Karjeras izglītība

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Deju meistarklase” 1.-9.klašu skolēniem

Kategorija: Karjeras izglītība
Trešdiena, 24 Aprīlis 2019
Pēdējās izmaiņas: 24 Aprīlis 2019

tmb20190424145800

Īstenojot pilotprojektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 1.-9.klašu skolēniem tiks piedāvāta iespēja tikties ar horeogrāfiem.

Lasīt tālāk ...


Karjeras pasākums foruma ietvaros

Kategorija: Karjeras izglītība
Otrdiena, 09 Aprīlis 2019
Pēdējās izmaiņas: 09 Aprīlis 2019

tmb20190409142215

3.aprīlī Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika forums “Profesionālā izglītība- atslēga uz darba tirgu.” Šī foruma ietvaros tika organizēts karjeras attīstības atbalsta pasākums “Amata meistari” ar mērķi iepazīstināt skolēnus ar modes dizainera, mākslinieka-gleznotāja, stilista, modelētāja profesijām, tām nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un izglītību, piedaloties praktiskajā mākslinieka- gleznotāja profesijas izmēģinājumā.

Lasīt tālāk ...


Tilžas internātpamatskolā iepazīst mākslas jomas profesijas

Kategorija: Karjeras izglītība
Pirmdiena, 25 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 25 Februāris 2019

tmb20190225163259

19.februārī Tilžas internātpamatskolā ES projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros noritēja pasākums “Izvēle – profesija - profesionālis”.

Lasīt tālāk ...


Stacijā un Vīksnā iepazīst profesijas

Kategorija: Karjeras izglītība
Otrdiena, 19 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 19 Februāris 2019

galvena-bilde

Februārī Stacijas pamatskolas un Vīksnas filiāles 6.-9.klašu skolēni iepazina profesijas tiekoties ar manikīra, pedikīra speciālisti Līgu Garkalni un A/S “Preiļu siers” elektronikas mehāniķi Juri Garkalnu.

Lasīt tālāk ...


Projektu nedēļas “Iespējas tavai nākotnei” aktivitātes

Kategorija: Karjeras izglītība
Trešdiena, 06 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 06 Februāris 2019

galvena-bilde

Janvāra beigās un februāra sākumā Balvu Valsts ģimnāzijā (BVĢ) norisinājās projektu nedēļa “Iespējas tavai nākotnei”, kuras mērķis bija nodrošināt izglītojamajam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, apgūt pašnovērtēšanas prasmes un izmantot tās nākotnes mērķu izvirzīšanai un lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību.

Lasīt tālāk ...


Profesiju draugi ciemojas PII “Sienāzītis”

Kategorija: Karjeras izglītība
Ceturtdiena, 31 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 31 Janvāris 2019

tmb20190131154404PII “Sienāzītis” 24.janvārī pie piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem ciemojās profesiju draugi - Profiņš (karjeras konsultante-Anita Laurena) un karjeras konsultante Lidija Ločmele.

Lasīt tālāk ...


Izglītības izstāde „Skola 2019” Balvu Valsts ģimnāzijā

Kategorija: Karjeras izglītība
Pirmdiena, 07 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 07 Janvāris 2019

tmb20190107162352


Profesiju draugi Tilžas PII

Kategorija: Karjeras izglītība
Trešdiena, 19 Decembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 19 Decembris 2018

nap-esf-logo

17. decembrī Tilžas PII ciemojās profesiju draugi - Profiņš un Variņš (pedagoģes- karjeras konsultantes Anita un Lidija). Profesiju draugi stāstīja un rādīja, ko prot un var, iepazīstināja ar 15 profesijām, un, kopīgi ar PII audzēkņiem, audzinātāju un auklīti meklēja pazudušo dāvanu. Bērni izlozēja no jautājumu čemodāna dažādus instrumentus un sameklēja tiem atbilstošu profesijas attēlu, veica rūķu cepurēs paslēpto uzdevumu - salikt puzli ar profesijas attēlu.

Lasīt tālāk ...


Seminārs - supervīzija

Kategorija: Karjeras izglītība
Pirmdiena, 17 Decembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 17 Decembris 2018

nap20-esf-logo

11. decembrī Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā seminārā-supervīzijā ”Pieredze un analīze KAA (karjeras attīstības atbalsta) īstenošanas procesā izglītības iestādē” tikās pedagogi- karjeras konsultanti. Seminārā piedalījās arī Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas (IKS) pārvaldes pedagoģes - karjeras konsultantes Lidija Ločmele un Anita Laurena.

Lasīt tālāk ...


Tikšanās ar sveču lējēju Tilžas vidusskolā

Kategorija: Karjeras izglītība
Otrdiena, 06 Novembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 06 Novembris 2018

tmb20181106155332

ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, 2018.gada 2.novembrī, karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Katram amatam savs pamats ” Tilžas vidusskolā viesojās Vivita Višņekova, stādu audzētāja un sveču liešanas meistare.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei