Žetonu vakars "Dzīves mirkļu mozaīka" Balvu Valsts ģimnāzijā 2.februārī

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 01 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 01 Februāris 2019

http://balvi.lv/images/afisa/01-17_PVpnpPWj8rfcn1zHczjMzdjoIRvK4BLW.jpg


Informātikas MA sanāksme Rugāju novada vidusskolā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 29 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 29 Janvāris 2019

tmb20190129084536

23.janvārī Rugāju novada vidusskolā tikās informātikas skolotāji. Sanāksmes dalībniekus sveica skolotāja Velga Smoļaka un ansambļa “Pustonis” dalībnieki, izpildot vairākas dziesmas. Skolotāja iepazīstināja ar mūzikas kabineta aprīkojumu un iespējām mācību stundās, ko sniedz tehnoloģiju izmantošana. V.Smoļaka sniedza ieskatu arī apjomīgajā interaktīvajā prezentācijā “Komponisti, dziesmu tekstu autori un prozaiķi Rugāju novadā”, kas tika izveidota LEADER projektu izstrādes gaitā.

Lasīt tālāk ...


Māris Olte aicina jauniešus piedalīties erudīcijas spēlē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 24 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 24 Janvāris 2019

tmb20190124165109

Lai veicinātu sabiedrības, īpaši jauniešu informēšanu un izglītošanu par videi draudzīgu dzīvesveidu, kanāls Re:TV veido erudīcijas spēli “Vides erudīts”. Šajā spēlē jauniešiem būs jāatbild uz jautājumiem un jātiek galā ar praktiskiem uzdevumiem par vides tēmām.

Lasīt tālāk ...


Starpnovadu dabaszinību konkurss “Gudrā Pūce” 1.klašu skolēniem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 24 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 24 Janvāris 2019

tmb20190124152221

18.janvārī Balvu pamatskolā norisinājās Balvu, Rugāju un Viļakas novadu dabaszinību konkurss “Gudrā Pūce”, kurā pulcējās 29 pirmo klašu skolēni no Balvu pamatskolas, Stacijas pamatskolas, Bērzpils vidusskolas, Tilžas vidusskolas, Rugāju novada vidusskolas, Rugāju novada Eglaines pamatskolas, Viļakas pamatskolas, Viduču pamatskolas un Rekavas vidusskolas.

Lasīt tālāk ...


Metodiskajā apvienībā tiekas pirmsskolas izglītības pedagogi

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 24 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 24 Janvāris 2019

tmb20190124133327

2019.gada 23.janvārī Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādē uz metodisko apvienību (MA) pulcējās Balvu novada 30 pirmsskolas izglītības pedagogi. Pirmsskolas pedagogiem šis mācību gads ir īpaši nozīmīgs, jo tieši pirmsskolās 2019./2020.mācību gadā tiks sākta vispārēja pārmaiņu īstenošana mācību saturā.

Lasīt tālāk ...


Balvu Mūzikas skolas audzēkņu panākumi Valsts konkursā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 24 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 24 Janvāris 2019

17. un 18. janvārī Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā notika Izglītības programmu Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle Valsts konkursa II kārta.

Lasīt tālāk ...


Balvu, Baltinavas, Rugāju, Viļakas novadu sākumskolas skolotāju metodiskā sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 10 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 10 Janvāris 2019

galvenais-attels

3.janvārī Balvu pamatskolā metodiskajā sanāksmē tikās Balvu, Baltinavas, Rugāju, Viļakas novadu sākumskolas posma 23 skolotāji.

G.Pugeja iepazīstināja ar VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” materiāliem - standarta, programmu un tematiskā piedāvājuma paraugiem matemātikas jomā, dizaina un tehnoloģiju jomā. Īpašas pārdomas rosina 1.-3. klasēs paredzētā datorikas elementu integrēšana, materiālās bāzes papildināšana un skolotāju sagatavošana profesionālās pilnveides kursos.

Lasīt tālāk ...


Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu skolotāji ciemojās Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (BPVV).

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 09 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 09 Janvāris 2019

20190109-1.jpg

3. janvārī Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību skolotāji ciemojās Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (BPVV).

Vispirms skolas direktore B. Vizule iepazīstināja ar skolu – izglītības programmām, projektiem, paveiktajiem un iecerētajiem darbiem, kā arī mācību kabinetiem.

Lasīt tālāk ...


SIA "Pilsētvides serviss" aicina Balvu skolēnus piedalīties konkursā "Dzīvo zaļi"

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 08 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 08 Janvāris 2019

tmb201901081329552019. gada 7. janvārī SIA "Pilsētvides serviss" izsludina vides izglītības konkursu "Dzīvo zaļi", kurā aicināti piedalīties Balvu novadu vispārizglītojošo iestāžu skolēni. Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu, skolotāju un pastarpināti arī skolēnu vecāku teorētiskas un praktiskas zināšanas par atkritumu šķirošanu un videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu dabas saudzēšanas nolūkos. Pieteikšanās konkursam ir atklāta, konkursa darbu pieņemšana turpināsies līdz 2019. gada 25. janvārim.

Lasīt tālāk ...


“Sudraba pūce 2018” Balvu Valsts ģimnāzijā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 07 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 07 Janvāris 2019

tmb20190107143229

28. decembra vakarā Balvu Valsts ģimnāzijas pedagogu saime sanāca kopā, lai godinātu pagājušā gada centralizētajos eksāmenos visaugstāko vērtējumu ieguvušos jauniešus un viņu vecākus.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei