Skolas visā Latvijā aicinātas pieteikties fizikas erudīcijas konkursam “FIZMIX Eksperiments”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 23 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 23 Marts 2018

tmb20180323114722Līdz 29.martam 8. un 9.klašu skolēni un skolotāji aicināti pieteikt komandas Latvenergo koncerna erudīcijas konkursam “FIZMIX Eksperiments”. Šī būs jau 23. konkursa sezona, kurā jaunieši no visas Latvijas tiks rosināti iepazīt fizikas aizraujošo dabu, izmēģinot tās praktisko pielietojumu dažādās profesijās un nozarēs – zinātnē, jaunajās tehnoloģijās, būvniecībā, sportā un pat kulinārijā.

Lasīt tālāk ...


Pirmsskolas pedagogi apgūst jauno mācību saturu

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 22 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 22 Marts 2018

tmb20180322161028Pašlaik valstī norit Valsts izglītības satura centra projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” aprobācija. Projekts paredz piecos gados izveidot atbalsta mehānismus skolām un skolotājiem, pašvaldībām un vecākiem sekmīgai mācīšanas pieejas maiņai. Ar projekta atbalstu, tiks aprobēts gan jaunveidojamais mācību saturs, gan mācīšanas pieeja.

Lasīt tālāk ...


Sporta skolotāji piedalās pieredzes apmaiņā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 16 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 19 Marts 2018

tmb20180319162138

Turpinot veiksmīgo sadarbību, 13.martā Balvos viesojās Preiļu, Vārkavas, Riebiņu un Aglonas novada sporta skolotāji. Metodiskās apvienības ietvaros notika produktīvas sarunas, iepazīta novadu sporta bāze, norisinājās draudzības spēle un tika lietderīgi pavadīts laiks.

Pirmā pieturvieta ciemiņiem bija Rugāju novada Rugāju sporta centrs. Skolotāja Vija Lancmane pastāstīja par sporta dzīvi novadā, centrā ietilpstošajiem sporta objektiem, iepazīstināja ar īstenotajām profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām.

Lasīt tālāk ...


Aizvadīts seminārs Balvu muižā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 15 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 15 Marts 2018

2018.gada 8.martā Izglītības, kultūras un sporta pārvalde uz informatīvo semināru Balvu Muižā pulcēja izglītības iestāžu vadītājus.

Seminārā piedalījās Jaunsardzes un informācijas centra direktors Aivis Mirbahs, prezentējot Valsts aizsardzības mācības modeli, kas tiks ieviests skolās kā izvēles priekšmets, lai veicinātu izglītojamo interesi par dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos, pilnveidotu jauniešu pašvērtējumu un nostiprinātu pilsonisko apziņu.

Lasīt tālāk ...


Iespēja mācīties Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 14 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 15 Marts 2018

http://www.balvi.lv/images/afisa/03-14_aFocJv9XoGeuU6KdDUncjpldovgn7OxB.jpg


Jau 65 mācību iestādēs psihologi un sociālie pedagogi gatavi izglītot vecākus par atbildīgu tehnoloģiju lietošanu

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 13 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 13 Marts 2018

24 skolu psihologi un sociālie pedagogi no visas Latvijas februāra nogalē absolvēja Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm un psihologa Edmunda Vanaga kopīgi izstrādāto mācību programmu par šodien ģimenēm tik aktuālo tēmu – kā veidot atbildīgus mobilo tehnoloģiju lietošanas paradumus un kā par šiem jautājumiem runāt ar bērniem un viņu vecākiem. Līdz ar otro mācību izlaidumu kopskaitā pussimts Latvijas skolu psihologu un sociālo pedagogu kļuvuši par programmas Kā būt par vecāku 21.gs? vēstnešiem. Turpmāk speciālisti dalīsies ar zināšanām savā novadā un ārpus tā.
Kā izaudzināt laimīgu bērnu digitālajā laikmetā – tas ir gadsimta izaicinājums vecākiem un nebūt ne viegls, bet atbildīgs uzdevums arī pedagogiem. Turpmāk Latvijā 65 mācību iestādēs būs pieejamas Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm vēstnešu organizētās individuālās konsultācijas un lekcijas skolēnu vecākiem, kas palīdzēs risināt jautājumus par mobilo tehnoloģiju lietošanu ģimenēs.

Lasīt tālāk ...


Metodiskā diena Balvu Valsts ģimnāzijā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 08 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 08 Marts 2018

22. martā Balvu Valsts ģimnāzijā tiek organizēta metodiskā diena “Darīt, mācoties un daloties pieredzē”.
Starpnovadu pedagogiem no pulksten 9.50 būs iespēja vērot šādas mācību stundas: vēsturi, literatūru, angļu valodu, ķīmiju, psiholoģiju, fiziku, matemātiku, vizuālo mākslu, informātiku un meistarklasi bioloģijā. Balvu valsts ģimnāzijas skolotāji dalīsies pieredzē par sadarbības, pašvadības, domāšanas, komunikatīvo prasmju, tekstpratības, digitālpratības, radošuma un starppriekšmetu saiknes, kā arī bilingvālā mācību modeļa iedzīvināšanu mācību procesā.
Pulksten 13.00 visi metodiskās dienas dalībnieki tiksies skolas zālē, lai ieklausītos Rīgas Juglas vidusskolas direktores Aijas Melles atziņās par skolu un skolotāju jaunā izglītības satura kontekstā, kā arī Balvu pamatskolas direktores vietnieces Gunitas Pugejas pieredzes stāstā “Dziļā mācīšanās - ceļš uz kompetencēs balstītu izglītību”.
Metodiskās dienas izskaņā izglītbas iestāžu vadītāji un viņu vietnieki tiksies ar lektori Aiju Melli un klausīsies lekciju “Skolas metodiskā darba sistēmas pārorganizācija pedagogu starpdisciplinārajai sadarbībai, instrumenti, kā to izdarīt”.
Metodiskajā dienā tiek laipni gaidīti kolēģi no visām starpnovadu skolām.


Valija Muldiņa
BVĢ direktores vietniece- izglītības metodiķe


Informācija vecākiem par pamatizglītības iegūšanu no 6 gadu vecuma

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 06 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 06 Marts 2018

Nospiežot uz zemāk esošās saites, Jūs varat noskatīties animācijas filmu “Kas mainīsies vai nemainīsies, sākot skolas gaitas no 6 gadu vecuma?”

https://www.youtube.com/watch?v=Z_P7pFwLY5Q&feature=youtu.be


Starpinstitucionālā sanāksme tiekas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 02 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 02 Marts 2018

28.februārī Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē uz sanāksmi pulcējās pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji.

Dienas kārtībā tika skatīti divi jautājumi:

  1. Starpinstitucionālā sadarbība par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
  2. Iekšējie normatīvie akti pirmsskolas izglītības iestādē.

Lai efektīvāk risinātu bērnu tiesību aizsardzības un drošības jautājumus, un nodrošinātu atbilstošus pasākumus pirmsskolas izglītības iestādēs, uz konstruktīvu sarunu kopā pulcējās dažādu Balvu novada institūciju pārstāvji – Bāriņtiesas vadītāja Rudīte Krūmiņa, Sociālā dienesta vadītāja Viktorija Puka, Pašvaldības policijas vecākais inspektors Ingus Koļcovs, Izglītības kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva un Balvu novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji.

Lasīt tālāk ...


Zinātniski pētniecisko darbu konference Balvu Valsts ģimnāzijā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 01 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 01 Marts 2018

19.februārī Balvu Valsts ģimnāzija sadarbībā ar Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi organizēja zinātniski pētniecisko darbu konferenci Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu skolu 7.-12.klašu izglītojamajiem.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei