Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
English (United Kingdom)   Latvian   Russian (CIS)
Aptauja
Izglītība

Bērnu Bāreņu fonds ciemojās TIPS

12.decembra pēcpusdienā Tilžas internātpamatskolā bija neparasta gaisotne, jo ieradās ciemiņi no Bērnu Bāreņu fonda uz kopējo Ziemassvētku ieskaņas pasākumu. Pasākumā ar skaistām dziesmām visus priecēja un sirdis aizkustināja dziedātājs Kaspars Markševics (CASH).
Arī mūsu pašu skolēni sniedza koncertu un izteica Pateicības vārdus Bērnu Bāreņu fonda pārstāvjiem. Arī šajā reizē Bērnu Bāreņu fonds bērniem bija sarūpējis jaukas dāvanas, ko katram pasniedza Karlsons ar Zaķiem. Pasākumā ikviens guva pozitīvas emocijas, jo gaisā virmoja labestība un mīlestība!

Lasīt tālāk...

 

TIPS mācību ekskursija uz Alūksni

Decembra sākumā Tilžas internātpamatskolas 5.-9.klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Alūksnes Nacionālo Bruņoto spēku Kājnieku skolu. Mācību ekskursiju rīkoja skolas sociālā pedagoģe I.Semjonova. Skolēniem bija iespēja uzzināt par karavīru ikdienu, formas tērpiem, ieročiem, ekipējumu, skolas muzeju. Ekskursijas noslēgumā skolēni varēja apskatīt pieminekli par Latviju kritušajiem.

Lasīt tālāk...

 

Piparkūku cepšana TIPS

Kā jau katru gadu Tilžas internātpamatskolā kā tradīcija pirms Ziemassvētku laikā ir cept piparkūkas. Piparkūku cepšanā iesaistās gan lieli un mazi skolēni kopā ar klašu audzinatājiem. Piparkūku smarža izplatās pa visu skolu, tā mums atgādinot tuvojošos un tik gaidītos Ziemassvētkus.

Lasīt tālāk...

 

TIPS volejbola turnīrs starp klasēm

Novembrī un decembrī Tilžas internātpamatskolā notika volejbola turnīrs starp klasēm, ko rīkoja sporta skolotāji A. Dokāns un A. Rancāns.
Turnīra apļus noslēdzot, godpilno
1.vietu ieguva 9.klases kolektīvs
2.vieta-7.klase
3.vieta-8.klase

Lasīt tālāk...

 

TIPS Matemātikas pēcpusdiena „Cipariņš”

Tilžas internātpamatskolā notika matemātikas pēcpusdiena „Cipariņš”, kuru organizēja matemātikas skolotāja I. Zelča. Pasākumā piedalījās 6. – 9.klašu kolektīvi. Komandā piedalījās no katras klases viens skolēns. Nokomplektējās četras komandas, komandu mājas uzdevums bija izdomāt nosaukumu, piedomāt pie atšķirības zīmēm un savas devīzes. Komandas bija piedomājušas pie saviem mājas darbiem. Komandu nosaukumi bija – „Jaunie Pitagori”, „Niknie dežuranti”, „Aplis”, „Melnie”.
Bija dažādu veidu uzdevumi sākot ar iesildīšanās un jautro stafeti, kurā katram komandas dalībniekam bija dots veikt kādu no komandas uzdevumiem, piemēram, pie skolas stāvošām mašīnām norakstīt numurus un saskaitīt visus ciparus kopā. Atjautības uzdevumi, kuri pēc uzdevuma veikšanas sagādāja daudz smieklu, kad tie tika veikti visi kopā. Noslēgumā tika izsniegtas balvas un viena no balvām bija blociņi, kuros pirmajā lapā bija jāuzraksta, ko vēl skolēni vēlētos papildināt šāda veida pasākumā.
 

 

Adventes svecītes iedegšana TIPS

Ir Adventes laiks. Šis laiks tiek saistīts ar gavēni, mieru, klusumu un pārdomām.
Šī klusā laika simboli ir adventes vainags un četras svecītes, kas tiek iedegtas katru svētdienu, arvien tuvāk nākot Ziemassvētkiem.
Vēstures lappuses mums stāsta, ka pirmo adventes vainagu 1833. gadā, izpušķojot koka krustu ar egļu zariem un iededzot 23 sveces, pasaulei dāvināja Hamburgas bērnu patversmes bāreņi.
Arī mūsu skolā katru gadu kā tradīcija ir iededzināt adventes svecīti kopā ar Tilžas Romas katoļu baznīcas priesteri Albertu Budži.

Lasīt tālāk...

 

Adventes koncerta ieskaņas Baltinavas Kristīgajā skolā

Novembra beigās Tilžas internātpamatskolas Iekļaujošas izglītības skolēni-
2.kl. E. Gremzda, 6.kl. S. Mitrovskis, 7.kl. D. Kanaloša, 8.kl. K. Kleine kopā ar skolas direktori I. Bērzišu un Iekļaujošas izglītības skolotāju Dz. Škapari devās uz Baltinavas Kristīgo skolu. Skolēni piedalījās Adventes ieskaņas koncertā, bija iespēja piedalīties Radošajās darbnīcās, kur cepa piparkūkas, veidoja Ziemassvētku rotājumus. Pasākuma noslēgumā katra skola saņēma Pateicības rakstu un skolēni saņēma šokolādes par piedalīšanos. Vēlāk kājas varēja izlocīt arī disenītē.

Lasīt tālāk...

 

TIPS sākumskolas skolēni piedalās „Laimas” rīkotajā konkursā

Tuvojoties Adventes laikam, Tilžas internātpamatskolas 1.-3. klases skolēni piedalījās „Laima” rīkotajā vēstuļu konkursā, kur katrs kļuva par Sarģeņģeļi un kādam rakstīja savas labās domas un Mīlestības vēlējumus. Tā latviešu valodas stundās tapa 23 mīlestības vēstījumi...
„Līdzīgi kā vēstījums pudelē, vēlējumi tiks ievietoti saldumu kārbiņās. Katra no tām būs īpaša un unikāla, un saņēmējs zinās, ka uz Pasaules ir kāds, kas domā un vēl labu...”
Ja arī tu Ziemassvētku laikā saņemsi šādu vēstulīti saldumu kārbiņā, tad zini, ka kāda maza sirds mīl un grib būt mīlēta...

Lasīt tālāk...

 

Novembris-patriotisma mēnesis

Novembris ir patriotisma mēnesis, tāpēc Tilžas internātpamatskolas skolēni jau mēneša sākumā gatavojas šiem nozīmīgajiem svētkiem. 8.klases kolektīvs izdekorēja skolas vestibilu. Savukārt, visiem klašu kolektīviem bija jāizveido papīra ziedi, lai to saliktu vienā lielā ziedā, kas iznāca ļoti liels. Arī klašu telpas, skolas internāts tika izdekorēts ar Latvijas valsts simboliku. 4.klasē notika audzināšanas stunda „Mana dzimtene -Latvija”, skolā tika rīkots pasākums „Talanti Latvijai”, kur skolēni rādīja savus talantus. Skolēni gatavoja apsveikumus, zīmējumus Latvijai. Pirmsskolas grupiņas bērni piedalījās konkursā „Latvija bērna acīm” Svētku dienā-18. novembrī, īstu svētku sajūtu bērniem, kas bija palikuši internātā, radīja tas, ka bija uzklāts svētku galds, launadziņu- siltu tēju un kūku bērni iedegtās sveču gaismiņās baudīja skolas lapenītē. Gaisā ar labām domām par Latviju tika palaista gaismas laterniņa un svētku salūts. Tika sveikti arī skolēni-3.kl. Zane Staģe un 6.kl. Sandis Mitrovskis, kuriem dzimšanas diena ir kopā ar Latviju. Vakarā skolēni devās uz Tilžas centru, kur kopā ar Tilžas pagasta iedzīvotājiem dziedot Latvijas himnu, aizdedza svecītes, jo arī mūsu skolas skolēni ir neliela daļiņa no Tilžas pagasta.

Lasīt tālāk...

 

Tilžas internātpamatskolā Salātu pēcpusdiena

15.novembrī skolā notika “Salātu pēcpusdiena”, kurā piedalījās 6. – 9. klašu skolēni. Tika gatavoti četru veidu salāti. Pirms tam notika izloze, kurā katra klase izlozēja savu salātu veidu. 6. klase gatavoja – vinegretu, 7.klase- augļu salātus, 8.klase- „siļķi kažokā”, 9.klase – rosolu.
Kad ēdieni bija pagatavoti un galds noservēts, visi kopā gluži kā viena liela ģimene minējām mīklas. Lietā tika likts asais prāts, atjautība un novērošanas spējas. Par pareizu atminējumu skolēni tika pie saldām balviņām. Mīklas un atbildes bija saistītas ar dārzeņiem, augļiem vai garšvielām.

Lasīt tālāk...

 
Vairāk rakstu...