Balvu novada pašvaldība izludina izsoli

Kategorija: Izsoles
Ceturtdiena, 06 Jūnijs 2019
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 06 Jūnijs 2019 11:12

Balvu novada pašvaldība izsludina nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu Brīvības ielā 55, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā, 18,0 m2 kopplatībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 3886 003 0378 001 001), kurā ietilpst:

  • telpa Nr.15 koridors – 6,30 m2;
  • telpa Nr.16 kabinets – 11,70 m2.

Izsolāmo telpu apskati var veikt iepriekš, saskaņojot ar Balvu novada pašvaldības Tilžas pagasta pārvaldes vadītāju Annu Bērziņu (mob.t. 26181117).

Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos katru darba dienu no 2019.gada 10.jūnija līdz 2019.gada 14.jūnija plkst.16.00.

Pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darbdienu no 2019.gada 10.jūnija līdz 2019.gada 14.jūnija plkst.16.00.

Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos 3.stāvā sēžu zālē, 2019.gada 17.jūnijā plkst.14.00.

Izsoles noteikumi

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei