Metodiskā diena Balvu Valsts ģimnāzijā “Redzi-dari-iegūsti!”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 08 Novembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 08 Novembris 2018

tmb20181108133040

Balvu Valsts ģimnāzijā šajā mācību gadā tiek īstenota starptautiskā izglītības programma “Līderis manī”.

31. oktobrī tika organizēta metodiskā diena, kurā BVĢ direktore Inese Paidere interesentiem pastāstīja par šo programmu un tās īstenošanu ģimnāzijā. Kolēģi varēja vērot klašu audzinātāju piedāvātās atklātās stundas un darboties meistarklasēs.

Lasīt tālāk ...


Diktāts latgaliešu valodā jau sestdien

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 02 Novembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 02 Novembris 2018

galvena

Sestdien, 3. novembrī, otro reizi notiks diktāts latgaliešu rakstu valodā. Iniciatīvas mērķis ir popularizēt latgaliešu valodu un veicināt tās lietojuma pieaugumu. Otrais pasaules diktāts latgaliešu rakstu valodā skanēs Latvijas Radio raidījumā “Kolnasāta”, uzrakstīto tekstu varēs pārbaudīt “Latgalīšu kulturys ziņu portals lakuga.lv”. Klātienē diktātu varēs rakstīt Daugavpils Universitātē.

Lasīt tālāk ...


Starpnovadu seminārs Tilžas internātpamatskolā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 01 Novembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 01 Novembris 2018

tmb20181101145639Bērni ir Dieva pasaules puķes,
kas uz laiku uzticētas mūsu mīlestībai un gādībai,
taču viņi attīstās un aug pēc
saviem pašu negrozāmajiem likumiem.
/Zenta Mauriņa/

Lasīt tālāk ...


Radošas rudens brīvdienas Balvu Bērnu un jauniešu centrā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 01 Novembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 01 Novembris 2018

tmb20181101143819

Tradicionāli rudens brīvdienu nedēļa Balvu Bērnu un jauniešu centrā tika pavadīta radoši un daudzkrāsaini.

Lasīt tālāk ...


Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu apvienības pirmsskolas un pamatskolas 1.-6.klašu skolotāju sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 31 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 31 Oktobris 2018

tmb20181031091958

24.oktobrī Balvu pamatskolā pirmo reizi kopīgā sanāksmē tikās Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu apvienības pirmsskolas un pamatskolas 1.-6.klašu skolotāji.

Lasīt tālāk ...


Ikgadējā pensionēto skolotāju tikšanās

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 26 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2018

galvena

Kā ikkatru gadu, arī šogad, skaistā rudenīgā dienā, 26.oktobrī, Balvu muižā Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes kolektīvs uz satikšanos aicināja pensionētos pedagogus no visām Balvu novada skolām, arī Briežuciema pagasta, lai arī skolas tur vairs nav, bet ir pulciņš skolotāju, kuri ir beiguši savas aktīvās darba gaitas.

Lasīt tālāk ...


Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu matemātikas skolotāju metodiskās apvienības sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 26 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2018

2018. gada 23. oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijā notika Matemātikas mācību jomas skolotāju sanāksme, kurā tika pārrunātas aktualitātes saistībā ar pārmaiņām matemātikas mācīšanā, kā arī ikdienas darba jautājumi. Matemātikas mācību jomas koordinatore Benita Urtāne iepazīstināja novadu matemātikas skolotājus ar pamatizglītības standarta projekta jauno versiju, kur atspoguļoti sasniedzamie rezultāti beidzot 3., 6. un 9. klasi, kā arī matemātikas mācību priekšmeta programmu.

Lasīt tālāk ...


Dabaszinātņu mācību jomas skolotāju sanāksme Balvu Valsts ģimnāzijā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 25 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 25 Oktobris 2018

tmb20181025162016

22.oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijā uz sanāksmi tika aicināti Dabaszinātņu mācību jomas skolotāji, kuri māca fiziku, ķīmiju, bioloģiju, ģeogrāfiju un dabaszinības. Dabaszinātņu mācību jomas koordinatore Ārita Andrejeva iepazīstināja novadu skolotājus ar pamatizglītības standarta projekta jauno versiju, kur atspoguļoti sasniedzamie rezultāti beidzot 3., 6. un 9. klasi, kā arī mācību priekšmetu programmu paraugiem visos mācību priekšmetos. Izglītības satura plānošanā akcents tiek likts uz pēctecību un starpdisciplinaritāti. Skola2030 komanda šobrīd izstrādā atbalsta materiālus skolēniem, kuros būs iekļauti šādi materiāli: temata atsegums, vizualizācijas, vingrināšanās materiāli, stratēģija, vārdnīca, vērtēšana.

Lasīt tālāk ...


Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu apvienības vēstures skolotāju metodiskās apvienības sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 24 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 24 Oktobris 2018

2018. gada 23.oktobrī vēstures skolotāji, kuri gandrīz visi māca arī sociālās zinības, Balvu Valsts ģimnāzijā tikās metodiskās apvienības sanāksmē, lai pārrunātu ikdienas darba aktualitātes, kā arī gatavotos pārejai uz jauno mācību saturu, ko sāks īstenot 1., 7., 10.klasēs ar 2020.gada 1.septembri. Visiem pedagogiem ir svarīgi saprast, kādas pārmaiņas gaidāmas. Skolotājs, vadot stundas, vairāk akcentēs savu darbību uz kopēju sadarbību, pašizziņas procesu, domās, kā apgūtās zināšanas jaunieši spēs pielietot nestandarta situācijās.

Lasīt tālāk ...


Rudens brīvdienu nedēļa BBJC

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 16 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 16 Oktobris 2018

tmb20181016153556


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei