Aktuālais Balvu novadā

Godātais Balvu novada iedzīvotāj! Balvu novada pašvaldība veic aptauju , lai noskaidrotu un analizētu iedzīvotāju viedokļus par dzīves kvalitāti un pašvaldības pakalpojumu pieejamību novadā.
Aptaujas rezultātus izmantos Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam ikgadējā uzraudzības ziņojuma sagatavošanai.
Iedzīvotāju aptauju rezultātus regulāri apkopos, sistematizēs un izmantos arī novada jauno attīstības plānošanas dokumentu izstrādei.
Aptauja ir anonīma, un iegūtie rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Ar aptaujas rezultātiem varēs iepazīties Balvu novada pašvaldības interneta vietnē www.balvi.lv .
Aptaujas anketas drukātā veidā ir pieejamas Balvu novada pašvaldībā un tās iestādēs. Elektroniski anketu aizpilda šeit: APTAUJAS ANKETA

Balvu novada iedzīvotāju aptauja norisināsies līdz 2015.gada 10.aprīlim.
 

Jau rīt, 28.martā, visā pasaulē tiks atzīmēta Zemes stunda. Arī Latvijas iedzīvotāji un uzņēmumi laikā no 20:30-21:30 ir aicināti simboliski izslēgt apgaismes objektus, apliecinot savu izpratni par klimata pārmaiņām.

25.marts mūsu tautas vēsturē ir kā melna svītra laika ritumā, kas cilvēkus ierāva baisā atvarā. 25.marts ir viena no sāpīgākajām dienām Latvijas 20.gs.vēsturē, kad notika Padomju varas organizēta un īstenota latviešu tautas iznīcināšana un sanaidošanas akcija.

22.martā Balvu Kultūras un atpūtas centrā un Kubulu Kultūras namā notika Latvijas amatierteātru iestudējumu reģiona skate „Gada izrāde 2014”, kuras laikā interesentiem bija iespēja apmeklēt Balvu Tautas teātra izrādi S.Moems „Apsolītā zeme”, režisore Vaira Resne, Balvu pagasta dramatiskā kolektīva izrādi A.Brigadere „Čaukstenes”, režisore Vaira Resne, Isnaudas amatierteātra „Isnauda” iestudējumu M.Zīle „Savedējs”, režisore Eleonora Obrumāne, kā arī Rēzeknes Tautas teātra izrādi B.Vaļpītrs „Patentēts inteliģents”, režisore Māra Zaļaiskalns.

Balvu Valsts ģimnāzijā 20.martā notika Balvu, Baltinavas un Rugāju novada izglītības darbinieku konference „Uzdrīkstēšanās, attīstība, radošums – atslēga kvalitatīvai izglītībai”.
Konferences dienā tika paplašinātas zināšanas par jaunākajām tehnoloģijām, par kultūras kanona vērtību izmantošanu mācību darbā, kā arī gūtas jaunas atziņas turpmākajam darbam, stiprināta savstarpējā sadarbība kopīgam mērķim – kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai.

Uzsākot darbu pie brīvprātīgā darba popularizēšanas, Balvu Bērnu un jauniešu centrs lūdz būt atsaucīgiem Balvu novada uzņēmumiem, organizācijām, iestādēm, NVO u.c., kas labprāt uzņemtu jaunieti (13-25.g) savā darba vietā, ļaujot tam kļūt kā brīvprātīgajam palīgam, dot iespēju iegūt  pieredzi, attīstīt sociālās prasmes un kompetences Jūsu nozarē, palīdzēt veicināt jaunietī ideju īstenošanu un prasmju attīstību, paplašinātu jaunieša sociālos kontaktus, dotu iespēju būt sabiedriski aktīviem, veicinātu komunikācijas prasmju pilnveidošanu un attīstīšanu.

Aizvadītajā sestdienā, 21.martā, Balvu Kultūras un atpūtas centrā notika Latvijas deju kolektīvu skate Balvu apriņķa deju kolektīviem, kurā tika izvērtēta dejotāju gatavību piedalīties VIII Vidējās paaudzes dejotāju svētkos Jelgavā, XX Senioru deju dienā Madonā, Latgales Deju svētkos Višķos un citos deju svētkos.

No 2015. gada 27. līdz 29. martam visā Latvijā norisināsies pasākums „Satiec savu meistaru! 2015”. Šajā pavasarī mācekļus pie sevis aicinās rekordliels tautas lietišķās mākslas meistaru, stāstnieku, teicēju un muzikantu skaits – pasākums norisināsies vairāk nekā 170 vietās.

Eiroreģions „Pleskava – Livonija” sadarbībā ar Pleskavas apgabala Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Smiltenes novada pašvaldību 2015. gada 22. aprīlī Smiltenē organizē septīto pierobežas teritorijas uzņēmēju tikšanos – partneriātu. Partneriāta formāts – individuālas sarunas starp partneriem (Latvijas, Igaunijas, Krievijas (Pleskavas apg.) un Baltkrievijas uzņēmējiem) par sadarbības iespējām biznesa attīstībai.


Pasākumu kalendārs

Jautājums Domei