Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
English (United Kingdom)   Latvian   Russian (CIS)
Izglītība

TIPS Matemātikas pēcpusdiena „Cipariņš”

Tilžas internātpamatskolā notika matemātikas pēcpusdiena „Cipariņš”, kuru organizēja matemātikas skolotāja I. Zelča. Pasākumā piedalījās 6. – 9.klašu kolektīvi. Komandā piedalījās no katras klases viens skolēns. Nokomplektējās četras komandas, komandu mājas uzdevums bija izdomāt nosaukumu, piedomāt pie atšķirības zīmēm un savas devīzes. Komandas bija piedomājušas pie saviem mājas darbiem. Komandu nosaukumi bija – „Jaunie Pitagori”, „Niknie dežuranti”, „Aplis”, „Melnie”.
Bija dažādu veidu uzdevumi sākot ar iesildīšanās un jautro stafeti, kurā katram komandas dalībniekam bija dots veikt kādu no komandas uzdevumiem, piemēram, pie skolas stāvošām mašīnām norakstīt numurus un saskaitīt visus ciparus kopā. Atjautības uzdevumi, kuri pēc uzdevuma veikšanas sagādāja daudz smieklu, kad tie tika veikti visi kopā. Noslēgumā tika izsniegtas balvas un viena no balvām bija blociņi, kuros pirmajā lapā bija jāuzraksta, ko vēl skolēni vēlētos papildināt šāda veida pasākumā.
 

 

Adventes svecītes iedegšana TIPS

Ir Adventes laiks. Šis laiks tiek saistīts ar gavēni, mieru, klusumu un pārdomām.
Šī klusā laika simboli ir adventes vainags un četras svecītes, kas tiek iedegtas katru svētdienu, arvien tuvāk nākot Ziemassvētkiem.
Vēstures lappuses mums stāsta, ka pirmo adventes vainagu 1833. gadā, izpušķojot koka krustu ar egļu zariem un iededzot 23 sveces, pasaulei dāvināja Hamburgas bērnu patversmes bāreņi.
Arī mūsu skolā katru gadu kā tradīcija ir iededzināt adventes svecīti kopā ar Tilžas Romas katoļu baznīcas priesteri Albertu Budži.

Lasīt tālāk...

 

Adventes koncerta ieskaņas Baltinavas Kristīgajā skolā

Novembra beigās Tilžas internātpamatskolas Iekļaujošas izglītības skolēni-
2.kl. E. Gremzda, 6.kl. S. Mitrovskis, 7.kl. D. Kanaloša, 8.kl. K. Kleine kopā ar skolas direktori I. Bērzišu un Iekļaujošas izglītības skolotāju Dz. Škapari devās uz Baltinavas Kristīgo skolu. Skolēni piedalījās Adventes ieskaņas koncertā, bija iespēja piedalīties Radošajās darbnīcās, kur cepa piparkūkas, veidoja Ziemassvētku rotājumus. Pasākuma noslēgumā katra skola saņēma Pateicības rakstu un skolēni saņēma šokolādes par piedalīšanos. Vēlāk kājas varēja izlocīt arī disenītē.

Lasīt tālāk...

 

TIPS sākumskolas skolēni piedalās „Laimas” rīkotajā konkursā

Tuvojoties Adventes laikam, Tilžas internātpamatskolas 1.-3. klases skolēni piedalījās „Laima” rīkotajā vēstuļu konkursā, kur katrs kļuva par Sarģeņģeļi un kādam rakstīja savas labās domas un Mīlestības vēlējumus. Tā latviešu valodas stundās tapa 23 mīlestības vēstījumi...
„Līdzīgi kā vēstījums pudelē, vēlējumi tiks ievietoti saldumu kārbiņās. Katra no tām būs īpaša un unikāla, un saņēmējs zinās, ka uz Pasaules ir kāds, kas domā un vēl labu...”
Ja arī tu Ziemassvētku laikā saņemsi šādu vēstulīti saldumu kārbiņā, tad zini, ka kāda maza sirds mīl un grib būt mīlēta...

Lasīt tālāk...

 

Novembris-patriotisma mēnesis

Novembris ir patriotisma mēnesis, tāpēc Tilžas internātpamatskolas skolēni jau mēneša sākumā gatavojas šiem nozīmīgajiem svētkiem. 8.klases kolektīvs izdekorēja skolas vestibilu. Savukārt, visiem klašu kolektīviem bija jāizveido papīra ziedi, lai to saliktu vienā lielā ziedā, kas iznāca ļoti liels. Arī klašu telpas, skolas internāts tika izdekorēts ar Latvijas valsts simboliku. 4.klasē notika audzināšanas stunda „Mana dzimtene -Latvija”, skolā tika rīkots pasākums „Talanti Latvijai”, kur skolēni rādīja savus talantus. Skolēni gatavoja apsveikumus, zīmējumus Latvijai. Pirmsskolas grupiņas bērni piedalījās konkursā „Latvija bērna acīm” Svētku dienā-18. novembrī, īstu svētku sajūtu bērniem, kas bija palikuši internātā, radīja tas, ka bija uzklāts svētku galds, launadziņu- siltu tēju un kūku bērni iedegtās sveču gaismiņās baudīja skolas lapenītē. Gaisā ar labām domām par Latviju tika palaista gaismas laterniņa un svētku salūts. Tika sveikti arī skolēni-3.kl. Zane Staģe un 6.kl. Sandis Mitrovskis, kuriem dzimšanas diena ir kopā ar Latviju. Vakarā skolēni devās uz Tilžas centru, kur kopā ar Tilžas pagasta iedzīvotājiem dziedot Latvijas himnu, aizdedza svecītes, jo arī mūsu skolas skolēni ir neliela daļiņa no Tilžas pagasta.

Lasīt tālāk...

 

Tilžas internātpamatskolā Salātu pēcpusdiena

15.novembrī skolā notika “Salātu pēcpusdiena”, kurā piedalījās 6. – 9. klašu skolēni. Tika gatavoti četru veidu salāti. Pirms tam notika izloze, kurā katra klase izlozēja savu salātu veidu. 6. klase gatavoja – vinegretu, 7.klase- augļu salātus, 8.klase- „siļķi kažokā”, 9.klase – rosolu.
Kad ēdieni bija pagatavoti un galds noservēts, visi kopā gluži kā viena liela ģimene minējām mīklas. Lietā tika likts asais prāts, atjautība un novērošanas spējas. Par pareizu atminējumu skolēni tika pie saldām balviņām. Mīklas un atbildes bija saistītas ar dārzeņiem, augļiem vai garšvielām.

Lasīt tālāk...

 

Ziemeļvalstu nedēļa Tilžas internātpamatskolas bibliotēkā

No 11.-17.novembrim Latvijā notika Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas aktivitātes. Šogad Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas tēma ir Ziema Ziemeļos. Mūsu skolā 11.novembrī - pirmdienā pirmās mācību stundas laikā notika Lielā lasīšanas stunda. Katrs skolēns un skolotājs lasīja savu grāmatiņu. Pasākums bija izdevies, jo skolēniem tas ļoti patika.
Otrdien un trešdien sākumskolas skolēniem iedegtas svecītes gaismā tika lasīta kopīgi izvēlēta grāmata ,, „Leduslācēns ” un pēc izlasītās grāmatiņas tika ilustrēti skaisti zīmējumi.
Ceturtdien 12 skolēni kopā ar bibliotekāri R. Ločmeli devās uz Tilžas pagasta bibliotēku uz kopējo pasākumu.

Lasīt tālāk...

 

Talanti Latvijai Tilžas internātpamatskolā

14. novembrī Tilžas internātpamatskolā par godu Latvijas dzimšanas dienai notika pasākums „Talanti Latvijai” par ko bija atbildīga skolēnu pašpārvalde. Pasākumu vadīja pašpārvaldes prezidente Lana Briede 9.kl.un pašpārvaldes dalībnieks Sandis Ņeverovskis 9.kl. Talantus vērtēt bija ieradusies žūrija- mācību pārzine Ilona Dzene, sākumskolas skolotāja Inese Daukste, 3. un 5. klases audzinātājs Raitis Radjukovs, kas arī izpildīja dziesmu spēlējot uz ģitāras. Jau iepriekš klašu kolektīvi bija sagatavojuši novēlējumus Latvijai dzimšanas dienā, ko pasākumā pielika pie sienas. Pasākumā piedalījās talanti- 1. klases skolnieces A. Čipa un E. Timeniece un 3.klases skolniece Z. Staģe ar dzejoļa deklamēšanu, 2. klases skolēns K. Voicišs un 9.kl. skolēns I. Aņifonovs rādīja Ielu vingrotāju paraugdemonstrējumus, 4.kl. skolēni M. Avota, R. Branka, A. Eiduks un 6.kl. skolniece K. Simoņenko rādīja talantu dziedāšanā, 7.kl. skolēns A. Dumpis rādīja mākslinieka talantu, 8.kl. meitenes S. Štelmahere, A. Marcinkeviča rādīja talantu latviešu tautas dziesma dziedāšanā un 8.kl. skolniece S. Bergmane akordeona spēlēšanā, 9.kl. skolnieks M. Karass spēlēja uz klavierēm, 2.kl. E. Gremzda, N. Simoņenko, 3.kl. Gremzda, 4.kl. A. Eiduks, 6. kl. S. Eiduka, S. Mitrovskis, 7.kl. D. Kanaloša uzstājās ar ugunīgo čigānu deju. Žūrija talantus vērtēja ar smaidiņiem, tos nopelnīja visi jaunie talanti. Īpašu skatītāju un žūrijas simpātiju ieguva ugunīgā čigānu deja. Svinīgā skolas līnijā visi jaunie talanti tika apbalvoti ar Atzinības rakstiem un balviņām.

Lasīt tālāk...

 

Lāčplēša diena Tilžas internātpamatskolā

Tilžas internātpamatskolā Lāčplēša dienas pēcpusdienā bija iespēja vērot Ielu vingrotāju –Austra, Arnis un mūsu skolas 2.klases skolēna Kristera demonstrējumus. Atraktīvie puiši pārējiem skolas zēniem parādīja, ka savu brīvo laiku var pavadīt lietderīgi- šādi trenējoties un sportojot. Daudzus tas ieinteresēja un pasākuma beigās bija tādi zēni, kas izrādīja lielu interesi un mēģināja arī kaut ko nodemonstrēt.
Vēlāk skolas zēniem bija iespēja piedalīties sporta skolotāja A. Dokāna rīkotajā konkursā - „Skolas stiprinieks” Zēni sacentās šādās disciplīnās-basketbola soda metieni, svaru ripas turēšana, pievilkšanās pie stieņa, svaru bumbas celšana un „Kļūdies vienreiz”. Pēc spraigas cīņas visi rezultāti tika apkopoti un skolas stiprinieki-

Lasīt tālāk...

 

Sveicam valsts svētkos!

Mums ticis viszilākais ezers
Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.
/L. Vāczemnieks/

Sveicam Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienā!

 

Lai mums stipra valsts un lai tai ilga nākotne!

Tilžas internātpamatskolas kolektīvs
 

 
Vairāk rakstu...