Biedrībai „Radošās Idejas” atbalstīts starptautisks projekts „The Living Heritage” (Dzīvais mantojums)

Kategorija: Nevalstiskās organizācijas
Piektdiena, 25 Oktobris 2013
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 25 Oktobris 2013 12:55

Biedrība „Radošās Idejas” sadarbībā ar 8 partneriem no Lielbritānijas, Nīderlandes, Bulgārijas, Grieķijas, Itālijas, Maltas, Turcijas un Polijas 2013.gada sākumā izstrādāja un š.g. 21.februārī iesniedza Valsts izglītības attīstības aģentūrai (turpmāk – VIAA) Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas vienā no septiņām decentralizētajām aktivitātēm „Mācību partnerības” projekta pieteikumu „The Living Heritage” (latviskais tulkojums – „Dzīvais mantojums”, turpmāk-Projekts) 2013.gada izsludinātajā konkursā.
2013.gada 12.jūlijā Biedrība „Radošās Idejas” saņēma VIAA lēmumu Nr. 8.3.-1/6164 par Projekta identifikācijas numurs un līguma numurs: 2013-1-LV1-GRU06-05452 1 apstiprināšanu, īstenošanai no 2013.gada 1.augusta līdz 2015.gada 31.jūlijam ar 8 partneriem. Turcijas partneris netika atbalstīts. Apstiprinātais maksimālais finansējums Biedrībai „Radošās Idejas” ir EUR 21 000,00 (divdesmit viens tūkstotis eiro un 00 centi) vismaz 24 mobilitātes īstenošanai.

Plašāka informācija šeit.

1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG5.JPG6.JPG7.JPG8.JPG9-1.JPG9.JPG10.JPG11.JPG12.JPG13.JPG14.JPG15-1.JPG15.JPG16.JPG17.JPG18.JPG19.JPG20.JPG21.JPG22.JPG23.JPG24.JPG25.JPG26.JPG27.JPG28.jpg29.JPG30.JPG31.JPG32.JPG33.JPG

 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei