Panākumi valsts bioloģijas olimpiādē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 28 Janvāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 28 Janvāris 2015

No 21. – 23. janvārim Rīgā, LU bioloģijas fakultātē notika 37. Valsts bioloģijas olimpiāde.
Pirmajā olimpiādes dienā skolēni pildīja dažādus teorētiskus testus un uzdevumus, kuros uzrādīja savas zināšanas par dažādu organismu uzbūvi, dzīvības procesiem, daudzveidību, nozīmi un aizsardzību. Otrajā dienā skolēni sacentās laboratorijas darbu izpildē, kopā veicot četrus darbus, kuri prasīja ne tikai praktiskās iemaņas, bet arī dažādas zināšanas un prasmes. Pēdējā dienā audzēkņi un skolotāji piedalījās dažādās meistarklasēs, noslēguma un apbalvošanas pasākumā.

Lasīt tālāk ...


Pirmsskolas pedagogi apgūst Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 27 Janvāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 27 Janvāris 2015

Pasaulē, tai skaitā, Latvijā ir vērojama tendence pieaugt bērnu ar dažādiem attīstības traucējumiem skaitam. Ir nepieciešama agrīna attīstības traucējumu pazīmju konstatēšana, lai savlaicīgi atklātu attīstības traucējumus un veiktu atbilstošus korekcijas darba pasākumus.

Lasīt tālāk ...


Metodiskajā apvienībā tiekas pirmsskolas pedagogi

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 27 Janvāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 27 Janvāris 2015

2015.gada 14.janvārī Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu pirmsskolas pedagogi tikās metodiskajā apvienībā, lai dalītos pieredzē par darbu ar četrgadīgiem bērniem un jaukta vecuma grupās.

Lasīt tālāk ...


Zinātniski pētniecisko darbu konference ģimnāzijā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 26 Janvāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 26 Janvāris 2015

21.janvārī Balvu Valsts ģimnāzija sadarbībā ar Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi rīkoja zinātniski pētniecisko darbu konferenci starpnovadu 10.-12.klašu skolēniem. Izvērtēšanai tika iesūtīti 13 darbi. Ar darbiem iepazinās trīs recenzenti un tos izvērtēja atbilstoši izstrādātajiem kritērijiem. Tika iegūtas četras 1. un 2.vietas, viena 3.vieta, divas atzinības.

Lasīt tālāk ...


Rēzeknes Augstskolas lektori Balvu Valsts ģimnāzijā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 22 Janvāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 22 Janvāris 2015

20.janvārī Balvu Valsts ģimnāzijas, Tilžas vidusskolas un Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņiem bija iespēja papildināt zināšanas ekonomikā un tiesību zinātnēs.
Rēzeknes Augstskolas lektori Ēvalds Višķers un Kristaps Gailis , kā arī divas Tiesībzinātņu programmas studentes viesojās Balvu Valsts ģimnāzijā ar lekcijām par mārketingu un tiesībzinātnēm.

Lasīt tālāk ...


Ir sācies latviešu valodas un literatūras olimpiāžu laiks

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 22 Janvāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 22 Janvāris 2015

2015. gada 19. janvārī Balvu Valsts ģimnāzijā pulcējās Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu skolēni, lai mērotos zināšanās un prasmēs latviešu valodas un literatūras olimpiādē.

Lasīt tālāk ...


Informātikas (programmēšanas ) olimpiāde tiešsaitē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 22 Janvāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 22 Janvāris 2015

20.janvārī notika informātikas (programmēšanas) 28.olimpiāde 8.-12.klašu skolēniem, kurā piedalījās viens dalībnieks- Balvu Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieks Andris Čubars.

Lasīt tālāk ...


Mājturības tekstiltehnoloģiju skolotāju seminārs

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 20 Janvāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 20 Janvāris 2015

14.janvārī Balvu Valsts ģimnāzijā satikās Baltinavas, Rugāju un Balvu novadu mājturības skolotājas, lai dalītos pieredzē un, savstarpēji sadarbojoties, profesionāli pilnveidotos.

Lasīt tālāk ...


21.olimpiāde otrā posma Latvijas un pasaules vēsturē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 16 Janvāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 16 Janvāris 2015

2015.gada 15.janvārī Balvu Valsts ģimnāzijā notika Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienības otrā posma olimpiādē Latvijas un pasaules vēsturē 9. un 12.klasēm. Sešpadsmit 9.klašu skolēni trijās stundās pildīja 13 daudzveidīgus uzdevumus par Latvijas un pasaules vēstures notikumiem laika posmā no 19.gadsimta 30.gadiem līdz 20.gadsimta 30.gadiem. Bija iespējams iegūt 86 punktus. 61,5 punktus ieguva Ieva Jurjāne (Žīguru pamatskola), otro vietu - Baiba Zaļaiskalna (Balvu Valsts ģimnāzija) un Roberts Pavlovskis (Balvu pamatskola) un trešo vietu- Arīna Bistrova (Baltinavas vidusskola).

Lasīt tālāk ...


Balvu, Rugāju, Viļakas un Baltinavas novadu logopēdu tikšanās

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 09 Janvāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 09 Janvāris 2015

6.janvārī Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centrā (BIIAC) tikās Balvu, Rugāju, Viļakas un Baltinavas novadu logopēdi, lai sekmētu pieredzes apmaiņu, savstarpēju sadarbību starp izglītības iestāžu skolotājiem logopēdiem, kā arī profesionāli pilnveidotos un gūtu informāciju par svarīgākajām aktualitātēm profesionālajā jomā.
Nākamais pieredzes apmaiņas pasākums izglītības iestāžu logopēdiem tiek plānots šī gada martā.

BIIAC logopēde M.Masa
 


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei