Olimpiāžu un konkursu nolikumi

Kategorija: Nolikumi
Pirmdiena, 11 Decembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 05 Marts 2019

Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde - „Pasakas- Ziedu pasakas” nolikums

Ziemeļlatgales konkurss ģeogrāfijā „Eiropa. Latvija. Latgale” 7.-9.klasei nolikums

Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu mājturības un tehnoloģiju /tekstiltehnoloģijas /olimpiādes nolikums

Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu 5. un 8. klašu angļu valodas olimpiāžu nolikums

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādes un aizstāvēšanas kārtība 2018./2019.mācību gadā

Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu vispārizglītojošo izglītības iestāžu 5., 6. un 7. klašu skolēnu skaļās lasīšanas konkursa nolikums

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienības latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.-6.klašu skolēniem nolikums

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu 3.klašu skolēnu latviešu valodas olimpiādes nolikums

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu 4.klašu skolēnu matemātikas olimpiādes nolikums

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu 6.klašu angļu valodas viktorīnas “Wheel of wisdom” nolikums

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienības dabaszinību konkurss „Gudrā pūce” 1.klasēm nolikums

Kombinētā svešvalodu (krievu valoda, angļu valoda, vācu valoda) olimpiāde 7.klašu skolēniem nolikums

Krievu valodas (svešvalodas) eseju konkurss 10.-11.klašu skolēniem nolikums

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienības galvas rēķinu konkurss “Rēķini galvā!” nolikums

Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu vizuālās mākslas olimpiāde 1.-12.klašu skolēniem 2018./2019.m.g. „Monogrammma”

Informātikas olimpiādes 5.-7. klašu skolēniem nolikums


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei