Šonedēļ radošās darbības nedēļa Balvu novadā

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Pirmdiena, 12 Marts 2012
Pēdējās izmaiņas: 21 Marts 2012

Laikā no 2012.gada 12. līdz 18.martam Kultūras ministrija un Britu padome sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju organizē Radošās darbības nedēļu RADI!. Tās mērķis ir veidot izpratni un interesi plašākā sabiedrībā par kultūras un radošo industriju sektoru, radošu izglītību, inovācijām un zināšanu ekonomiku, kā arī veidot saikni starp dažādām nozarēm un sektoriem, saistot to ar katra individuālo izaugsmi un valsts attīstību kopumā.
Arī Balvu novadā šajā nedēļā no 12. līdz 18. martam tiks piedāvāta daudzpusīga aktivitāšu programma radošām izpausmēm un ikviena individuālajai izaugsmei.

Radošās nedēļas aktivitātes skatīties šeit.
 


Kultūras iestāžu vadītāju sanāksme

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Ceturtdiena, 08 Marts 2012
Pēdējās izmaiņas: 08 Marts 2012

Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē 7.martā kārtējā ikmēneša sanāksmē tikās pārvaldes vadītāja Iveta Tiltiņa un kultūras iestāžu vadītāji, lai pārrunātu aizvadītā mēneša notikumus, gaidāmos pasākumus, risinātu organizatoriskos un citus būtiskus jautājumus.
Balvu centrālās bibliotēkas direktore Ruta Cibule informēja par jaunākajiem notikumiem, gaidāmajiem pasākumiem. Ziņoja, ka iestāde aktīvi gatavojas „Radošās darbības nedēļai”, kā arī aicināja novada iestāžu kolektīvus apmeklēt bibliotēku, lai iepazītos ar tās piedāvāto pakalpojumu klāstu, jo nereti iedzīvotāji nav informēti par plašajām iespējām, ko sniedz Balvu centrālā bibliotēka.
Pārstāve no Balvu Kultūras un atpūtas centra Aija Putniņa sniedza atskatu par aizvadītajiem pasākumiem un iepazīstināja ar svarīgākajiem notikumiem, kas gaidāmi marta mēnesī .

Lasīt tālāk ...


Neklātienes ceļojums ar Daci

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Trešdiena, 07 Marts 2012
Pēdējās izmaiņas: 07 Marts 2012

2.marta vēlā pēcpusdienā Balvu centrālas bibliotēkas zālē tika atklāta Daces Teilānes foto izstāde „Mana Ēģipte”. Izstāde notiek akcijas „Pasaule t@vā bibliotēkā – UNESCO Pasaules mantojuma izzināšana” ietvaros.
Izstādes atklāšanā Dacei līdzās bija tie, kam tuvs Ēģiptes svelmainais gaiss un tuksnešu noslēpums, tie, kas baudījuši Ēģipti un tie, kas tikai vēlas to darīt. Raugoties fotogrāfijās, ikviens varēja pārliecināties par Daces lielo mīlestību uz šo valsti. Ne velti viņa turp ceļojusi četras reizes. Pabijušie Ēģiptē dalījās savos iespaidos un emocijās par savu ceļojumu.
Nāciet baudiet Ēģipti bibliotēkā līdz 2.aprīlim!
 


Balvu novada jaunie talanti – pārsteidz un iepriecina

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Trešdiena, 07 Marts 2012
Pēdējās izmaiņas: 19 Marts 2012

Balvu Kultūras un atpūtas centrā 2.martā notika konkurss „Mūsu talanti - 2012”, kas ar katru gadu paplašinās un nu jau Balvos kļuvis tradicionāls. Tajā vērtē dažādu jomu talantus. Šogad tika piedāvāts piedalīties konkursā dziedātājiem, skatuves runas konkursā, tērpu un aksesuāru konkursā „Kad mode sauc!”, konkursā „Pārsteidz mani!” un mūsdienu deju konkursā, kura konkursantus ar visaugstāko punktu skaitu izvirzīja uz reģiona skati.
Pavisam konkursā „Mūsu talanti - 2012” piedalījās 224 dalībnieki un skatītājiem sniedza 34 krāsainus priekšnesumus. Balvu Kultūras un atpūtas centra lielā zāle bija pārpildīta, kas liecina, ka šāds konkurss ir nepieciešams un skatītājiem vajadzīgs.

Sīkāka informāciju lasīt šeit.
 


Notikusi pirmā Dziesmu un deju svētku koordinatoru sanāksme

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Pirmdiena, 05 Marts 2012
Pēdējās izmaiņas: 05 Marts 2012

2012. gada 1.martā Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrā (KNMC) notika pirmā Dziesmu un deju svētku koordinatoru sanāksme.
KNMC direktore Dace Melbārde sanāksmes dalībniekus iepazīstināja ar KNMC stratēģiju Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējai, KNMC Dziesmu un deju svētku nodaļas vadītāja Līga Ribicka un nozaru eksperti informēja par šī brīža situāciju, gatavojoties XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem, kas notiks 2013.gadā, Rīgā.
Sanāksmē piedalījās arī LR Kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende. Viņa uzsvēra valsts, pašvaldību un privātā sektora sadarbības lomu nacionālas vērtības - Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā. Kā nozīmīgu veicamu uzdevumu kultūras ministre izvirzījusi 2013.gada Dziesmu un deju svētku sagatavošanu, reizi nedēļā tiekoties ar svētku rīkotājiem, lai risinātu būtiskus, ar svētku sagatavošanu saistītus jautājumus. Tāpat arī ministre, sadarbībā ar KNMC uzsākusi Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas procesa izvērtēšanu, aicinot darba procesā aktīvi iesaistīties ikvienu, savu pieredzi un darbu ieguldot Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējas nodrošināšanā. Šobrīd aktuālais, kopīgi risināmais jautājums ir valsts mērķdotācijas amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai atjaunošana.
 


Koncertšovs ar pašmāju māksliniekiem

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Pirmdiena, 27 Februāris 2012
Pēdējās izmaiņas: 01 Marts 2012

Par prieku visam Balvu novadam 24. februārī Balvu Kultūras un atpūtas centrā notika jauns un krāšņs šovs „Dziedi savai pilsētai”.
Pirms tam tika uzrunāti visi dziedošie cilvēki, tika lūgts visus iesaistīties cilvēku iedrošināšanā. Organizatori vēlējās, lai pasākumā piedalās dažāda gadagājuma dziedātāji, atsaucību vairāk izrādīja jaunieši.
Pateicoties Imantam Mozulim, Zintim Krakopam, Gatim Supem, Katrīnai Paiderei, Daidzei Andersonei šovs bija izdevies. Koncerta apmeklētājus patīkami pārsteidza arī Sintijas Salmanes, Artēmija Semjonova un Kaspara Bukša, Svetlanas Duļko, Ainas Laicānes un Agneses Laicānes, Lāsmas Vītolas, Agitas Pauliņas priekšnesumi. Dagmāras Laicānes dziedājums „Māmiņai” aizkustināja ne vienu vien zālē sēdošā sirsniņu. Patiess gandarījums un prieks bija arī par Magoņu ģimeni, kur mamma – Tatjana dziedāja kopā ar bērniem Nadīnu un Kristapu. Koncertā piedalījās arī Lauris Neilands no Gulbenes.
Programmu vadīja aktrise un humoriste Jolanda Suvorova, kura arī šova sagatavošanas posmā kopā ar savu komandu deva lielu pieredzi ikvienam mūsu pašmāju māksliniekam, kurš uzstājās uz Balvu Kultūras un atpūtas centra skatuves.
Liels paldies visiem šova dalībniekiem, kā arī koncertmeistaram Viktoram Bormanim par ieguldīto darbu un jauko vakaru, ko sagādājāt skatītājiem.

Galerija
 


Radošās darbības nedēļa 2012

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Piektdiena, 24 Februāris 2012
Pēdējās izmaiņas: 29 Februāris 2012

Laikā no 2012.gada 12. līdz 18.martam Kultūras ministrija un Britu padome sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju organizē Radošās darbības nedēļu RADI!.
Tās mērķis ir veidot izpratni un interesi plašākā sabiedrībā par kultūras un radošo industriju sektoru, radošu izglītību, inovācijām un zināšanu ekonomiku, kā arī veidot saikni starp dažādām nozarēm un sektoriem, saistot to ar katra individuālo izaugsmi un valsts attīstību kopumā.

Ar Radošās nedēļas plānotajiem pasākumiem Balvu novada pašvaldībā var iepazīties šeit:

P/A “Ziemeļlatgales biznesa centra” pieteikums
Balvu Kultūras un atpūtas centra pieteikums
Bērzpils pagasta pieteikums
Briežuciema pagasta pieteikums
Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centra pieteikums
Balvu bērnu un jauniešu centra pieteikums
Tilžas internātpamatskolas pieteikums
Balvu novada muzeja pieteikums


IV starpnovadu spēļu programmu vadītāju saspēle-konkurss ,,No smieklu kules,,

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Trešdiena, 22 Februāris 2012
Pēdējās izmaiņas: 22 Februāris 2012

10.martā Balvu kultūras un atpūtas centrā kafejnīcas tipa izklaides pasākums pieaugušajiem, kurā izspēlē no dažādām Latvijas pilsētām vakara vadītāji savas spēļu programmas, iesaistot auditoriju. Pasākumu starpspēlēs kuplina īpaši piemeklēti dažādu žanru priekšnesumi: ,,3 STENORI,, eksotisko deju ansamblis ,,SAMIA,, konkursa ,,Mis un Misters Balvi 2011,, ugunīgās dejas... skatītāju simpātijas noteikšana un balle ar grupu ,,OTTO,,. Darbosies bārs, galdiņa rezervēšana pa tel. 26367693, galdiņš tiek rezervēts līdz pl. 21.00
Ieejas maksa līdz pl. 21.00 Ls2-, vēlāk Ls 2.50

Uz satikšanos!
Vienmēr Jūsu Balvu Kultūras un atpūtas centrs!


Konkurss „Mūsu talanti”

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Piektdiena, 17 Februāris 2012
Pēdējās izmaiņas: 05 Marts 2012

Balvu Kultūras un atpūtas centrā 2. martā plkst. 15.00 norisināsies konkurss „Mūsu talanti”. Konkursā aicināti piedalīties visi talantīgie jaunieši, skolēni un cita gadagājuma novada iedzīvotāji. Pieteikšanās konkursam notiek līdz 22. februārim.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit.
 


Notiek gatavošanās 2013.gada Dziesmu un Deju svētkiem

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Otrdiena, 21 Februāris 2012
Pēdējās izmaiņas: 21 Februāris 2012

Viens no nozīmīgākajiem kultūras dzīves notikumiem Latvijā viennozīmīgi ir Dziesmu un deju svētki, kuri reizi piecos gados notiek kopš 1873. gada. Tas ir vērienīgs latviešu kultūras pasākums, kurā piedalās tūkstošiem dalībnieku no visas Latvijas. Dziesmu un deju svētki ir arī iekļauti UNESCO Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.
Gatavojoties 2013.gada Dziesmu un deju svētkiem, noteikti datumi šī gada koru un deju kolektīvu skatēm. Dejotāji apgūtā repertuāra prasmi demonstrēs 29.aprīlī Balvos, bet kori – 4.maijā Gulbenē.
Svētku noslēguma koncerta mākslinieciskajai vadītājai diriģentei Airai Birziņai pieder ideja saistīt 2013.gada svētkus ar vārda «Līgo» plašo un dziļo nozīmi. Koru nozares padomē šī iecere guva atbalstu, tādēļ ideja kļuvusi par noslēguma koncerta pamatmotīvu

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei