Forumā BPVV tiekas jaunieši, uzņēmēji un dažādu nozaru profesionāļi

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 03 Aprīlis 2019
Pēdējās izmaiņas: 03 Aprīlis 2019

tmb20190403163451

Lai saprastu savu nākotnes profesijas izvēli, uzklausītu viedokļus un ieteikumus, šodien Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (BPVV) forumā „Profesionālā izglītība – atslēga uz darba tirgu” skolēniem un visiem interesentiem bija iespēja tikties ar uzņēmējiem, pašvaldības un iestāžu vadītājiem, bijušajiem BPVV absolventiem.

Lasīt tālāk ...


Ģeogrāfijas konkursā sacenšas Ziemeļlatgales skolas

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 29 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: 29 Marts 2019

tmb20190329154822

27.martā Baltinavas vidusskolā notika Ziemeļlatgales ģeogrāfijas konkurss „Eiropa. Latvija. Latgale”. Konkursu organizēja Baltinavas vidusskola sadarbībā ar Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi. Konkursā piedalījās 11 Ziemeļlatgales skolas no Balvu, Viļakas, Rugāju un Kārsavas novadiem.

Lasīt tālāk ...


Pirmsskolas pedagogu metodiskā apvienība

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 29 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: 29 Marts 2019

tmb20190329144200

Gatavojoties vispārējo pārmaiņu īstenošanai pirmsskolas mācību saturā, 62 Balvu, Baltinavas un Rugāju pirmsskola pedagogi pulcējās Balvu muižā uz ik mēneša pirmsskolas pedagogu metodisko apvienību (MA), kuras organizētāji Balvu PII „Sienāzītis” pedagogi, kā projekta „Skola2030” pilotbērnudārzs, dalījās zināšanās un pieredzē, kas pedagogiem tik ļoti nepieciešamas.

Lasīt tālāk ...


Aicinām 3 - 4 gadīgus bērnus kopā ar vecākiem pavadīt laiku bibliotēkā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 29 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: 29 Marts 2019

tmb20190329083812


Gudru vecāku skolas izglītojošs pasākums “Lietderīga laika pavadīšana kopā ar bērnu”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 28 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: 28 Marts 2019

tmb20190328170234tmb20190328170235


Balvu Mūzikas skola uzņem audzēkņus

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 28 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: 28 Marts 2019

tmb20190328164839


5.un 8.klašu skolēnu olimpiāde angļu valodā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 27 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: 27 Marts 2019

22.martā Balvu pamatskolā notika 5.un 8.klašu skolēnu olimpiāde angļu valodā. Savas klausīšanās, lasīšanas un valodas lietojuma prasmes pierādīja 27 piekto klašu skolēni un 24 astoto klašu skolēni no Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadiem.

Lasīt tālāk ...


Konkurss „Pazīsti savu organismu”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 22 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: 22 Marts 2019

tmb20190322154834

19.martā Balvu Valsts ģimnāzijā notika konkurss „Pazīsti savu organismu”. Konkursa mērķis ir ieinteresēt skolēnus cilvēka fizioloģisko procesu un to kopsakarību izzināšanā un izpētē, kā arī padziļināt izpratni par sava organisma fizioloģisko procesu saistību ar veselības stāvokli.

Lasīt tālāk ...


Metodiskā diena Balvu Valsts ģimnāzijā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 21 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: 21 Marts 2019

tmb20190321112955

Lai veicinātu pedagogu pieredzes apmaiņu, Balvu Valsts ģimnāzijā ir iedibināta tradīcija martā organizēt metodisko dienu. Šogad tā bija veltīta starpdisciplināru stundu veidošanai un skolotāju sadarbības veicināšanai.

Lasīt tālāk ...


Pirmsskolas pedagogu konference „Darbojos, izzinu – mācos ar prieku”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 19 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: 21 Marts 2019

tmb20190319094400

2019.gada 14.martā Valmierā notika Valsts izglītības satura centra ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” Skola2030 konference pirmsskolas skolotājiem “Darbojos, izzinu – mācos ar prieku”. Konferences mērķis - nostiprināt izpratni par pirmsskolas mācību saturu un pieeju, par skolotāju kā mācību procesa virzītāju, par to, lai bērniem pašiem dotu iespēju jautāt, pētīt, meklēt atbildes, sadarboties un mācīties ar prieku. Tieši pirmsskolās 2019./2020. mācību gadā tiks sākta vispārēja pārmaiņu īstenošana mācību saturā un pieejā Latvijā.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei