Krievu valodas skolotāju tikšanās

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 05 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 12 Oktobris 2018

4.oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijā tikās krievu valodas (svešvalodas) skolotāji, kuri analizēja pagājušajā mācību gadā paveikto. Tika konstatēts, ka pieaudzis gan 9.,gan 12.klašu valsts pārbaudes darbu kārtotāju skaits, iegūstot labus rezultātus.

Šogad plānotas kopīgas aktivitātes ar angļu valodas metodisko apvienību (olimpiāde, dalīšanās pieredzē u.c.), kā arī tālākizglītības kursi Balvos.

24.oktobrī Daugavpilī notiks Latgales reģiona Valodu simpozijs, kuru apmeklēs arī krievu valodas (svešvalodas) skolotāji no Balvu novada.


Aicina piedalīties bērnu radošo darbu izstādē „Mīlu Tevi, Latvija!”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 05 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 12 Oktobris 2018

Lai stiprinātu patriotisko audzināšanu, sveicot Latviju simtgadē, veidojot izpratni par piederību Latvijas valstij, un lai veicinātu bērnos radošo pašizteikšanos, Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde organizē bērnu radošo darbi izstādi „Mīlu Tevi, Latvija”, kurā aicina iesaistīties pirmsskolas vecuma bērnus no 1-7 gadu vecumam.

Darbi izstādei jāiesniedz līdz 2018.gada 7.novembrim Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē, un tie būs skatāmi tirdzniecības centrā „Planēta” no 2018.gada 9.-25.novembrim.

NOLIKUMS


Noslēdzies Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss “Mana zeme skaistā”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 02 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 05 Oktobris 2018

“Latvijas skolu jaunatnes foto konkursā ”Mana zeme skaistā”” no Balvu novada piedalījās 7 skolas - Stacijas pamatskola, Balvu pamatskola, Balvu Valsts ģimnāzija, Tilžas vidusskola, Tilžas internātpamatskola, Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola un Bērzpils vidusskola.

Latvijas valsts simtgades pasākumu ietvaros Latvijas novados norisinās projekts “Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss ”Mana zeme skaistā””, kura mērķis ir stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas radošās aktivitātes. Konkursa mērķa auditorija ir skolēni no 1. līdz 12.klasei.

Lasīt tālāk ...


Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss bērniem un jauniešiem „DIEVS.DABA.DARBS.”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 04 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 12 Oktobris 2018

tmb20181004162758Lai veicinātu bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, izmantojot vizuālo un vizuāli plastisko mākslu, un sekmētu izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu sadarbību un pieredzes apmaiņu, Balvu Bērnu un jauniešu centrs rīko konkursu „DIEVS.DABA.DARBS”.

Lai piedalītos tajā, konkursa dalībniekam ir jāveido vizuālās vai vizuāli plastiskās mākslas darbs atbilstoši nolikuma tēmai. Konkursam iesniedzamajos darbos var izmantot jebkurus materiālus, un tie var būt jebkurā vizuāli plastiskās mākslas tehnikā.

Konkursam darbi jāiesūta vai jāiesniedz līdz 2018.gada 24.oktobrim Balvu Bērnu un jauniešu centrā, un tie no 1. – 26.novembrim tiks izstādīti Balvu Bērnu un jauniešu centra izstāžu zālē.

Konkursa nolikums


Kursi starpnovadu angļu valodas skolotājiem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 02 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 05 Oktobris 2018

28.septembrī Balvu Valsts ģimnāzijā notika tālākizglītības kursi “Svešvalodas mācīšanas metodika 21. gadsimta izglītības kontekstā” angļu valodas skolotājiem, kurus vadīja Oxford University Press konsultante un lektore Dace Miška. Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu skolotāji runāja un modelēja tādu mācību procesu, kurā svarīgas ir ne tikai skolēnu valodas prasmes, bet arī sadarbības un pašvadītas mācīšanās prasmes. Skolotāji darbojās grupās, analizēja, kādas prasmes un kompetences skolēni attīsta un pilnveido, mācoties no jau pieejamajām mācību grāmatām, kā arī, daloties pieredzē, guva jaunas idejas mācību metodikā.

Eva Zučika- Kuzņecova
Svešvalodu MA vadītāja


Tautasdziesmu maratons

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 28 Septembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 05 Oktobris 2018

Latvijai100

Latvijas valsts simtgade ir vērienīgākais notikums mūsdienu Latvijas vēsturē, iespēja godam un cienīgi, lepni un priecīgi svinēt valsts simto dzimšanas dienu, dot ieguldījumu stiprākai Latvijai tās nākamajā simtgadē.

Katras tautas folklorā ir atrodama informācija par tās dzīvesziņu, par likumiem. Latviešu tautas seno dzīvesziņu atrodam parunās, pasakās, teikās un tautasdziesmās. Visbagātāko informāciju pašreiz varam iegūt no tautasdziesmām, kas ir viena no galvenajām latviešu folkloras mutvārdu tradīcijām. Dažādi to varianti izplatīti visos Latvijas kultūrvēsturiskajos novados un veido daļu no latviskās identitātes. Tautasdziesmas radušās pirms vairāk nekā tūkstoš gadiem, un tās tika dziedātas gan svētkos, gan ikdienā, ietverot arī pārdomas par dzīvi. Ir vairāk nekā 1,2 miljoni dainu, un tās tiek pieminētas visās kultūras formās un slāņos – gan teātra izrādēs, gan ikdienas sarunās. Tautasdziesmu krājums ar nosaukumu „Dainu skapis” ir iekļauts arī UNESCO programmā „Pasaules atmiņa”.

Lasīt tālāk ...


Pasniegtas Nikodema Rancāna konkursa balvas izcilākajiem Latgales pedagogiem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 26 Septembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 05 Oktobris 2018

galvena

Labam skolotājam patīk tas, ko viņš dara, viņš tic,
ka viņa darbam ir jēga
un katrs viņa skolēns var būt veiksmīgs.
(Dž.Hetijs)

Skolotāju dienas priekšvakarā Preiļu novada kultūras centrā notika Nikodema Rancāna balvas pasniegšanas pasākums, kurā tika godināti izcili Latgales pedagogi.

Nikodema Rancāna balvas konkursa pamatideja – celt skolotāja profesijas prestižu, iedzīvināt latgaliešu valodu, godināt labākos Latgales reģiona skolotājus, pasniedzot tiem simbolisku, īpaši šim konkursam izgatavotu balvu – sudraba pakavsaktu (rotkalis Rihards Ciblis no Rēzeknes novada Maltas pagasta). Šogad konkurss notika ceturto reizi, tam tika pieteikti 17 izcili skolotāji piecās nominācijās.

Lasīt tālāk ...


Vītolu fonda administrētās stipendijas saņem studenti no Balvu novada

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 21 Septembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 05 Oktobris 2018

VF_logoNo Balvu novada šajā mācību gadā ar Vītola fonda administrētajām stipendijām studēs 17 jaunieši: Samanta Leitāne (Gunāra Šterna piemiņas stipendija), Kitija Dzintare, Ilze Liepiņa, Igors Višņakovs un Aiva Podniece (Asjas un Berndta Everts piemiņas stipendija), Kristīne Krakope (Zvejnieku ģimenes stipendija), Solvita Boldāne (Ginta Stīpnieka piemiņas stipendija),Reina Ambarova ("Saules Aptiekas" stipendija), Mārtiņš Pundurs (Andra Kļaviņa stipendija), Ivanda Adata ("SEB Investment Management" stipendija), Baiba Zaļaiskalna (Gunāra Šūbiņa piemiņas stipendija), Elvita Kravale (Vaidas Miķītes Jordan stipendija), Lauma Šamkina (Gunāra un Ināras Reiņu stipendija), Lāsma Rutmane (ATEA GLOBAL SERVICES stipendija), Aiva Niedra (Viestura Neimaņa stipendija), Darja Ivanova (Annas un Jāņa Cerbuļu piemiņas stipendija), Marta Fjodorova (Ārstu Mirdzas un Voldemāra Gulēnu stipendija).

Lasīt tālāk ...


„Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 14 Septembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 05 Oktobris 2018

tmb2018091408574611.septembrī Ludzā norisinājās programmas "Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs" seminārs, kurā piedalījās arī Balvu novada pirmsskolas jomas darbinieki. Semināru apmeklēja Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības darba speciāliste Lija Bukovska, Kubulu pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk - PII) "Ieviņa" vadītāja Inga Eisaka, Bērzkalnes PII vadītāja Inta Korlaša, Balvu PII "Pīlādzītis" vadītājas p.i. Ilona Ločmele.

Lasīt tālāk ...


Latvijas 100 labāko skolu topā Balvu Valsts ģimnāzija 18.vietā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 06 Septembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 05 Oktobris 2018

bvgBalvu Valsts ģimnāzijas saime priecājas par augstajiem sasniegumiem aizvadītajā mācību gadā un lepojas, ka ,,Neatkarīgās Rīta Avīzes” izveidotajā labāko Latvijas skolu topā, kurā ņemti vērā divpadsmito klašu centralizēto eksāmenu rezultāti, Balvu Valsts ģimnāzija ierindojusies godpilnajā 18. vietā. Latvijas 29 valsts ģimnāziju vidū Balvu Valsts ģimnāzijai - 8. vieta aiz Rīgas Valsts 1.,2. un 3. ģimnāzijas, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas, Dobeles Valsts ģimnāzijas, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas un Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei