Pētniecisko darbu konkurss 3.-6.klašu skolēniem „Gribu visu zināt”

Kategorija: Interešu izglītība - pasākumi,nolikumi
Otrdiena, 30 Aprīlis 2019
Pēdējās izmaiņas: 30 Aprīlis 2019

tmb20190430141846

29.aprīlī Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde sadarbībā ar sākumskolas skolotāju metodisko apvienību Balvu pamatskolā rīkoja pētniecisko darbu konkursu 3.-6.klašu skolēniem „Gribu visu zināt” . Konkursā šogad piedalījās 12 skolēni no Balvu (Balvu pamatskola, Stacijas pamatskola) un Rugāju (Rugāju novada vidusskola, Eglaines pamatskola) novadiem.

Lasīt tālāk ...


Balvu muižā izskanējis vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2019”

Kategorija: Interešu izglītība - pasākumi,nolikumi
Piektdiena, 22 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 27 Februāris 2019

tmb20190222102356

21.februārī Balvu muižā notika vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2019”, kurā piedalījās 8 izglītības iestādes no Balvu novada un 1 izglītības iestāde no Baltinavas novada. Konkursa organizatore - Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes interešu izglītības darba speciāliste Ilona Naļivaiko atzina, ka februāris ir mūzikas mēnesis jau gadu no gada: “Visa gada garumā esat mācījušies jaunu repertuāru, cītīgi strādājuši, gājuši uz mēģinājumiem. Nu ir tā reize, kad citiem rādīsiet savu sniegumu un to, ko esat gada laikā iemācījušies”. Viņa arī iepazīstināja ar konkursa vērtētājiem - mūzikas pedagogiem Ritu Smušku, Anastasiju Ločmeli un Baibu Ozoliņu-Maltavnieci.

Lasīt tālāk ...


Skatuves runas konkurss

Kategorija: Interešu izglītība - pasākumi,nolikumi
Otrdiena, 19 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 19 Februāris 2019

kopbilde

14.februārī Balvu pamatskolā notika starpnovadu skatuves runas konkurss, kurā piedalījās skolēni no Balvu un Rugāju novadu izglītības iestādēm. Pasākums iesākās ar Balvu pamatskolas vokālā ansambļa (vadītāja Gunta Ripa) muzikālu sveicienu un uzmundrinājumu visiem konkursa dalībniekiem.

Lasīt tālāk ...


Starpnovadu vizuālās mākslas konkurss “Pateicības nozīmīte” nolikums

Kategorija: Interešu izglītība - pasākumi,nolikumi
Ceturtdiena, 14 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 14 Februāris 2019

Starpnovadu vizuālās mākslas konkurss “Pateicības nozīmīte” (nolikums, 1.pielikums, 2.pielikums)


Konkursa “Cauri mūžiem Latgales karavīra piemiņa ir dzīva” nolikums

Kategorija: Interešu izglītība - pasākumi,nolikumi
Ceturtdiena, 14 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 14 Februāris 2019

Konkursa “Cauri mūžiem Latgales karavīra piemiņa ir dzīva” (nolikums, pieteikuma anketa)


Starpnovadu konkurss “Skolēni eksperimentē!”

Kategorija: Interešu izglītība - pasākumi,nolikumi
Trešdiena, 06 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 06 Februāris 2019

tmb20190206091835

30.janvārī Stacijas pamatskolā pulcējās Rugāju novada vidusskolas, Balvu pamatskolas un Stacijas pamatskolas sešpadsmit 3.-8.klašu skolēni, lai piedalītos starpnovadu konkursā “Skolēni eksperimentē!”.

Lasīt tālāk ...


Tautasdziesmu maratons

Kategorija: Interešu izglītība - pasākumi,nolikumi
Piektdiena, 28 Septembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 28 Septembris 2018

Latvijai100

Latvijas valsts simtgade ir vērienīgākais notikums mūsdienu Latvijas vēsturē, iespēja godam un cienīgi, lepni un priecīgi svinēt valsts simto dzimšanas dienu, dot ieguldījumu stiprākai Latvijai tās nākamajā simtgadē.

Katras tautas folklorā ir atrodama informācija par tās dzīvesziņu, par likumiem. Latviešu tautas seno dzīvesziņu atrodam parunās, pasakās, teikās un tautasdziesmās. Visbagātāko informāciju pašreiz varam iegūt no tautasdziesmām, kas ir viena no galvenajām latviešu folkloras mutvārdu tradīcijām. Dažādi to varianti izplatīti visos Latvijas kultūrvēsturiskajos novados un veido daļu no latviskās identitātes. Tautasdziesmas radušās pirms vairāk nekā tūkstoš gadiem, un tās tika dziedātas gan svētkos, gan ikdienā, ietverot arī pārdomas par dzīvi. Ir vairāk nekā 1,2 miljoni dainu, un tās tiek pieminētas visās kultūras formās un slāņos – gan teātra izrādēs, gan ikdienas sarunās. Tautasdziesmu krājums ar nosaukumu „Dainu skapis” ir iekļauts arī UNESCO programmā „Pasaules atmiņa”.

Lasīt tālāk ...


Pētniecisko darbu konkurss 2.-6.klašu skolēniem “Gribu visu zināt”

Kategorija: Interešu izglītība - pasākumi,nolikumi
Otrdiena, 24 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 24 Aprīlis 2018

tmb20180424084936

23.aprīlī Balvu pamatskolā notika pētniecisko darbu konkurss 2.-6.klašu skolēniem “Gribu visu zināt”. Tajā šogad piedalījās dalībnieki no Balvu pamatskolas, Stacijas pamatskolas, Rugāju novada vidusskolas un Rugāju novada Eglaines pamatskolas – kopā 18 skolēni.

Lasīt tālāk ...


Izglītības iestāžu koru konkurss “Dziesmai būt”

Kategorija: Interešu izglītība - pasākumi,nolikumi
Pirmdiena, 09 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 09 Aprīlis 2018

tmb20180409102428

Lai motivētu bērnus un jauniešus iesaistīties Latvijas Dziesmu svētku tradīcijas saglabāšanā un uzsāktu gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, 5.aprīlī Tilžas vidusskolas 2. - 8.klašu koris (vadītāja Linda Vītola), Baltinavas vidusskolas 5. - 12.klašu meiteņu koris (vadītāja Aija Nagle) un Balvu Mūzikas skolas 2. - 6.klašu koris (vadītāja Linda Vītola) nodeva savu sniegumu žūrijas komisijas vērtējumam. Kori konkursā izpildīja trīs dziesmas – vienu obligāto un divas izvēles dziesmas.

Lasīt tālāk ...


Mūsdienu deju radošais konkurss

Kategorija: Interešu izglītība - pasākumi,nolikumi
Trešdiena, 28 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 09 Aprīlis 2018

tmb20180328091326

23.martā Balvu Valsts ģimnāzijā notika mūsdienu deju radošais konkurss, kurā piedalījās 12 mūsdienu deju grupas, bet žūrijai savu sniegumu rādīja 9 no tām. Šajā konkursā piedalās tie bērni un jaunieši, kam ir vēlme mācīties dejot un pilnveidot sevi, gūstot no tā iedvesmu un enerģiju.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei