Metodiskā diena Balvu Valsts ģimnāzijā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 21 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: 21 Marts 2019

tmb20190321112955

Lai veicinātu pedagogu pieredzes apmaiņu, Balvu Valsts ģimnāzijā ir iedibināta tradīcija martā organizēt metodisko dienu. Šogad tā bija veltīta starpdisciplināru stundu veidošanai un skolotāju sadarbības veicināšanai.

Lasīt tālāk ...


Pirmsskolas pedagogu konference „Darbojos, izzinu – mācos ar prieku”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 19 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: 21 Marts 2019

tmb20190319094400

2019.gada 14.martā Valmierā notika Valsts izglītības satura centra ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” Skola2030 konference pirmsskolas skolotājiem “Darbojos, izzinu – mācos ar prieku”. Konferences mērķis - nostiprināt izpratni par pirmsskolas mācību saturu un pieeju, par skolotāju kā mācību procesa virzītāju, par to, lai bērniem pašiem dotu iespēju jautāt, pētīt, meklēt atbildes, sadarboties un mācīties ar prieku. Tieši pirmsskolās 2019./2020. mācību gadā tiks sākta vispārēja pārmaiņu īstenošana mācību saturā un pieejā Latvijā.

Lasīt tālāk ...


Pedagogi tiek izglītoti par bērnu veselības veicināšanas jautājumiem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 19 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: 19 Marts 2019

tmb20190319093745

Kopš 2017.gada rudens ir uzsākts projekts pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošanai ar mērķi nodrošināt pēctecīgu veselības jautājumu apguvi vispārējā un profesionālajā izglītībā. No 2018.gada pavasara līdz 2019.gada beigām pedagogiem visā Latvijā ir iespējams piedalīties apmācību semināros darbam ar bērniem trijās klašu grupās 1.-6. klase, 7.-9. klase un 10.-12. Klase.

Lasīt tālāk ...


Kursi vēstures skolotājiem „Ziemeļatgale Latvijas neatkarībai (1918 – 1920)”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 15 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: 15 Marts 2019

tmb20190315105357

Skolēnu brīvdienās, 2019.gada 14.martā, Balvu Novada muzejā norisinājās Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes organizētā konkursa skolu jaunatnei Latgales partizānu pulkam 100 „Caur mūžiem Latgales karavīra piemiņa ir dzīva” noslēgums.

Lasīt tālāk ...


Konkursa “Cauri mūžiem Latgales karavīra piemiņa ir dzīva” noslēguma pasākums

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 15 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: 15 Marts 2019

tmb20190315103233

14.martā norisinājās konkursa “Cauri mūžiem Latgales karavīra piemiņa ir dzīva” noslēguma pasākums, kas viens no pasākumiem, kurš veltīts "Latgales partizānu pulkam 100", gatavojoties 5.jūlijam, kad Balvos svinēsim Latgales partizānu pulka 100 gadi, un šis pasākums iekļauts Latvijas armijas un Neatkarības kara simtgades centrālo pasākumu plānā.

Lasīt tālāk ...


Bērnu-jauniešu-vecāku žūrijas 2018 rezultāti

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 14 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: 14 Marts 2019

tmb20190314101734


Balvu mūzikas skolas audzēkņi kārtējo reizi pierāda, ka ir labākie!

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 13 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: 13 Marts 2019

tmb20190313160833

Balvu Mūzikas skola savā sešdesmitgadē turpina apstiprināt savu, nu jau valstī atzīto, līmeni, demonstrējot augstus sasniegumus kolektīvās muzicēšanas jomā.

Lasīt tālāk ...


Galvas rēķinu konkurss „Rēķini galvā!” 2.klašu skolēniem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 13 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: 13 Marts 2019

kopbilde

6.martā Balvu pamatskolā norisinājās Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu galvas rēķinu konkurss „Rēķini galvā!”, kurā pulcējās 25 otro klašu skolēni no Balvu pamatskolas, Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles, Bērzpils vidusskolas, Tilžas vidusskolas, Rugāju novada vidusskolas, Rugāju novada Eglaines pamatskolas, Viļakas pamatskolas, Rekavas vidusskolas un Baltinavas vidusskolas.

Lasīt tālāk ...


Pedagogu metodiskā darba konference „ Mācāmies sadarbojoties”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 13 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: 13 Marts 2019

galvena-bilde

Jau vairākus gadus Balvu pamatskolas skolotāji dalās ar savu pieredzi metodiskā darba konferencēs. 2019.gada 11.martā to apmeklēja arī Balvu, Rugāju, Viļakas novadu izglītības iestāžu pedagogi un Balvu un Viļakas novadu pašvaldību izglītības pārvalžu speciālisti.

Lasīt tālāk ...


Uzņēmēju diena jaunizveidotajā Ogres tehnikuma struktūrvienībā Rankā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 11 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: 11 Marts 2019

tmb20190311162017


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei