Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
English (United Kingdom)   Latvian   Russian (CIS)
Izglītība

TIPS Bibliotēku nedēļa

Bibliotēku nedēļā notika no 21.04.- 27.04. Bibliotēkas nedēļas tēma veltīta veselībai, tāpēc tās vadmotīvs ir ,,Informēts un vesels!”
23.aprīlis ir Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības diena. Tāpēc šīs dienas pēcpusdienā čaklie grāmatu lasītāji devās uz Tilžas pagasta bibliotēku, jo pagasta bibliotēka pārgāja uz lasītāju elektronisko apkalpošanu, skolēni tika iepazīstināti arī ar jaunākajām grāmatām. 24. aprīlī. 7.klases skolēns Kristaps Dāvis Veldze piedalījās Starpnovadu skaļās lasīšanas konkursā. Konkursa mērķis- rosināt skolēnu interesi par lasīšanu, uzlabot lasītprasmes un izlasītā teksta izpratnes iemaņas.

Lasīt tālāk...

 

TIPS bibliotēkā pasākums ,,Putni ir Latvijas neatņemama daļa”

Skolas bibliotēkā visu aprīļa mēnesi ir skatāma grāmatu izstāde par putniem un skolēnu zīmējumi ar putniem. 10. aprīlī skolas bibliotēkā notika pasākums ,, Putni ir Latvijas neatņemama daļa”. Skolēni darbojās divās grupās. Dalībnieki vērīgi meklēja informāciju bibliotēkā par putnu gredzenošanu, ligzdguļiem, ligzdbēgļiem, kas ir ornitoloģija? Klātesošie uzzināja interesantu informāciju par dažādām tēmām: ticējumi, sakāmvārdi, parunas, laika zīmes par putniem, arī mīklas. Vēl skolēni uzmanīgi klausījās un centās uzminēt atskaņotās putnu balsis. Uzzināja kādās Latvijas pilsētās ģerbonī ir putnu simboli un rakstīja eseju par putniem. Tika dziedātas dziesmas un skaitītas tautas dziesmas. Skolas bibliotekāre R. Ločmele iepazīstināja ar 2014.gada putnu – Pupuķi! Aicināja skolēnus baltā stārķa ligzdu pētīšanā, jo piedalīsimies 7. Starptautiskajā balto stārķu ligzdu uzskaitē! Mūsu mazā zemītē ir īstena stārķu lielvalsts. Pasākuma noslēgumā tika pielikts putnu būrītis skolas parkā, ko izgatavoja paši zēni, vēlak skolēni mielojās ar saldumiem un veselīgajām bērzu sulām.

Lasīt tālāk...

 

TIPS skolā ciemos sportiste

2.aprīlī uz skolu tika uzaicināta tilžēniete, sportiste Sanita Pastare. Jauniete sarunā pastāstīja par saviem sasniegumiem sportā, izrādīja iegūtās medaļas, kausus. Izrādīja foto, pastāstīja, kādās sacensībās ir piedalījusies, jo viņa ir volejbola meiteņu komandas kapteine, cilā svaru bumbas, spēlē futbolu un ir ļoti aktīva, sportiska jauniete. Sanita skolēniem ieteica savu brīvo laiku pavadīt lietderīgi-nodarboties ar sportu, nevis vienkārši to izniekot. Klātesošie uzdeva jautājumus, piemēram, vai nav grūti cilāt svaru bumbas, uz ko viņa atbildēja, ka tas viņu tikai norūda. Savu nākotni jauniete saista ar sportu, jo tas ir viņas dzīvesveids.

Lasīt tālāk...

 

TIPS Krāsainā nedēļa

Lai ikdienu padarītu interesantāku, TIPS skolā skolēnu padome rīkoja Krāsaino nedēļu (24.03.-28.03.) savā apģērbā. Otrdiena bija sarkanā diena, trešdiena bija zaļā diena, ceturtdiena bija zilās krāsas diena un piektdiena raibā diena. Katru dienu tiem, kas bija ģērbušies atbilstošās krāsās, tika izsniegtas konfektes. Piektdien-Raibajā dienā skolas līnijā skolēnu padomes meitenes Inese un Aiga rīkoja konkursu, kurā
uzdeva jautājumus par krāsām, piemēram, kāda krāsā ir direktores mašīna, skolas internāts u.c. Par pareizu atbildi tika izsniegtas Brīnumpogas, pie tām tika-2.kl. Natālija, 3.kl. Zane, 4.kl. Aivis, 5.kl. Artūrs, 6.kl. Kristiāna, 8.kl. Sanija, 9.kl. Lana un Mareks. Līnijā tika apbalvots 1.klases kolektīvs par aktīvu piedalīšanos Krāsainajā nedēļā ar Atzinības rakstu un dāvanā katram tika somiņa no Bērnu Bāreņu fonda.

Lasīt tālāk...

 

TIPS skolā ciemos zirgi

Jauka izvērtās kāda no marta pēcpusdienām, kad skolas spēļu laukumā iebrauca saimnieku Larisas un Andra Klitončiku zirgi Santīms un ponijs Mambo. Mazie bērni tika izvizināti mazā ponija mugurā un Santīmu drosmīgākie centās pacienāt ar maizīti. Bērni zirgu saimniekiem uzdeva daudz interesējošus jautājumus. Piemēram, kāpēc Mambo ir tik apaļš? Uzzinājām, ka ponijs ir liels ēdājs, tāpēc tagad viņam ir jāietur diēta. Par ciemošanos mūsu skolā zirdziņiem tika uzdāvināts auzu maiss. Zirgu saimnieki laipni uzaicināja mūsu skolas bērnus savā saimniecībā " Kapulejās", kur solīja izvizināt zirga ratos visus gribētājus.

Pēdējās izmaiņas (Pirmdiena, 07 aprīlis 2014 14:43)

Lasīt tālāk...

 

TIPS latviešu valodas pēcpusdiena

Martā Tilžas internātpamatskolā notika 5.-9.klašu latviešu valodas pēcpusdiena, kuru organizēja latviešu valodas skolotāja V. Prancāne. Pēcpusdienā piedalījas divas komandas "Spicie" (5.kl. M. Pinkena, 6.kl. R. Lukstiņš, 7.kl. J. Karass, D. Veldze, 8.kl. S. Štelmahere, 9.kl. S. Mitrovskis) " Niknie odi" (5.kl. S. Ozoliņa, 6.kl. S. Eiduka, 7.kl. S. Paulova, M. Ašaks, 8.kl. A. Marcinkeviča, 9.kl. L.Briede)
Komandām bija sagatavoti dažādi atjautības latviešu valodas un literatūras uzdevumi-literārais varonis meklē pāri, jaunu vārdu veidošana u.c. Vērtētajos bija latviešu valodas skolotājas A. Zelča un E. Krakope. Sīvā konkurencē uzvarēja Draudzība starp abām komandām, par ko saņēma mazas balviņas un Pateicības rakstus.

Lasīt tālāk...

 

TIPS Modes skate

Jau otro gadu pēc kartas Tilžas internātpamatskolā tiek rīkota Modes skate, ko organizē mājturības skolotāja L. Ločmele. Tērpi tiek šūti un veidoti meiteņu mājturības pulciņā. Modes skatē varēja vērot šādas tērpu kolekcijas kā
" Gadalaiki" ;" Ziedi" ; " Mežš" ; " Mākoņi"
Tērpus vērtēja žūrija-vecākā audzinātāja Dz. Škapare, 9.kl. audzinātāja I. Zelča, sociālā pedagoģe I. Semjonova. Žūrija pasniedza Pateicības rakstus ar šādām nominācijām tērpiem:
Atraktīvākie-Mežs (L. Briede, S. Paulova, S. Sīmane, D. Kanaloša, S. Mitrovskis);
Krāšņākie-Gadalaiki (A. Voite, I. Staģe, D. Kanaloša);
Gaisīgie-Mākoņi(S. Štelmahere, A. Marcinkeviča);
Jautrākie-Ziedi (A. Fogele, K. Kleine)
Nopietnākā-Meža gariņš (M. Pinkena)
Svarīgākais-Lapu vīriņš (R. Lukstiņš)
Tērpu modelētāji tika arī pie balviņām, kas ir sarūpēti no Bērnu Bāreņu fonda.

Lasīt tālāk...

 

TIPS Projektu nedēļa

Šajā mācību gadā Projektu nedēļa Tilžas internātpamatskolā tika rīkota no 10.03.-14.03. Šī gada tēma bija veltīta skolas 55 gadu jubilejai, kas būs svinama jau rudenī, tāpēc sākām gatavoties laicīgi. Skolas jubilejas simbols ir ābele, jo pie skolas ir liels ābeļdārzs, kas tika sastādīts daudzus gadus atpaļ, tagad katru ienācēju skolas teritorijā, sveicina nu jau sirmās ābeles, kas vēl joprojām ražo ābolus. Tāpēc Projektu nedēļā tika zīmēti, griezti, līmēti ābeļziedi, ābolīši, lapiņas par godu skolas jubilejai. Lielāko klašu skolēni intervēja ilggadējos skolas darbiniekus, apkopoja skolas tradīcijas, apkopoja materiālus par skolas vēsturi. Katras klases uzdevums bija izveidot skolas sirdi, tā tapa interesanti darbi, kuros bija redzamas skolēnu foto, jo skolas sirds tie ir bērni. Tā kā Projektu nedēļā bija labi pastrādāts, tad skolēni varēja atpūsties Pavasara brīvdienās.

Lasīt tālāk...

 

TIPS piedalās konkursā “Mēs savam novadam”

Konkursā “Mēs savam novadam” piedalījās arī Tilžas internātpamatskola. Tā zēnu mājturības interešu izglītības nodarbībās, skolotāja Ērika Kanaviņa vadībā, tapa koka nozīmītes un šos suvenīrus ar Balvu novada pagastu vārdiem un Balvu pilsētas simbolu-Vilku, skolēni noformēja un krāsoja vizuālās mākslas interešu izglītības nodarbībās, skolotājas Larisas Bernes vadībā. Savukārt, teiku " Kā radās Bolupe" rakstīja 6.klases skolniece Alīna Keiša, skolotāja-konsultante Aina Zelča.
Konkursa noslēguma dienā Balvu pamatskolā bija apskatāma konkursa “Mēs savam novadam” darbu izstāde, kā arī varēja piedalīties dažādās Radošajās darbnīcās. Tilžas internātpamatskola piedāvaja darbnīcu "Dekori no saimniecības precēm" , ko vadīja direktore I. Bērziša un mācību pārzine I. Dzene. Darbnīcā varēja apgūt, kā no vienkāršām plastmasas karotītēm izgatavot dažādus dekorus un no veļas koka knaģiem izveidot praktiskas lietas kā tējas, tortes, puķu u.c. kastītes.

Pēdējās izmaiņas (Piektdiena, 21 marts 2014 14:39)

Lasīt tālāk...

 

TIPS ciemojās olimpietis Arvis Vilkaste

12.martā Tilžas internātpamatskolā ciemojās Soču olimpiskās sudraba medaļas ieguvējs bobslejā Arvis Vilkaste. Sportists klātesošajiem parādīja savu bobslejista speciālo apģērbu-ķiveri, sporta kostīmu, cimdus, speciālos apavus, kura zolē ir vairāk nekā 500 nagliņu, kas skolēniem bija jāuzmin, par ko saņēma no sportista mazu piemiņas balviņu -nozīmīti no Sočiem. Skolēni varēja paņemt rokās arī un apskatīt bobslejista iegūto sudraba medaļu. Klātesošie uzdeva daudz jautājumus par olimpiādi, par iegūto medaļu, par bobsleju un nākotnes iecerēm u.c., uz kuriem sportists izsmeļoši arī atbildēja. Par jauko, interesanto tikšanos no mūsu skolas sportistam tika pasniegta izgatavota medaļa, kas ir pašu skolēnu roku darbs, kā arī tika pasniegts Diploms par viesošanos pie mums Tilžā. Neizpalika arī bobslejista autogrāfi un kopīgs foto.
 

 
Vairāk rakstu...