Konkurss „Mazais Prātnieks”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 06 Maijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 07 Maijs 2015

2015.gada 22.aprīlī Balvu muižas zālē pulcējās erudītākie Balvu un Rugāju pirmsskolnieki, jo jau trešo gadu norisinājās starpnovadu pirmsskolas vecuma bērnu konkurss „Mazais Prātnieks”.

Lasīt tālāk ...


Konkursu "Pazīsti savu organismu"

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 06 Maijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 06 Maijs 2015

Lai ieinteresētu skolēnus sava organisma izzināšanā un jaunieši mācītos novērtēt savu organismu kā vērtību, Daugavpils Universitātes Anatomijas un fizioloģijas katedra 24. aprīlī organizēja konkursu "Pazīsti savu organismu". Konkurss norisinājās divās kārtās. 1. kārtā bija rakstiski jāatbild uz testa un situāciju jautājumiem, 2. kārtā - skolēniem bija jāveic praktiskie darbi cilvēka fizioloģijā. Konkursā piedalījās 9. – 12. klašu skolēni no daudziem Latvijas novadiem un pilsētām, kopskaitā - 64 konkursanti.

Lasīt tālāk ...


Pieredzes apmaiņas seminārs skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 24 Aprīlis 2015
Pēdējās izmaiņas: 24 Aprīlis 2015

„Māksla ir spēja saskatīt neikdienišķo ikdienišķajā un vienkāršo neparastajā”, ar šiem Didro vārdiem Balvu, Baltinavas un Rugāju novada skolu direktoru vietniekus izglītības jomā sagaidīja Stacijas pamatskolas direktore Ruta Bukša un direktores vietniece Inga Voiciša. Un tiešām – semināra laikā saskatījām gan neikdienišķo, gan vienkāršo tepat līdzās.

Lasīt tālāk ...


Seminārs Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu vispārizglītojošo skolu vadībai un pašvaldību pārstāvjiem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 21 Aprīlis 2015
Pēdējās izmaiņas: 21 Aprīlis 2015

16.aprīlī Balvu pamatskolā notika seminārs Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu vispārizglītojošo skolu vadībai un pašvaldību pārstāvjiem „Pedagogu darba samaksas jaunais modelis un tā aprobācija”, kurā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības departamenta direktora vietniece Baiba Baškere un vecākā eksperte Modra Jansone.

Lasīt tālāk ...


Bērnu radošo darbu izstādes „Pasaule bērna acīm” nolikums

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 14 Aprīlis 2015
Pēdējās izmaiņas: 14 Aprīlis 2015

Nolikumu skatīt šeit.


Krievu valodas (svešvalodas) skolotāji iegūst jaunas zināšanas

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 14 Aprīlis 2015
Pēdējās izmaiņas: 14 Aprīlis 2015

10. un 11.aprīlī Balvu Valsts ģimnāzijā Balvu, Rugāju, Baltinavas, Gulbenes,Viļakas un Kārsavas novadu krievu valodas (svešvalodas) skolotāji apguva pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu ”Mūsdienu krievu valodas (svešvalodas) stunda”. Refleksiju tehnoloģijas, lasītprasmes stratēģijas, radošo darbnīcu tehnoloģijas darbā ar tekstu, mācību motivāciju veicinošas metodes krievu valodas kā svešvalodas apguves procesā - tēmas, kuras rosināja skolotājus darbam ar mūsdienu skolēnu. Kursus vadīja Rēzeknes Valsts ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā, Rēzeknes Augstskolas vieslektore Janīna Miņina.
Paldies Balvu Valsts ģimnāzijai un Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei par sadarbību kursu norises nodrošināšanā.
 


Konference jaunajiem pētniekiem ģimnāzijā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 07 Aprīlis 2015
Pēdējās izmaiņas: 07 Aprīlis 2015

1.aprīlis visā pasaulē pazīstams kā Joku jeb smieklu diena, kad cilvēki savā starpā izspēlē dažādus jokus un sīkas blēdības. Bet Balvu Valsts ģimnāzijā joki tika aizstāti ar nopietnām lietām, proti, notika zinātniski pētniecisko darbu konference starpnovadu 7.-9.klašu skolēniem.

Lasīt tālāk ...


Sociālo zinību un ekonomikas skolotāju seminārs

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 07 Aprīlis 2015
Pēdējās izmaiņas: 07 Aprīlis 2015

31.martā Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā uz kārtējo tikšanos sanāca starpnovadu sociālo zinību un ekonomikas metodiskās apvienības skolotāji. Seminārs iesākās ar Viļakas novada psiholoģes Skaidrītes Krakopes lekciju ”Kāpēc mūsu dzīvē nenotiek tā, kā vēlamies?” Viņa sniedza vērtīgus padomus, kā neuzkrāt sevī dusmas, naidu, idejas kā no tā atbrīvoties, uzsvēra milzīgo domu, vārda, smaida, labestības, mīlestības spēku, atklāja veiksmes formulu. Skolotāji patiešām saņēma lieliskus „vitamīnus” dvēselei, kas mācību gada noslēguma mēnešos ir tik ļoti nepieciešami.

Lasīt tālāk ...


Sacenšas labākie lasītāji

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 07 Aprīlis 2015
Pēdējās izmaiņas: 07 Aprīlis 2015

1.aprīlī Balvu Valsts ģimnāzijā norisinājās Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu skolu skolēnu “Skaļās lasīšanas” konkurss 5. un 7.klašu skolēniem. 5.klašu skolēni lasīja latviešu tautas pasakas par dzīvniekiem, bet 7. klašu skolēni A.Sakses “Pasakas par ziediem”. Tā kā interese par konkursu bija pietiekami liela, jo pieteicās 19 skolēni, lasītāju sniegumu – skaidru izrunu, izteiksmīgumu, skaļumu, izpratni par tekstu, krustvārdu mīklas minēšanu - vērtēja divas žūrijas- latviešu valodas un literatūras skolotāji, kā arī pārstāves no Balvu Centrālās bibliotēkas - Ingrīda Supe un Ligita Pušpure. Pārtraukumā lasītājus iepriecināja Balvu Valsts ģimnāzijas teātra pulciņš ’’Pipariņš’’ (vadītāja A.Dvinska) ar A.Auziņa izrādi ’’Rūķi uzveic nelabo”.

Lasīt tālāk ...


Sajūta- piederēt Latvijai

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 02 Aprīlis 2015
Pēdējās izmaiņas: 02 Aprīlis 2015

No 17. līdz 22.martam projekta "Learning without Limits" vadības grupa M.Pimanova, L.Krištopanova, D.Kravale viesojās Valley View Community Primary School Lielbritānijā, lai, sadarbojoties ar kolēģiem no Anglijas, Spānijas, Bulgārijas, Polijas, Čehijas un Zviedrijas, vērtētu projektā padarīto, kā arī plānotu turpmāko darbību. Otrā projekta vizīte notika Līdsā, kas ir trešā lielākā pilsēta pēc iedzīvotāju skaita Anglijā. Pilsēta ir saglabājusi savas vēsturiskās ēkas.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei