Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu apvienības pirmsskolas un pamatskolas 1.-6.klašu skolotāju sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 31 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 31 Oktobris 2018

tmb20181031091958

24.oktobrī Balvu pamatskolā pirmo reizi kopīgā sanāksmē tikās Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu apvienības pirmsskolas un pamatskolas 1.-6.klašu skolotāji.

Lasīt tālāk ...


Ikgadējā pensionēto skolotāju tikšanās

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 26 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2018

galvena

Kā ikkatru gadu, arī šogad, skaistā rudenīgā dienā, 26.oktobrī, Balvu muižā Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes kolektīvs uz satikšanos aicināja pensionētos pedagogus no visām Balvu novada skolām, arī Briežuciema pagasta, lai arī skolas tur vairs nav, bet ir pulciņš skolotāju, kuri ir beiguši savas aktīvās darba gaitas.

Lasīt tālāk ...


Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu matemātikas skolotāju metodiskās apvienības sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 26 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2018

2018. gada 23. oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijā notika Matemātikas mācību jomas skolotāju sanāksme, kurā tika pārrunātas aktualitātes saistībā ar pārmaiņām matemātikas mācīšanā, kā arī ikdienas darba jautājumi. Matemātikas mācību jomas koordinatore Benita Urtāne iepazīstināja novadu matemātikas skolotājus ar pamatizglītības standarta projekta jauno versiju, kur atspoguļoti sasniedzamie rezultāti beidzot 3., 6. un 9. klasi, kā arī matemātikas mācību priekšmeta programmu.

Lasīt tālāk ...


Dabaszinātņu mācību jomas skolotāju sanāksme Balvu Valsts ģimnāzijā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 25 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 25 Oktobris 2018

tmb20181025162016

22.oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijā uz sanāksmi tika aicināti Dabaszinātņu mācību jomas skolotāji, kuri māca fiziku, ķīmiju, bioloģiju, ģeogrāfiju un dabaszinības. Dabaszinātņu mācību jomas koordinatore Ārita Andrejeva iepazīstināja novadu skolotājus ar pamatizglītības standarta projekta jauno versiju, kur atspoguļoti sasniedzamie rezultāti beidzot 3., 6. un 9. klasi, kā arī mācību priekšmetu programmu paraugiem visos mācību priekšmetos. Izglītības satura plānošanā akcents tiek likts uz pēctecību un starpdisciplinaritāti. Skola2030 komanda šobrīd izstrādā atbalsta materiālus skolēniem, kuros būs iekļauti šādi materiāli: temata atsegums, vizualizācijas, vingrināšanās materiāli, stratēģija, vārdnīca, vērtēšana.

Lasīt tālāk ...


Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu apvienības vēstures skolotāju metodiskās apvienības sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 24 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 24 Oktobris 2018

2018. gada 23.oktobrī vēstures skolotāji, kuri gandrīz visi māca arī sociālās zinības, Balvu Valsts ģimnāzijā tikās metodiskās apvienības sanāksmē, lai pārrunātu ikdienas darba aktualitātes, kā arī gatavotos pārejai uz jauno mācību saturu, ko sāks īstenot 1., 7., 10.klasēs ar 2020.gada 1.septembri. Visiem pedagogiem ir svarīgi saprast, kādas pārmaiņas gaidāmas. Skolotājs, vadot stundas, vairāk akcentēs savu darbību uz kopēju sadarbību, pašizziņas procesu, domās, kā apgūtās zināšanas jaunieši spēs pielietot nestandarta situācijās.

Lasīt tālāk ...


Rudens brīvdienu nedēļa BBJC

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 16 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 16 Oktobris 2018

tmb20181016153556


Pasniegtas Balvu novada „Gada balvas izglītībā 2018”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 15 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 18 Oktobris 2018

galvena

Šogad, 12.oktobrī, jau piecpadsmito reizi notika ikgadējais Skolotāju dienas pasākums „Gada balva izglītībā 2018”, kurā tika sumināti labākie pedagogi dažādās nominācijās. Pasākumu Kubulu kultūras namā vadīja aktieris un mūziķis Kristaps Rasims, bet vakara gaitā priecēja grupa “Vēja runa”.

Kristaps Rasims, atklājot pasākumu, teica: „Skolotāja darbs ir mazliet tāds mistisks. Jums katru dienu acīs veras cilvēki, kas veidos mūsu valsts nākotni. Varbūt uz jums skatās cilvēks, kurš nākotnē būs valsts prezidents, bet varbūt jūsu priekšā ir cilvēks, kurš kļūs par pasaules slavenu izgudrotāju vai zinātnieku, kurš izgudros zāles, kuras vēl nav atklātas, varbūt tur ir daudzbērnu ģimenes galva, kurš audzinās daudz labus cilvēkus, un nav svarīgi kādā profesijā strādās, galvenais, ka sirdi un dvēseli to darīs, bet varbūt jūs ar savu darbu iedvesmosiet kādu cilvēku un dienās sauksiet par savu kolēģi.”

Lasīt tālāk ...


Gada balva izglītībā 2018

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 04 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 12 Oktobris 2018

Šī gada 12.oktobrī plkst.19:00 Kubulu kultūras namā jau piecpadsmito reizi notiks ikgadējais Skolotāju dienas pasākums „Gada balva izglītībā 2018”, kurā tiks sumināti labākie pedagogi dažādās nominācijās.

Pasākumu vadīs aktieris un mūziķis Kristaps Rasims, bet vakara gaitā pedagogus priecēs grupa “Vēja runa”.

Lasīt tālāk ...


Iespējas BPVV pieaugušo tālākizglītības centrā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 09 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 12 Oktobris 2018

tmb20181009135611


Sveiciens Skolotāju dienā!

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 05 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 12 Oktobris 2018

roza ziemastere vai mikelitis midMēs esam līdzīgi kokiem
bet dzīvojam ne ar lapām
kas krīt
dzīvojam
ar pumpuriem
un ar ziediem
ar domām
ko labu paveiksim rīt.
/K.Apškrūma/

 

Līdz ar zeltainām rudens lapām un salnās spītējošiem miķelīšiem atkal klāt ir Skolotāju diena! Skolotāja darbs – tā ir misija. Misija nest gaismu, zināšanas, palīdzēt piepildīt sapņus, ieceres un atrast īsto ceļu dzīvē ...

Sirsnīgi sveicam Skolotāju dienā!
Balvu novada dome un pašvaldība


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei