Projekts “Gaismas nekad nav par daudz”

Kategorija: Nevalstiskās organizācijas
Pirmdiena, 27 Aprīlis 2015
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 27 Aprīlis 2015 11:15

Kopš dibināšanas brīža biedrība "Balvu Teātris" jau vairāk kā desmit gadus nodarbojas ar teātra izrāžu, dažādu kultūras un atpūtas pasākumu organizēšanu vai atbalstīšanu gan Balvu novadā, gan arī ārpus tā robežām. Tās ir bijušas izrādes "Mēs uzcēlām pili...", "Mazā raganiņa", starptautiskais teātru festivāls "Ķiršu dārzs", bērnības svētku un Ziemassvētku sarīkojumi bērniem, Jāņu sarīkojumu veidošana Balvos un daudzi citi pasākumi. Lai varētu daudzpusīgāk un kvalitatīvāk turpināt iesāktos darbus, kā arī realizēt jaunas idejas biedrība "Balvu Teātris" izstrādāja un realizēja ELFLA projektu ar Nr. 14-07-LL04-L413101-000007 „Gaismas nekad nav par daudz”. Tā rezultātā tika iegādāta jauna gaismu sistēma par kopējo summu EUR 8860.93, no kuriem 60% bija pieprasītais publiskais finansējums, bet 40% biedrības līdzekļi.

Lai arī projekts ir tikko noslēdzies, tomēr jau ir paspēts jauno gaismas iekārtu izmantot vairākos pasākumos, tādā veidā atbalstot vietējās kultūras dzīves norises vienlaicīgi atvieglojot šo pasākumu organizēšanu un arī padarot tos krāsainākus un spilgtākus. Tie ir:
• Ziemassvētku koncerts Kubulu KN 2014. gada 25. decembrī;
• Deju festivāls "Lecam pa vecam" Kubulu KN 2015.gada30. janvārī;
• Konkurss "Mis un Misters Balvi 2014", Balvu KAC 2015.gada 7.februārī;
• Lieldienu koncerts Kubulu KN 2015.gada 5. aprīlī;
• veco ļaužu atpūtas pēcpusdiena Kubulu KN 2015.gada 18. aprīlī;

Biedrības "Balvu Teātris" valdes priekšsēdētājs
Māris Lāpāns

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei