Balvu Mūzikas skola atzīmē savu 60 gadskārtu

Kategorija: Balvu Mūzikas skola
Pirmdiena, 04 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 05 Marts 2019 11:17

tmb20190304175708

Pirms 60 gadiem, 1959. gadā, Balvos durvis vēra Balvu Mūzikas skola, kura vienmēr ir pratusi strādāt un prot arī svinēt. Skola ir atzīmējusi daudzas jubilejas, kuras pulcē tos, kuriem šī skola ir mīļa, svarīga un nozīmīga - esošie un bijušie audzēkņi, pedagogi, bērnu vecāki, kolēģi, domubiedri, arī priekšnieki un vienkārši draugi.

Kā atzina Balvu Mūzikas skolas direktors Egons Salmanis, tad laiku pa laikam ir jāapstājas, jāpiestāj, jāpamet skats atpakaļ, jāsalīdzina, kā ir bijis, un laikam tā piemērotākā situācija ir, kad pašam vai iestādei ir jubileja.

Tā arī šoreiz 2.martā Balvu muižā svinīgā pasākumā varēja palūkoties Balvu Mūzikas skolas vēsturē, atcerēties un pieminēt pirmo un ilggadējo šīs skolas direktoru Ilmāru Sleži, kā arī sumināt bijušos un esošos skolas pedagogus gan ar ziediem, gan dažādiem pagodinājuma rakstiem.

Bet neaizmirstamu muzikālu baudījumu sniedza bijušie Balvu Mūzikas skolas audzēkņi – Elīza Zelča, kura šobrīd Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā apgūst vijoles spēli, Agnese Ieva Lipska, kura flautas spēli arī apgūst Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā, Dagmāra Laicāne, kura šobrīd vokālo mūziku apgūst Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā, Salvis Mass, kurš sitaminstrumentu spēli arī apgūst Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā, Lāsma Vītola, kura šobrīd studē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un apgūst vijoles spēli, Eduards Lipāns, kurš tubas spēli arī apgūst Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Anastasija Raspopova, kura šobrīd maģistrantūrā Jana Sibēliusa mūzikas akadēmijā (Somija) turpina apgūt klavierspēli, Kalvis Sležis, kurš šobrīd studē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un apgūst sitaminstrumentu spēli un Aivars Jaunžeikars, kurš šobrīd studē Tallinas Mūzikas un teātra akadēmijā džeza fakultātē, kā arī tagadējā Balvu Mūzikas skolas 1. vijoles klases audzēkne Sofija Paula Timošenko (skolotāja Zoja Zaharova) un Balvu Mūzikas skolas kora klases vokālais ansamblis (skolotāja Linda Vītola).

Starp sveicējiem bija Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāvis Andis Groza, kurš E.Salmanim pasniedza Nacionālā kultūras centra Goda rakstu par ilggadēju, nozīmīgu ieguldījumu topošo mūziķu izglītošanā, sveicot skolas 60 gadu jubilejā. Arī pedagogi – Lija Ivanova, Rita Kočerova, Linda Vītola, Viktors Bormanis, Zoja Zaharova un Jānis Budevičs saņēma Nacionālā kultūras centra Atzinības rakstus.

Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, uzrunājot klātesošos, teica: „Mūzikai ir dziļa pagātne un ļoti tāla nākotne, un šodien mūzikas mīļotāji svin skaistu jubileju – Balvu Mūzikas skolai 60.” A.Pušpurs izteica arī pateicību skolas pedagogiem, kuri velta mūsu bērniem, kas ir mūsu nākotne, garās vakara stundas, ko mēs savukārt redzam tikai virspusēji, priecādamies par rezultātiem, nezinot, cik smags darbs tur ieguldīts. A.Pušpurs novēlēja skolas kolektīvam, lai viņu svētīgais darbs ir ražīgs, audzēkņi paklausīgi un lai viss iecerētais izdodas.

Domes priekšsēdētājs pasniedza arī Balvu novada Domes Pateicības rakstus solfedžo un mūzikas mācības skolotājam Ģirtam Ripam par ilggadēju mūzikas skolotāja darbu, teorijas priekšmetu metodiskās komisijas vadīšanu, rūpīgu un pacietīgu ikdienas darbu; klavierspēles skolotājai Evijai Seņkovai par godprātīgu darbu, audzēkņu sagatavošanu dalībai Valsts un reģiona mēroga pianistu konkursos; koka pūšaminstrumentu spēles skolotājam Arnim Grapam par audzēkņu sagatavošanu dalībai Valsts un reģiona mēroga pūšaminstrumentu spēles konkursos, kā arī novada atpazīstamības veicināšanu; klavierspēles skolotājai Jevgenijai Strazdai par ilggadēju mūzikas skolotāja darbu, kas devis ievērojamu pienesumu jauno pianistu audzināšanas jomā, audzēkņu sagatavošanu dalībai Valsts un reģiona mēroga pianistu konkursos; akordeona spēles skolotājai Irēnai Šņitkinai par ilggadēju mūzikas skolotāja darbu, audzēkņu sagatavošanu dalībai Valsts un reģiona mēroga akordeonistu konkursos.

Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva savā uzrunā uzsvēra, ka skolas pedagogu darbs ir godam paveikts, jo tas dzīvo tālāk viņu audzēkņos, un I.Kaļva klātesošajiem atklāja arī interesantu faktu, jo izrādās, ka no visām Balvu novada izglītības iestādēm, Balvu Mūzikas skolā ir visvairāk vīriešu. Arī I.Kaļva pasniedza Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Pateicības rakstus mūzikas skolas pedagogiem.

Vēl starp sveicējiem bija arī prāvests Mārtiņš Klušs, mācītājs Mārtiņš Vaickovskis, Tēvs Sergejs, Latvijas mūzikas un mākslas skolu Direktoru padomes priekšsēdētājs, Pāvula Jurjāna Rīgas mūzikas skolas direktors Viesturs Mežgailis, pārstāvji no mūzikas skolām un mūzikas vidusskolām - Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola, Ludzas mūzikas pamatskola, Kārsavas, Viļakas, Baltinavas mūzikas skolas, Gulbenes mūzikas skolas, pārstāvji no novada izglītības un kultūras iestādēm, kā arī jauktais kora „Mirklis” koristes un citi sveicēji.

Vēl daži interesanti fakti par Balvu Mūzikas skolu. Šajā mācību gadā skolā mācās 237 bērni. 60 gados skolu beiguši 1110 audzēkņi, no kuriem 128 turpinājuši vai turpina izglītoties tālāk mūzikas jomā. Un mācību iestādes ir gan Krievijā, Norvēģijā, Somijā, Vācijā, Igaunijā, Anglijā un protams arī tepat Latvijā.

„Lai mēs būtu vienoti tajā, ka mēs ticam mūzikas fenomenam un ka mēs šo fenomenu izmantojam kā pašu ietekmīgāko instrumentu viena cilvēkbērna ceļā uz labu cilvēku”, tā svinīgā pasākuma noslēgumā teica E.Salmanis.

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpgimg-006.jpgimg-007.jpgimg-008.jpgimg-009.jpgimg-010.jpgimg-011.jpgimg-012.jpgimg-013.jpgimg-014.jpgimg-015.jpgimg-016.jpgimg-017.jpgimg-018.jpgimg-019.jpgimg-020.jpgimg-021.jpgimg-022.jpgimg-023.jpgimg-024.jpgimg-025.jpgimg-026.jpgimg-027.jpgimg-028.jpgimg-029.jpgimg-030.jpgimg-031.jpgimg-032.jpgimg-033.jpgimg-034.jpgimg-035.jpgimg-036.jpgimg-037.jpgimg-038.jpgimg-039.jpgimg-040.jpgimg-041.jpgimg-042.jpgimg-043.jpgimg-044.jpgimg-045.jpgimg-046.jpgimg-047.jpgimg-048.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.