Projekts “PROTI un DARI!”

Kategorija: Projekti
Pirmdiena, 18 Jūnijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 18 Jūnijs 2018

nap 2020 esf ieguldijums

Projekta numurs: Nr. 8.3.3.0./15/I/001

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Lasīt tālāk ...


Noslēgušās projekta "Radoši jaunuzņēmumi lauku apvidos" aktivitātes

Kategorija: Projekti
Ceturtdiena, 07 Jūnijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 13 Jūnijs 2018

tmb20180607142333

Projektu "Radoši jaunuzņēmumi lauku apvidos" (RuralBuzz) īstenoja biedrība "Radošās Idejas" sadarbībā ar nodibinājumu "Zaļais zilonis" no Polijas un Vārnavas Folkloras grupu no Grieķijas. Projektā tika sagatavots labās prakses apskats un apmācību scenāriji jauniešu darbiniekiem ar mērķi veicināt jaunu radošu uzņēmumu veidošanos lauku apvidos. Projekta ietvaros sagatavotie materiāli palīdzēs jauniešiem attīstīt biznesa idejas, kas balstītas vietējā kultūras mantojumā (piemēram, amatniecībā, mākslā, mūzikā, gastronomijā un tradīcijās), vienlaikus izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas. Projekts norisinājās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros no 2017. gada 1. augusta līdz 2018. gada 31. maijam.

Lasīt tālāk ...


Tiek uzsāks projekts – “Es un brīvprātīgais darbs”

Kategorija: Projekti
Piektdiena, 01 Jūnijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 13 Jūnijs 2018

logo bbjc2

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam 1.2. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” ietvaros tiek uzsāks projekts – “Es un brīvprātīgais darbs”.

Lasīt tālāk ...


Biedrība „Moto klubs Spieķi Vējā” sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību īsteno projektu „BMX trases un disku golfa laukuma izveidošana Balvos”

Kategorija: Projekti
Otrdiena, 29 Maijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 29 Maijs 2018

Droši vien jau daudzi būs ievērojuši, ka iepretim DUS "Virši - A" esošajā parkā notiek rosība, jo tiek veidots disku golfa laukums, kas tiek īstenots Lauku atbalsta dienesta projekta ietvaros un kuru realizē biedrība - moto klubs „Spieķi Vējā” sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību.

Projektā paredzētās aktivitātes bija plānots īstenot jau pagājušogad, taču lietainās vasaras dēļ, tas nebija iespējams. Šobrīd laika apstākļi ir ideāli, lai ierīkotu disku golfa laukumu Partizāni ielā 2a, Balvos. Darbus veic Igaunijas firma “DiscSport LLC”.

Lasīt tālāk ...


Projekta „Balvu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” īstenošana

Kategorija: Projekti
Pirmdiena, 28 Maijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 13 Jūnijs 2018

nap2020 eraf ieguldijums

Ir apstiprināts Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” otrās projektu atlases kārtas ietvaros Balvu novada pašvaldības iesniegtais projekta pieteikums “Balvu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” Nr. 8.1.2.0/17/I/014.

2018. gada 21.februārī Balvu novada pašvaldība parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF) projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/014. „Balvu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” īstenošanu. Projektam apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir 2628811.77 euro, tanī skaitā ERAF finansējums – 85 % un Balvu novada Domes līdzfinansējums ir 10.5 %, kā arī Valsts budžeta dotācija 4.5 %.

Lasīt tālāk ...


Erasmus + projekta koordinatoru trešā starpvalstu tikšanās Balvos, Balvu Valsts ģimnāzijā

Kategorija: Projekti
Pirmdiena, 28 Maijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 13 Jūnijs 2018

tmb20180528095339

2016.gada 1.septembrī Balvu Valsts ģimnāzijā tika uzsākts Starptautiskais starpskolu stratēģiskās partnerības projekts Erasmus + KA2 “Effective Methods for Strengthening the Learning Process in Teaching Science”.

Lasīt tālāk ...


Tilžā biedrība “nextHorizont” īstenojusi projektu

Kategorija: Projekti
Piektdiena, 25 Maijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 13 Jūnijs 2018

brp nap2020 es leader atb z m

Tilžā biedrība “nextHorizont” īstenojusi projektu Nr.17-07-AL19-A019.2206-000009 “Lauku kultūras centrs – iedzīvotāju pašapziņas celšanas pamats”. Kopējās projekta izmaksas: EUR 2808,00, no kurām 90% - ELFLA finansējums, 10%- Balvu pašvaldības līdzfinansējums.

Lasīt tālāk ...


Jaunieši no Polijas, Grieķijas un Latvijas rada biznesa idejas lauku attīstībai

Kategorija: Projekti
Piektdiena, 11 Maijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 13 Jūnijs 2018

tmb20180511095254

No 2018. gada 27. aprīļa līdz 2. maijam biedrība "Radošās Idejas" kopā ar biedrībām "Zaļais zilonis" (Polijā) un Vārnavas Folkloras grupas (Grieķijā) organizēja apmācības 15 jauniešiem no Polijas, Grieķijas un Latvijas Trikalā, Grieķijā, Erasmus+ projekta "Radoši jaunuzņēmumi lauku apvidos" ietvaros.

Lasīt tālāk ...


Apstiprināts Erasmus+ brīvprātīgā darba projekts

Kategorija: Projekti
Ceturtdiena, 03 Maijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 13 Jūnijs 2018

jspa erasmus

Šī gada 18.aprīlī, tika saņemts apstiprinājums no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, par brīvprātīgā darba projekta Nr. 2018-1-LV02-KA125-002091 „Share the opportunities!” apstiprināšanu.

Laika posmā no 05.08.2018 līdz 05.07.2019 jauniete no Vācijas un jaunietis no Gruzijas veiks brīvprātīgo darbu Balvu Bērnu un jauniešu centrā un Viļakas Jauniešu iniciatīvu centā.

Tekstu sagatavoja: Santa Komane


SIA „Ciemiņi 2012” realizējuši projektu

Kategorija: Projekti
Ceturtdiena, 03 Maijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 13 Jūnijs 2018

brp nap2020 es leader atb

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ciemiņi 2012” realizējuši ELFLA projektu Nr. 18-07-AL19-A019.2101-000004 “Pakalpojumu dažādošana Ziemeļlatgales iedzīvotājiem, aizaugušo grāvju, lauksaimniecības zemju un mežu kopšanā”, programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei