Balvos notiks izglītības darbinieku konference

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 17 Marts 2015
Pēdējās izmaiņas: 17 Marts 2015

Balvu Valsts ģimnāzijā, Dārza ielā 2, 20.martā no pulksten 9.00 – 15.30 notiks Balvu, Baltinavas un Rugāju novada izglītības darbinieku konference „Uzdrīkstēšanās, attīstība, radošums – atslēga kvalitatīvai izglītībai”.

Lasīt tālāk ...


Balvu Valsts ģimnāzijā notika konkurss „Pazīsti savu organismu”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 12 Marts 2015
Pēdējās izmaiņas: 12 Marts 2015

11.martā Balvu Valsts ģimnāzijā notika konkurss „Pazīsti savu organismu”. Konkursa mērķis ir ieinteresēt skolēnus cilvēka fizioloģisko procesu un to kopsakarību izzināšanā un izpētē, kā arī padziļināt izpratni par sava organisma fizioloģisko procesu saistību ar veselības stāvokli.
Konkursā piedalījās trīspadsmit Balvu un Rugāju novadu 9. – 12. klašu audzēkņi.

Lasīt tālāk ...


Tikšanās ar Rīgas Tehniskās universitātes lektorēm

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 11 Marts 2015
Pēdējās izmaiņas: 11 Marts 2015

10.martā Balvu Valsts ģimnāzijā viesojās Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes asociētā profesore Ingunda Šperberga un Vispārīgās ķīmijas tehnoloģiju institūta doktore Kristīne Šalma- Ancāne.
Balvu Valsts ģimnāzijas un Bērzpils vidusskolas skolēni klausījās lekcijas par biomateriāliem cilvēka ķermenī un Latvijas minerālajām vielām un to rūpnieciskās izmantošanas iespējām.
Visiem interesentiem bija iespēja paplašināt savu redzesloku un gūt jaunas zināšanas.


Vizuālās mākslas skolotāju kursi „Brīnumainais papīrs”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 02 Marts 2015
Pēdējās izmaiņas: 02 Marts 2015

Kad februāris izskatās pēc marta, ar mērķi saviem audzēkņiem sniegt jaunas zināšanas par plaknes un telpas mijiedarbību darbojoties ar papīru, vairāk nekā divi desmiti vizuālās mākslas pedagogu no 6 novadiem: Balvu, Baltinavas, Rugāju, Viļakas, Gulbenes un Alūksnes, pulcējās uz kursiem „Brīnumainais papīrs”. Kursi notika 27.februārī Balvu pamatskolā, tos sadarbībā ar Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi organizēja Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu vizuālās mākslas skolotāju metodiskās apvienības komanda.

Lasīt tālāk ...


Konkursā veidos infografikas “Manas iespējas izglītoties Latvijā”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 27 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 27 Februāris 2015

Gatavojoties E-prasmju nedēļai, Izglītības un zinātnes ministrija rīko infografiku konkursu skolēniem un studentiem.  Darbu tēma ir “Manas iespējas izglītoties Latvijā”, bet konkursa mērķis - rosināt skolēnos interesi par izglītības iespējām Latvijā un attīstīties, apgūstot jaunas digitālās prasmes. Konkurss tiek rīkots sadarbībā ar digitālo vizuālo risinājumu uzņēmumu „Infogr.am”.

Lasīt tālāk ...


Uz psihologa lekciju pulcējas pirmsskolas pedagogi

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 26 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 26 Februāris 2015

Lai gan skolotāja darbs sniedz prieku un gandarījumu par paveikto, tas prasa daudz enerģijas, radošuma un izturības, tādēļ 2015.gada 25.februārī pirmsskolas pedagogi pulcējās Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes zālē uz Iekļaujošās izglītības atbalsta centra psiholoģes Anitas Lindānes lekciju „Resursi stresnoturībai”.
Psiholoģe pastāstīja par temperamenta tipiem un ar testa palīdzību tos noteica, izanalizēja uzvedības stilus, dažādas psiholoģiskas situācijas un iepazīstināja ar Krāsu terapijas elpošanas tehniku.
 


Ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 26 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 26 Februāris 2015

25.februārī Balvu Valsts ģimnāzijā pirmo reizi pārraudzītā tiešsaistes režīmā notika ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem, kurā piedalījās desmit Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu skolēni. Olimpiādes mērķis ir pilnveidot zināšanas un izpratni par dabas, sociālo un ekonomisko procesu veidošanos, kā arī attīstīt praktiskās, pētnieciskās un radošās darbības prasmes dažāda satura un struktūras uzdevumu izpildei.
Olimpiādes rezultātus analizēs ģeogrāfijas valsts olimpiādes rīcības komisija un noteiks trešā posma dalībniekus.
 


Sacenšas jaunie matemātiķi

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 26 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 26 Februāris 2015

20.februārī Balvu Valsts ģimnāzijā pulcējās skaitliski lielākais olimpiāžu dalībnieku skaits – 79 jaunie matemātiķi, lai piedalītos Latvijas 65. matemātikas olimpiādes 2. posmā.
Zināšanās mērojās četru novadu audzēkņi –no Balvu, Rugāju, Baltinavas un Viļakas novadiem. Piecu astronomisko stundu laikā bija jāatrisina 5 uzdevumi. Katrs uzdevums tika vērtēts ar 10 punktiem. Zināšanas olimpiādes dalībniekiem bieži vien ir ļoti līdzvērtīgas, tā arī šogad, tikai 1 punkta robežās mainījās iegūto vietu sadalījums.

Lasīt tālāk ...


Pirmsskolas pedagogi dodas pieredzes apmaiņas braucienā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 25 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 25 Februāris 2015

2015.gada 18.februārī 28 pirmsskolas pedagogi no Balvu un Baltinavas novadiem devās starpnovadu pieredzes apmaiņas braucienā pa pirmsskolas izglītības iestādēm.
Brauciena mērķis – gūt pieredzi darbam, smelties idejas, iepazīstoties un apmeklējot, Rugāju novada vidusskolas pirmsskolas grupas, Tilžas pirmsskolas izglītības iestādi, Tilžas internātpamatskolas pirmsskolas grupas, Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādi, Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles pirmsskolas grupu un Kubulu pirmsskolas izglītības iestādi „Ieviņa”.

Lasīt tālāk ...


Mājturības tekstiltehniku olimpiāde

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 24 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 24 Februāris 2015

18.februārī Balvu Valsts ģimnāzijā notika mājturības tekstiltehniku olimpiāde, kurā piedalījās 57 meitenes no Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadiem. Olimpiādes dalībnieces veica praktisko darbu atbilstoši tēmai „Gadalaiki - vasara”. Šoreiz, atšķirībā no citiem gadiem, par iedvesmas avotu meitenes izmantoja dzejas rindas par vasaru. Darbi bija ļoti daudzveidīgi un radoši, izpildīti visdažādākajās tehnikās: adīti, tamborēti, izšūti, filcēti, aplicēti, bija pērlīšu izšuvumi un auduma ziedi. Priecē tas, ka jau 5. un 6. klases meitenes var veikt ļoti interesantus un kvalitatīvus darbus.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei