Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
Balvu novads Aktualitātes

Sveicam konkursa “Sējējs 2014” veiksmīgāko jauno zemnieku Viesturu Lukstu!

Tradicionālā lauksaimnieku konkursa "Sējējs 2014" noslēguma ceremonijā par veiksmīgāko jauno zemnieku atzīts Balvu novada Kubulu pagasta sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Nagi un ragi” īpašnieks Viesturs Luksts.

Vēlam veiksmi un panākumus arī turpmāk!

Apbalvošanas ceremonija notika vakar, 17.septembrī, Vidzemes koncertzālē "Cēsis", un tiešraidi no tās varēja vērot arī internetā.

Veicināšanas balvas un diplomus kopumā saņēma 12 konkursa dalībnieki visās konkursa grupās, informē Zemkopības ministrija. Pavisam konkursam bija pieteikti 35 dalībnieki, kas iedalīti sešās konkursa grupās.

Vairāk informācija par konkursu un tā dalībniekiem pieejama Zemkopības ministrijas mājaslapas sadaļā „Sējējs – 2014”.

Konkursa „Sējējs” apbalvojumu pasniegšana kļuvusi par vienu no nozīmīgākajiem lauksaimnieku pasākumiem, bet laureāta nosaukums „Sējējs” – par priekšzīmīga darba apliecinājuma zīmi.

Pēdējās izmaiņas (Ceturtdiena, 18 septembris 2014 09:41)

 

Visiem interesentiem!

Līdz š.g. 20. septembrim aicinām pieteikties

Dziednieku skolas (SPDzA)

 Balvu filiāles I kursā.

 

Visa informācija: fax/tel.: +371-67275910;mob.: +371-29489221;

+371-29196664. www.akvilona.lv; E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

 

Topošo līderu dienas ir klāt

Atsācies mācību gads, un darbu atsāks skolēnu pašpārvaldes.

26. septembrī 10.00 Balvu novada domes sēžu zālē 3. stāvā aicināti tikties Balvu, Rugāju un Baltinavas novadu skolu skolēnu pašpārvalžu pārstāvji.

Atsāksim jauno darba cēlienu ar svinīgu sanāksmi Balvu novada deputātu darbavietā, mēģināsim iejusties deputātu vietā. Kopā izlemsim un nobalsosim par jauno darba cēlienu. Izvēlēsim skolu līderu koordinatorus.

Pasākuma otrā daļa aicinās būt atraktīviem, iemūžināties vēsturei caur foto objektīvu Balvu skaistākajās vietās gada zeltainākajā laikā. Tam sekos mini brančs Balvu Bērnu un jauniešu centra telpā „Mēs to varam”.

Kontaktinformācija pie Balvu Bērnu un jauniešu centra metodiķes Gunitas Prokofjevas  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu vai pa telefonu 26399275 vai twitter @gunitaprokofjev .

 

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu kustamo mantu:

Traktora piekabi HT-2-02, valsts numura zīme P1498LV, šasijas Nr.084, izlaiduma gads 2006.Izsoles sākumcena – EUR 1200.00 (viens tūkstotis divi simti euro, 00 centi).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības informatīvajā laikrakstā– „Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā,ne vēlāk kā līdz 2014.gada 29.septembra plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2014.gada 29.septembra plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 120.00 (viens simts divdesmit euro, 00 centi) un reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: SEB banka, kods UNLALV2X, konts: LV93UNLA 0050 0142 9173 9.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2014.gada 30.septembrī plkst. 14.00.

Izsoles noteikumi

 

Eiroreģiona uzņēmēju partneriāts Baltkrievijā

Pēc Balvos notikušā  Eiroreģiona “Pleskava – Livonija” uzņēmēju III partneriāta (pierobežas pašvaldību uzņēmēju divpusējās tikšanās), kurā piedalījās arī viesi no Balvu novada sadarbības pašvaldības Dokšiciem Baltkrievijā un kuriem likās ļoti vērtīgas un lietderīgas šādas tikšanās, pēc kurām viņi piedalījās arī uzņēmēju partneriātos Valgā Igaunijā un Pleskavā Krievijā, nolēma šādu pasākumu organizēt arī pie sevis.

Un sestā Eiroreģiona uzņēmēju tikšanās reize notika 12. septembrī Baltkrievijā Dokšicos, kurā piedalījās četru valstu uzņēmēji un personas, kuras saistītas ar uzņēmējdarbību – no Latvijas, Igaunijas, Krievijas un Baltkrievijas.

Pēdējās izmaiņas (Otrdiena, 16 septembris 2014 09:19)

Lasīt tālāk...

 

Balvu Valsts ģimnāzijā īstenots projekts

Pagājušā mācību gada nogalē biedrība ,,Balvu Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība” iesniedza projekta pieteikumu Balvu rajona partnerības izsludinātajā KNHM projektu konkursā, un projekts ar nosaukumu: ,,Radoši darbosimies kopā- dzīvespriecīgākai ikdienai” tika atbalstīts. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 726,90,- eur, no kuriem 50 % sastādīja pašvaldības līdzfinansējums.

Lasīt tālāk...

 

Tiks uzsākti Liepu ielas posma rekonstrukcijas darbi

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Šī gada 11.septembrī tika parakstīts līgums ar SIA “8 CBR” par Liepu ielas posma (145 m) rekonstrukcijas darbu veikšanu. Līguma summa EUR 148 362,15 bez PVN.

Liepu ielas posma (145 m no Tehnikas ielas krustojumā virzienā uz pilsētas pusi) rekonstrukcijā paredzēts veikt:

  1. ielas asfaltbetona seguma rekonstrukciju;
  2. lietus ūdens kanalizācijas rekonstrukciju;
  3. esošo ūdens un sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukciju;
  4. sakaru infrastruktūras pārbūvi;
  5. ietves izbūvi.

Pēdējās izmaiņas (Ceturtdiena, 11 septembris 2014 13:53)

Lasīt tālāk...

 

Eiropas Sadarbības dienas ietvaros oficiāli atklās Balvu novada muzeja digitālo ekspozīciju

30.septembrī Balvos notiks Eiropas sadarbības dienas svinības  ar moto “Saglabāt, lai nepazaudētu!” un Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007-2013 atbalstītā projekta radīto Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras mantojuma digitālo ekspozīciju oficiāla atvēršana Balvu novada muzejā. Projekts ELRII 308 „Saglabāt, lai nepazaudētu!” ( “Preserve not to lose!”) ir oficiālais sadarbības partneris šī gada akcijai gan Latvijā, gan Igaunijā, gan Krievijā.

 

Pēdējās izmaiņas (Ceturtdiena, 11 septembris 2014 11:51)

Lasīt tālāk...