Lauksaimnieki tiek aicināti uz reģionālo semināru “Kopējās lauksaimniecības politikas attīstība pēc 2020.gada. Lauku attīstības programmas (LAP) aktualitātes 2018.gadā”.

Kategorija: Lauksaimniecība
Otrdiena, 29 Maijs 2018
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 29 Maijs 2018 13:53

Zemkopības ministrija sadarbībā ar SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” Valsts Lauku tīkla aktivitāšu ietvaros organizē reģionālo semināru “Kopējās lauksaimniecības politikas attīstība pēc 2020.gada. Lauku attīstības programmas (LAP) aktualitātes 2018.gadā”.

Norises vieta: Kubulu pagasta kultūras nams, Balvu iela 15, Kubulu pag., Balvu nov., LV – 4566

Datums: 06.06.2018.

Semināra dalībniekus uzrunās un iepazīstinās ar aktualitātēm Balvu novadā Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietniece Anita Petrova

Uzrunu teiks Zemkopības ministrs

Zemkopības ministrijas pārstāvji informēs par kopējās lauksaimniecības politikas attīstību pēc 2020.gada un Lauku attīstības programmas aktualitātēm 2018.gadā.

Semināra norises laikā lauksaimniekiem tiks sniegta informācija par svarīgākajām aktualitātēm no dažādām valsts institūcijām:

  • Lauku atbalsta dienesta,
  • Valsts vides dienesta,
  • Valsts augu aizsardzības dienesta,
  • Pārtikas un veterinārā dienesta,
  • Valsts SIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi,
  • AS “Attīstības finanšu institūcijas Altum.

Dalībnieki tiek aicināti aktīvi piedalīties diskusijās par kopējās lauksaimniecības politikas attīstību pēc 2020.gada, kā arī uzdot citus interesējošos jautājumus.

Semināra darba kārtība:

9:30 – 10:00 Dalībnieku reģistrācija un rīta kafija

10:00 – 10:10 Reģionālā semināra atklāšana/Aktualitātes Balvu novadā (Anita Petrova, Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietniece)

10:10 – 10:20 Zemkopības ministra Jāņa Dūklava uzruna

10:20 – 10:40 Kopējās lauksaimniecības politikas attīstība pēc 2020.gada. Lauku attīstības programmas (LAP) aktualitātes 2018.gadā (Pārsla Rigonda Krieviņa, Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece)

10:40 – 11:00 Lauku atbalsta dienesta aktualitātes (Anna Vītola – Helviga, Lauku atbalsta dienesta direktore)

11:00 – 11:40 Diskusijas par Kopējās lauksaimniecības politikas attīstību pēc 2020.gada

11:40 – 12:10 Izmaksu efektīvie siltumnīcas gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi augkopības un lopkopības saimniecībās. (Ieva Līcīte, ZM Lauksaimniecības departamenta Lauksaimniecības ilgtspējas attīstības nodaļas vecākā referente)

12:10 – 12:30 Kafijas pauze

12:30 – 12:55 Aktualitātes vides aizsardzības jomā. Kūtsmēslu apsaimniekošanas prasības. (Ērika Ruskule, Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes vadītāja)

12:55 – 13:20 Aktualitātes augu aizsardzības jomā. (Alla Kalāne, Valsts augu aizsardzības dienesta direktora vietniece)

13:20 – 13:40 Aktualitātes veterinārās uzraudzības jomā. (Mārīte Ņukša, PVD Ziemeļlatgales pārvaldes vadītāja)

13:40 – 14:05 Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu atjaunošana un uzturēšana. (Ivars Kupčs, Valsts SIA Zemkoības ministrijas nekustamie īpašumi, Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļas vadītājs)

14:05 – 14:20 AS "Attīstības finanšu institūcijas Altum" valsts atbalsta programmas uzņēmējdarbības attīstībai. (Olita Untāla, AS “Attīstības finanšu institūcijas Altum”, Vidzemes reģiona vadītāja

Plašāka informācija zvanot pa tālr. 29471841.

SEMINĀRA PROGRAMMA

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei