Pasniegtas Balvu novada „Gada balvas izglītībā 2018”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 15 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 18 Oktobris 2018

galvena

Šogad, 12.oktobrī, jau piecpadsmito reizi notika ikgadējais Skolotāju dienas pasākums „Gada balva izglītībā 2018”, kurā tika sumināti labākie pedagogi dažādās nominācijās. Pasākumu Kubulu kultūras namā vadīja aktieris un mūziķis Kristaps Rasims, bet vakara gaitā priecēja grupa “Vēja runa”.

Kristaps Rasims, atklājot pasākumu, teica: „Skolotāja darbs ir mazliet tāds mistisks. Jums katru dienu acīs veras cilvēki, kas veidos mūsu valsts nākotni. Varbūt uz jums skatās cilvēks, kurš nākotnē būs valsts prezidents, bet varbūt jūsu priekšā ir cilvēks, kurš kļūs par pasaules slavenu izgudrotāju vai zinātnieku, kurš izgudros zāles, kuras vēl nav atklātas, varbūt tur ir daudzbērnu ģimenes galva, kurš audzinās daudz labus cilvēkus, un nav svarīgi kādā profesijā strādās, galvenais, ka sirdi un dvēseli to darīs, bet varbūt jūs ar savu darbu iedvesmosiet kādu cilvēku un dienās sauksiet par savu kolēģi.”

Lasīt tālāk ...


Gada balva izglītībā 2018

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 04 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 12 Oktobris 2018

Šī gada 12.oktobrī plkst.19:00 Kubulu kultūras namā jau piecpadsmito reizi notiks ikgadējais Skolotāju dienas pasākums „Gada balva izglītībā 2018”, kurā tiks sumināti labākie pedagogi dažādās nominācijās.

Pasākumu vadīs aktieris un mūziķis Kristaps Rasims, bet vakara gaitā pedagogus priecēs grupa “Vēja runa”.

Lasīt tālāk ...


Iespējas BPVV pieaugušo tālākizglītības centrā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 09 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 12 Oktobris 2018

tmb20181009135611


Sveiciens Skolotāju dienā!

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 05 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 12 Oktobris 2018

roza ziemastere vai mikelitis midMēs esam līdzīgi kokiem
bet dzīvojam ne ar lapām
kas krīt
dzīvojam
ar pumpuriem
un ar ziediem
ar domām
ko labu paveiksim rīt.
/K.Apškrūma/

 

Līdz ar zeltainām rudens lapām un salnās spītējošiem miķelīšiem atkal klāt ir Skolotāju diena! Skolotāja darbs – tā ir misija. Misija nest gaismu, zināšanas, palīdzēt piepildīt sapņus, ieceres un atrast īsto ceļu dzīvē ...

Sirsnīgi sveicam Skolotāju dienā!
Balvu novada dome un pašvaldība


Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes sveiciens Skolotāju dienā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 05 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 12 Oktobris 2018

tmb20181005134023


Apsveikums Skolotāju dienā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 05 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 12 Oktobris 2018

tmb20181005134436


Krievu valodas skolotāju tikšanās

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 05 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 12 Oktobris 2018

4.oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijā tikās krievu valodas (svešvalodas) skolotāji, kuri analizēja pagājušajā mācību gadā paveikto. Tika konstatēts, ka pieaudzis gan 9.,gan 12.klašu valsts pārbaudes darbu kārtotāju skaits, iegūstot labus rezultātus.

Šogad plānotas kopīgas aktivitātes ar angļu valodas metodisko apvienību (olimpiāde, dalīšanās pieredzē u.c.), kā arī tālākizglītības kursi Balvos.

24.oktobrī Daugavpilī notiks Latgales reģiona Valodu simpozijs, kuru apmeklēs arī krievu valodas (svešvalodas) skolotāji no Balvu novada.


Aicina piedalīties bērnu radošo darbu izstādē „Mīlu Tevi, Latvija!”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 05 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 12 Oktobris 2018

Lai stiprinātu patriotisko audzināšanu, sveicot Latviju simtgadē, veidojot izpratni par piederību Latvijas valstij, un lai veicinātu bērnos radošo pašizteikšanos, Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde organizē bērnu radošo darbi izstādi „Mīlu Tevi, Latvija”, kurā aicina iesaistīties pirmsskolas vecuma bērnus no 1-7 gadu vecumam.

Darbi izstādei jāiesniedz līdz 2018.gada 7.novembrim Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē, un tie būs skatāmi tirdzniecības centrā „Planēta” no 2018.gada 9.-25.novembrim.

NOLIKUMS


Noslēdzies Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss “Mana zeme skaistā”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 02 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 05 Oktobris 2018

“Latvijas skolu jaunatnes foto konkursā ”Mana zeme skaistā”” no Balvu novada piedalījās 7 skolas - Stacijas pamatskola, Balvu pamatskola, Balvu Valsts ģimnāzija, Tilžas vidusskola, Tilžas internātpamatskola, Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola un Bērzpils vidusskola.

Latvijas valsts simtgades pasākumu ietvaros Latvijas novados norisinās projekts “Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss ”Mana zeme skaistā””, kura mērķis ir stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas radošās aktivitātes. Konkursa mērķa auditorija ir skolēni no 1. līdz 12.klasei.

Lasīt tālāk ...


Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss bērniem un jauniešiem „DIEVS.DABA.DARBS.”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 04 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 12 Oktobris 2018

tmb20181004162758Lai veicinātu bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, izmantojot vizuālo un vizuāli plastisko mākslu, un sekmētu izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu sadarbību un pieredzes apmaiņu, Balvu Bērnu un jauniešu centrs rīko konkursu „DIEVS.DABA.DARBS”.

Lai piedalītos tajā, konkursa dalībniekam ir jāveido vizuālās vai vizuāli plastiskās mākslas darbs atbilstoši nolikuma tēmai. Konkursam iesniedzamajos darbos var izmantot jebkurus materiālus, un tie var būt jebkurā vizuāli plastiskās mākslas tehnikā.

Konkursam darbi jāiesūta vai jāiesniedz līdz 2018.gada 24.oktobrim Balvu Bērnu un jauniešu centrā, un tie no 1. – 26.novembrim tiks izstādīti Balvu Bērnu un jauniešu centra izstāžu zālē.

Konkursa nolikums


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei