Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

Kategorija: Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Trešdiena, 25 Novembris 2009
Pēdējās izmaiņas: 23 Maijs 2018

altAdrese: Vidzemes ielā – 26 , Balvi ,LV – 4501
Direktore Biruta Vizule
Mob.: 26178911

direktores pieņemšanas laiks
Otrdienās no plkst.12.00 - 13.00
Trešdienās no plkst.15.00 -16.00

Lietvedība: tālr. 64521940, mob. 29164754
Skolas internāts: 26307488
Izglītības darba speciālists (Brīvības iela 47): fakss 64507012, mob. 26585964

Mājas lapa: www.bpvv.lv


Uzņemšana Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā

Kategorija: Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Piektdiena, 22 Jūnijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 22 Jūnijs 2018

tmb20180622122228


9. klašu izlaidums BPVV

Kategorija: Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Otrdiena, 19 Jūnijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 19 Jūnijs 2018

tmb20180619164831

16. jūnijā Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (turpmāk BPVV) notika 9.a un 9.b klases absolventu izlaidums. Šogad 9. klasi absolvēja 27 izglītojamie.

Lasīt tālāk ...


BPVV vakarskolas programmu izlaidums

Kategorija: Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Otrdiena, 19 Jūnijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 19 Jūnijs 2018

tmb20180619164546

16. jūnijā Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (turpmāk BPVV) notika BPVV vakarskolas programmu izlaidums. Izlaidumā ciemiņi bija ieradušies sumināt gan 9.c klases, gan 12.a klases absolventus.

Lasīt tālāk ...


Uzņemšana Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā

Kategorija: Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Otrdiena, 19 Jūnijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 19 Jūnijs 2018

tmb20180619103657tmb20180619103703


BPVV projekts veiksmīgi attīstās

Kategorija: Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Otrdiena, 19 Jūnijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 19 Jūnijs 2018

tmb20180619102004

Jau trešo gadu skolā veiksmīgi darbojas Balvu pilsētas un novada pašvaldības Burdas salona un Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas projekts “Profesionālās izglītības ievirze - Profesionālās ievirzes ārpusskolas izglītības programma, kas attīsta interesi par profesionālo izglītību kā tālākas izglītības izvēli.”

Lasīt tālāk ...


12. klases izlaidums BPVV

Kategorija: Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Otrdiena, 12 Jūnijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 12 Jūnijs 2018

tmb20180612150945

9. jūnijā Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (turpmāk BPVV) notika 12.b klases izlaidums, un skolu absolvēja 18 izglītojamie. Īpaši jāuzsver absolventa V.Slišāna sasniegumi, jo viņš saņēma Ministru kabineta Atzinības rakstu par augstiem un izciliem mācību sasniegumiem. Savukārt Latgales plānošanas reģiona Atzinības rakstu saņēma Ieva Šmate, kura var lepoties ar augstiem mācību sasniegumiem, kā arī ar saņemto apliecību, absolvējot ne tikai BPVV, bet arī Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmiju.

Lasīt tālāk ...


Projekta “Darba tirgus bez robežām” vadības grupas sanāksme Daugavpilī

Kategorija: Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Otrdiena, 12 Jūnijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 12 Jūnijs 2018

tmb20180612142523

31.maijā Daugavpils Profesionālās izglītības kompetences centra "Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skolā" notika Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Darba tirgus bez robežām” vadības grupas IV sanāksme par projekta II periodā īstenotajām aktivitātēm.

Lasīt tālāk ...


4.kursa izlaidums BPVV

Kategorija: Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Otrdiena, 12 Jūnijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 12 Jūnijs 2018

tmb20180612142128


Izlaidumi Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā

Kategorija: Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Otrdiena, 12 Jūnijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 12 Jūnijs 2018

tmb20180612141243tmb20180612141250


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei