Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
Balvu novads Aktualitātes

Sveiciens Zinību dienā!

1.septembris – tik tīrs kā neuzarts tīrums, kā nesamīts sniegs.
Tas atnāk ziediem vīts ar cerību sirdī lieliem un maziem.
1.septembris atnesis līdzi sauju vasaras smaržas, riekšu siltas saules, lai pietiek šai svētku dienai un nepietrūkst gaitai nevienai.
1.septembris – tikai sākums kaut kam lielam, kaut kam labam.
Tas atnāk ar zvana skaņām zinību tālēs vest.
/U.Kavicka/

Sveicam visus mūsu novada skolu audzēkņus un viņu vecākus, skolotājus un tehniskos darbiniekus, uzsākot jauno mācību gadu!
Lai kopējs darbs ir sekmīgs, lai prieks un gandarījums par paveikto pavada jūs ik skolas dienu!

Balvu novada Dome un pašvaldība

 

 

Zinību dienas pasākumus Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs skatīt šeit.
 

 

“Prieks un jautrība” Sociālajā dienestā

28.augustā Sociālajā dienestā notika pagalma svētki “Prieks un jautrība”, kuros notika radošas un sportiskas aktivitātes bērniem, to draugiem un ģimenēm. Vasarā uzkrāto spēku varēja likt lietā un iepazīties ar tiem uzņēmīgajiem cilvēkiem, kuru darbošanās saistīta ar bērnu un jaunatnes brīvā laika pavadīšanas iespējām mūsu pilsētā. Aktivitātes un darbošanās par spīti lietum notika gan ārā, gan telpās.

Pēdējās izmaiņas (Piektdiena, 29 augusts 2014 09:32)

Lasīt tālāk...

 

Izglītības darbinieku konference Balvos

Brīnišķīgā svētku noskaņā, ar Kubulu pagasta vokālā ansambļa koncertu un Maijas Laicānes deklamētām dzejas rindām šodien iesākās Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu izglītības darbinieku konference.
Kā ierasts, pirms jaunā mācību gada, Balvos tiekas minēto novadu izglītības iestāžu vadītāji, skolotāji un pašvaldību vadītāji, lai pārrunātu aktualitātes izglītības jomā, paraudzītos uz aizvadīto gadu, sveiktu tos skolotājus, kuri sasnieguši pensijas vecumu un dodas pelnītā atpūtā, kā arī tos pedagogus, kuri uzsāks savas darba gaitas kādā no novadu izglītības iestādēm.

Pēdējās izmaiņas (Ceturtdiena, 28 augusts 2014 15:13)

Lasīt tālāk...

 

Iegriežam jauno mācību gadu!

 

YAMAHA mūzikas skola aicina uz iepazīšanās nodarbībām

 

Balvos izskanējuši “Pelēko akmeņu stāsti”

22.-23.augustā Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007-2013 atbalstītā projekta ELRII-308 „Saglabāt, lai nepazaudētu – kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana” ietvaros Balvos notika noslēdzošais starptautiskais pasākums „Pelēko akmeņu stāstu dienas”.

Pēdējās izmaiņas (Piektdiena, 29 augusts 2014 09:01)

Lasīt tālāk...

 

Skolas gatavojas jaunajam mācību gadam

Tuvojas 1.septembris, tātad jaunais mācību gads ir klāt. Un kā katru gadu, arī šogad augusta beigās Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Inta Kaļva kopā ar Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāju Noru Apīni un speciālistiem apmeklē katru novada izglītības iestādi, lai aplūkotu, kas gada laikā ir paveikts un apzinātu vajadzības.

Lasīt tālāk...

 

Starptautiskais Amatnieku tirgus Balvos

Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007-2013 Projekta ELRII-308 „Saglabāt, lai nepazaudētu- kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana” starptautiskā noslēguma pasākuma „Pelēko akmeņu stāstu dienas” ietvaros Balvos noritēja Starptautiskais Amatnieku tirgus. Priecēja amatnieku atsaucība, kuri stingri turēja savu vārdu un jau agrā sestdienas rītā, 23. augustā, mērodami tuvākus un tālākus ceļus, neraugoties uz pasmagiem lietus mākoņiem, bija Balvos.

Pēdējās izmaiņas (Otrdiena, 26 augusts 2014 09:22)

Lasīt tālāk...