Sacenšas jaunie matemātiķi

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 26 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 26 Februāris 2015

20.februārī Balvu Valsts ģimnāzijā pulcējās skaitliski lielākais olimpiāžu dalībnieku skaits – 79 jaunie matemātiķi, lai piedalītos Latvijas 65. matemātikas olimpiādes 2. posmā.
Zināšanās mērojās četru novadu audzēkņi –no Balvu, Rugāju, Baltinavas un Viļakas novadiem. Piecu astronomisko stundu laikā bija jāatrisina 5 uzdevumi. Katrs uzdevums tika vērtēts ar 10 punktiem. Zināšanas olimpiādes dalībniekiem bieži vien ir ļoti līdzvērtīgas, tā arī šogad, tikai 1 punkta robežās mainījās iegūto vietu sadalījums.

Lasīt tālāk ...


Pirmsskolas pedagogi dodas pieredzes apmaiņas braucienā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 25 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 25 Februāris 2015

2015.gada 18.februārī 28 pirmsskolas pedagogi no Balvu un Baltinavas novadiem devās starpnovadu pieredzes apmaiņas braucienā pa pirmsskolas izglītības iestādēm.
Brauciena mērķis – gūt pieredzi darbam, smelties idejas, iepazīstoties un apmeklējot, Rugāju novada vidusskolas pirmsskolas grupas, Tilžas pirmsskolas izglītības iestādi, Tilžas internātpamatskolas pirmsskolas grupas, Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādi, Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles pirmsskolas grupu un Kubulu pirmsskolas izglītības iestādi „Ieviņa”.

Lasīt tālāk ...


Mājturības tekstiltehniku olimpiāde

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 24 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 24 Februāris 2015

18.februārī Balvu Valsts ģimnāzijā notika mājturības tekstiltehniku olimpiāde, kurā piedalījās 57 meitenes no Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadiem. Olimpiādes dalībnieces veica praktisko darbu atbilstoši tēmai „Gadalaiki - vasara”. Šoreiz, atšķirībā no citiem gadiem, par iedvesmas avotu meitenes izmantoja dzejas rindas par vasaru. Darbi bija ļoti daudzveidīgi un radoši, izpildīti visdažādākajās tehnikās: adīti, tamborēti, izšūti, filcēti, aplicēti, bija pērlīšu izšuvumi un auduma ziedi. Priecē tas, ka jau 5. un 6. klases meitenes var veikt ļoti interesantus un kvalitatīvus darbus.

Lasīt tālāk ...


Konkurss „Mazais prātnieks”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 23 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 23 Februāris 2015

Konkursa nolikums


Starpnovadu ķīmijas olimpiāde

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 18 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 18 Februāris 2015

11.februārī Balvu Valsts ģimnāzijā notika starpnovadu ķīmijas olimpiāde. Šogad olimpiādē piedalījās 18 skolēni (Balvu novads -12 , Baltinavas novads - 1, Rugāju novads – 3 un Viļakas novads -2).

Lasīt tālāk ...


Vēstures skolotāju metodiskās apvienības sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 18 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 18 Februāris 2015

2015.gada 17.februārī deviņi Balvu novada un Baltinavas vēstures skolotāji Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes sēžu zālē tikās metodiskās apvienības sanāksmē. Darba kārtībā bija divi galvenie jautājumi: kā pētīt dzimtas koku un kā strādāt ar vēstures e-grāmatām.

Lasīt tālāk ...


Seminārs skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 17 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 17 Februāris 2015

Balvu, Baltinavas un Rugāju novada skolu direktoru vietnieki izglītības jomā tikās seminārā, lai runātu par izglītības aktualitātēm, par mācību sasniegumu vērtēšanu skolā. Šoreiz kolēģus laipni uzņēma Balvu pamatskolas direktore Māra Pimanova un direktores vietniece Larisa Krištopanova. Semināra ievadā direktore Māra Pimanova mudināja padalīties ar vienu savu ideju, jo, tikai daloties, var kļūt bagātāks.

Lasīt tālāk ...


Balvu vilka treniņturnīrs teātra sportā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 17 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 17 Februāris 2015

Jau sesto gadu par godu Balvu pilsētas dzimšanas dienai Balvu Valsts ģimnāzijā 2015. gada 13.februārī pulcējās improvizācijas teātra spēlētāji.
Šogad šis notikums bija ieguvis mazliet citu krāsu, jo, gatavojoties reģionālajam turnīram, kurš notiks 2015. gada 20. februārī Rēzeknē, Balvu vilks piedāvāja Latgales reģiona teātra sporta komandām pamatīgu treniņu, lai droši un pārliecinoši varētu demonstrēt savas prasmes un improvizācijas iemaņas Rīgas tiesnešiem.

Lasīt tālāk ...


11.februārī notika Balvu, Baltinavas un Rugāju starpnovadu informātikas skolotāju metodiskās apvienības sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 16 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 16 Februāris 2015

Sanāksmē skolotāji pārrunāja sekojošus jautājumus: datorikas apguves iespējas pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā, prasības informātikas skolotāju kvalifikācijai pamatskolā. Tika analizēti 2013./2014. mācību gada informātikas eksāmena rezultāti, kā arī nolemts rīkot informātikas olimpiādi 5.-7. klasēm. Olimpiāde notiks šī gada 29.aprīlī Balvu Valsts ģimnāzijā un tajā skolēniem būs jāparāda savas zināšanas teorijā, kā arī prasmes darbā ar teksta dokumentiem, izklājlapu dokumentiem un prezentācijām.


Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu skolu bibliotekāru MA sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 16 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 16 Februāris 2015

2015.gada 10.februārī tikās Balvu, Baltinavas, Rugāju novadu skolu bibliotekāri. Kopīgi tika izstrādāts Skaļās lasīšanas konkursa nolikums 5. un 7.klasēm. Konkurss notiks 1.aprīlī plkst.10.00 Balvu Valsts ģimnāzijā.
Sanāksmē tika nolemts, ka katrs bibliotekārs līdz 20.maijam elektroniski iesniegs metodisko izstrādni, savukārt 18.martā bibliotekāri apmeklēs Nacionālās bibliotēkas organizētos kursus par Kultūras kanonu Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā.
 


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei