas, uz ko viņa atbildēja, ka tas viņu tikai norūda. Savu nākotni jauniete saista ar sportu, jo tas ir viņas dzīvesveids.

Lasīt tālāk...

 
Vairāk rakstu...