Komisijas

Kategorija: Komisijas
Piektdiena, 10 Oktobris 2014
Pēdējās izmaiņas: 25 Septembris 2018

Balvu novada konkursa „Gada balva izglītībā” apbalvošanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja:

Inta Kaļva

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja

Komisijas locekļi:

Terēza Čudarkina

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības darba speciāliste

 

Ilona Naļivaiko

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes interešu izglītības darba speciāliste

 

Aija Mežale

Balvu novada Domes deputāte

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Atzinības raksta piešķiršanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja:

Inta Kaļva

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja

Komisijas locekļi:

Terēza Čudarkina

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības darba speciāliste

 

Ilona Naļivaiko

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes interešu izglītības darba speciāliste

 

Anita Lindāne

Iekļaujošas izglītības atbalsta centra psiholoģe

Balvu novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursu un jauniešu iniciatīvu projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja:

Inta Kaļva

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja

Komisijas locekļi:

Terēza Čudarkina

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības darba speciāliste

 

Ilona Naļivaiko

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes interešu izglītības darba speciāliste

 

Olga Siņica

Balvu novada Domes Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja

Radošuma dienu konkursu darbu vērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja:

Inta Kaļva

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja

Komisijas locekļi:

Ilona Naļivaiko

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes interešu izglītības darba speciāliste

 

Terēza Čudarkina

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības darba speciāliste

 

Elita Teilāne

Balvu Mākslas skolas direktore

 

Dace Teilāne

Balvu novada muzeja ekspozīciju un izstāžu kuratore

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu saskaņošanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja:

Inta Kaļva

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja

Komisijas locekļi:

Lija Bukovska

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības darba speciāliste

 

Terēza Čudarkina

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības darba speciāliste

 

Anna Krēmane

Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā

 

Valija Muldiņa

Balvu Valsts ģimnāzijas direktora vietniece


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei