Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
English (United Kingdom)   Latvian   Russian (CIS)
Izglītība

TIPS Krāsainā nedēļa

Lai ikdienu padarītu interesantāku, TIPS skolā skolēnu padome rīkoja Krāsaino nedēļu (24.03.-28.03.) savā apģērbā. Otrdiena bija sarkanā diena, trešdiena bija zaļā diena, ceturtdiena bija zilās krāsas diena un piektdiena raibā diena. Katru dienu tiem, kas bija ģērbušies atbilstošās krāsās, tika izsniegtas konfektes. Piektdien-Raibajā dienā skolas līnijā skolēnu padomes meitenes Inese un Aiga rīkoja konkursu, kurā
uzdeva jautājumus par krāsām, piemēram, kāda krāsā ir direktores mašīna, skolas internāts u.c. Par pareizu atbildi tika izsniegtas Brīnumpogas, pie tām tika-2.kl. Natālija, 3.kl. Zane, 4.kl. Aivis, 5.kl. Artūrs, 6.kl. Kristiāna, 8.kl. Sanija, 9.kl. Lana un Mareks. Līnijā tika apbalvots 1.klases kolektīvs par aktīvu piedalīšanos Krāsainajā nedēļā ar Atzinības rakstu un dāvanā katram tika somiņa no Bērnu Bāreņu fonda.

Lasīt tālāk...

 

TIPS skolā ciemos zirgi

Jauka izvērtās kāda no marta pēcpusdienām, kad skolas spēļu laukumā iebrauca saimnieku Larisas un Andra Klitončiku zirgi Santīms un ponijs Mambo. Mazie bērni tika izvizināti mazā ponija mugurā un Santīmu drosmīgākie centās pacienāt ar maizīti. Bērni zirgu saimniekiem uzdeva daudz interesējošus jautājumus. Piemēram, kāpēc Mambo ir tik apaļš? Uzzinājām, ka ponijs ir liels ēdājs, tāpēc tagad viņam ir jāietur diēta. Par ciemošanos mūsu skolā zirdziņiem tika uzdāvināts auzu maiss. Zirgu saimnieki laipni uzaicināja mūsu skolas bērnus savā saimniecībā " Kapulejās", kur solīja izvizināt zirga ratos visus gribētājus.

Pēdējās izmaiņas (Pirmdiena, 07 aprīlis 2014 15:43)

Lasīt tālāk...

 

TIPS latviešu valodas pēcpusdiena

Martā Tilžas internātpamatskolā notika 5.-9.klašu latviešu valodas pēcpusdiena, kuru organizēja latviešu valodas skolotāja V. Prancāne. Pēcpusdienā piedalījas divas komandas "Spicie" (5.kl. M. Pinkena, 6.kl. R. Lukstiņš, 7.kl. J. Karass, D. Veldze, 8.kl. S. Štelmahere, 9.kl. S. Mitrovskis) " Niknie odi" (5.kl. S. Ozoliņa, 6.kl. S. Eiduka, 7.kl. S. Paulova, M. Ašaks, 8.kl. A. Marcinkeviča, 9.kl. L.Briede)
Komandām bija sagatavoti dažādi atjautības latviešu valodas un literatūras uzdevumi-literārais varonis meklē pāri, jaunu vārdu veidošana u.c. Vērtētajos bija latviešu valodas skolotājas A. Zelča un E. Krakope. Sīvā konkurencē uzvarēja Draudzība starp abām komandām, par ko saņēma mazas balviņas un Pateicības rakstus.

Lasīt tālāk...

 

TIPS Modes skate

Jau otro gadu pēc kartas Tilžas internātpamatskolā tiek rīkota Modes skate, ko organizē mājturības skolotāja L. Ločmele. Tērpi tiek šūti un veidoti meiteņu mājturības pulciņā. Modes skatē varēja vērot šādas tērpu kolekcijas kā
" Gadalaiki" ;" Ziedi" ; " Mežš" ; " Mākoņi"
Tērpus vērtēja žūrija-vecākā audzinātāja Dz. Škapare, 9.kl. audzinātāja I. Zelča, sociālā pedagoģe I. Semjonova. Žūrija pasniedza Pateicības rakstus ar šādām nominācijām tērpiem:
Atraktīvākie-Mežs (L. Briede, S. Paulova, S. Sīmane, D. Kanaloša, S. Mitrovskis);
Krāšņākie-Gadalaiki (A. Voite, I. Staģe, D. Kanaloša);
Gaisīgie-Mākoņi(S. Štelmahere, A. Marcinkeviča);
Jautrākie-Ziedi (A. Fogele, K. Kleine)
Nopietnākā-Meža gariņš (M. Pinkena)
Svarīgākais-Lapu vīriņš (R. Lukstiņš)
Tērpu modelētāji tika arī pie balviņām, kas ir sarūpēti no Bērnu Bāreņu fonda.

Lasīt tālāk...

 

TIPS Projektu nedēļa

Šajā mācību gadā Projektu nedēļa Tilžas internātpamatskolā tika rīkota no 10.03.-14.03. Šī gada tēma bija veltīta skolas 55 gadu jubilejai, kas būs svinama jau rudenī, tāpēc sākām gatavoties laicīgi. Skolas jubilejas simbols ir ābele, jo pie skolas ir liels ābeļdārzs, kas tika sastādīts daudzus gadus atpaļ, tagad katru ienācēju skolas teritorijā, sveicina nu jau sirmās ābeles, kas vēl joprojām ražo ābolus. Tāpēc Projektu nedēļā tika zīmēti, griezti, līmēti ābeļziedi, ābolīši, lapiņas par godu skolas jubilejai. Lielāko klašu skolēni intervēja ilggadējos skolas darbiniekus, apkopoja skolas tradīcijas, apkopoja materiālus par skolas vēsturi. Katras klases uzdevums bija izveidot skolas sirdi, tā tapa interesanti darbi, kuros bija redzamas skolēnu foto, jo skolas sirds tie ir bērni. Tā kā Projektu nedēļā bija labi pastrādāts, tad skolēni varēja atpūsties Pavasara brīvdienās.

Lasīt tālāk...

 

TIPS piedalās konkursā “Mēs savam novadam”

Konkursā “Mēs savam novadam” piedalījās arī Tilžas internātpamatskola. Tā zēnu mājturības interešu izglītības nodarbībās, skolotāja Ērika Kanaviņa vadībā, tapa koka nozīmītes un šos suvenīrus ar Balvu novada pagastu vārdiem un Balvu pilsētas simbolu-Vilku, skolēni noformēja un krāsoja vizuālās mākslas interešu izglītības nodarbībās, skolotājas Larisas Bernes vadībā. Savukārt, teiku " Kā radās Bolupe" rakstīja 6.klases skolniece Alīna Keiša, skolotāja-konsultante Aina Zelča.
Konkursa noslēguma dienā Balvu pamatskolā bija apskatāma konkursa “Mēs savam novadam” darbu izstāde, kā arī varēja piedalīties dažādās Radošajās darbnīcās. Tilžas internātpamatskola piedāvaja darbnīcu "Dekori no saimniecības precēm" , ko vadīja direktore I. Bērziša un mācību pārzine I. Dzene. Darbnīcā varēja apgūt, kā no vienkāršām plastmasas karotītēm izgatavot dažādus dekorus un no veļas koka knaģiem izveidot praktiskas lietas kā tējas, tortes, puķu u.c. kastītes.

Pēdējās izmaiņas (Piektdiena, 21 marts 2014 15:39)

Lasīt tālāk...

 

TIPS ciemojās olimpietis Arvis Vilkaste

12.martā Tilžas internātpamatskolā ciemojās Soču olimpiskās sudraba medaļas ieguvējs bobslejā Arvis Vilkaste. Sportists klātesošajiem parādīja savu bobslejista speciālo apģērbu-ķiveri, sporta kostīmu, cimdus, speciālos apavus, kura zolē ir vairāk nekā 500 nagliņu, kas skolēniem bija jāuzmin, par ko saņēma no sportista mazu piemiņas balviņu -nozīmīti no Sočiem. Skolēni varēja paņemt rokās arī un apskatīt bobslejista iegūto sudraba medaļu. Klātesošie uzdeva daudz jautājumus par olimpiādi, par iegūto medaļu, par bobsleju un nākotnes iecerēm u.c., uz kuriem sportists izsmeļoši arī atbildēja. Par jauko, interesanto tikšanos no mūsu skolas sportistam tika pasniegta izgatavota medaļa, kas ir pašu skolēnu roku darbs, kā arī tika pasniegts Diploms par viesošanos pie mums Tilžā. Neizpalika arī bobslejista autogrāfi un kopīgs foto.
 

 

Mēs lepojamies ar Zani!

11.martā Tilžas internātpamatskolas 3.klases skolniece Zane Staģe piedalījas skolēnu izteiksmīgās runas konkursā 2. kārtā, kas notika Gulbenē. Konkursante ieguva 1.pakapes Diplomu, par ko skola ir ļoti lepna par Zanīti. Paldies skolotājai Inesei Daukstei, kas Zani sagatavoja konkursam! Skolas svinīgajā līnijā direktore I. Bērziša Zanītei pasniedza dāvanu par labiem sasniegumiem konkursā.

Lasīt tālāk...

 

Februāris-TIPS Mīlestības mēnesis

Februārī kā zināms ir Valentīna diena, par godu šai dienai meiteņu mājturības pulciņā tapa jaukas kartiņas, puķes no kreppapīra. Šo darbu izstādīte bija apskatāma skolotāju istabā. Arī skola tika izrotāta ar Valentīndienas simboliem-sirsniņām, par to paldies 7.klases kolektīvam. Skolas vestibilā tika izveidota “ Komplimentu sirds”, kur varēja kādam uzrakstīt komplimentu.
Skolā notika Valentīndienas pasākums, par ko bija atbildīgs 5.klases kolektīvs. Pasākumu vadīja Romeo-Artūrs Procenko un Džuljeta -Monta Pinkena, Amoriņš-Raivis Voits. No katras klases tika izvirzīts pārītis, kuri sacentās dažādos pārbaudījumos-mājas uzdevums, kur bija jāpabeidz teiciens” Kad mīlestība sirdī zogas...” Jāiztēlo lomas, kā atzīstas mīlestībā, piemēram, baletdejotaja un svarcēlājs, biznesmenis un veikala pardevēja, bezpajumtnieku pāris u. c. Jāsaliek puzle sirds formā un japasaka mīļvārdiņi ar vienu burtu minūtes laikā, kā arī jāapsveic izlozētā klase Valentīndienā.

Lasīt tālāk...

 

Masku karnevāls TIPS

Februāra mēnesī skolā tika rīkots Masku karnevāls, ko organizēja skolēnu pašpārvalde un skolotaja M. Timoškāne. Lai pasākumā tiktu, katrai maskai vajadzēja pierakstīties pie pasākuma vadītājiem-Vilka (Lanas Briedes) un Betmena (Ineses Staģes) un katrai maskai tika iedots numuriņš. Uz pasākumu ieradās dažādas 35 maskas, piemēram, Raganas, Sarkangalvīte, Vilks un vecmāmiņa, Spoks, Bruņinieks, Princeses, Mākonis, Pirāts, Daiļā jūrniece, Robežsargs, Vampīrs, dažādi dzīvnieki kā pele, ezis, kaķis,lūsis, cālēns, zaķis, tīģeri, zaķis, vardīte, tārpiņš, bizmārīte u.c. Sākumā bija Masku parāde, vēlāk maskas savā starpā sacentās dažādās spēlēs:dejošanā ap krēsliem, skriešanā ar halātu un slotu, maskas piedalījās lozēs, kur varēja tikt pie mīkstām mantiņām, blociņiem, konfektēm u.c.

Lasīt tālāk...

 
Vairāk rakstu...