Pašvaldībām/pieaugušo izglītības īstenotājiem!

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 11 Janvāris 2011
Pēdējās izmaiņas: 16 Februāris 2011

IZM PKD Mūžizglītības attīstības nodaļas vārdā aicinu Jūs paust viedokli Eiropas Komisijai par  turpmāko ārpus formālās izglītības iegūto zināšanu un prasmju atzīšanas un novērtēšanas veicināšanu, tādējādi ietekmējot Eiropas Komisijas politikas prioritātes. Savu viedokli angļu valodā var sniegt elektroniskā veidā līdz 2011.gada 9.februārim.

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/learning_en.html


Starpnovadu izglītības iestāžu vadītāju sanāksme

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 11 Janvāris 2011
Pēdējās izmaiņas: 11 Janvāris 2011

Šī gada 5. janvārī Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē notika ikmēneša izglītības iestāžu vadītāju sanāksme, kurā pārvaldes vadītāja un izglītības speciālisti informēja par aktualitātēm izglītības jomā.

Eiropas Sociālā fonda aktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” koordinatore A.  Vekmane - Škerba informēja par  projekta aktualitātēm, kā arī par to, ka pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas rezultātā 14 novada skolotājiem piešķirta 4. kvalitātes pakāpe.

Lasīt tālāk ...


Paziņojums par Balvu novada teritorijas attīstības programmas 2011.-2017.gadam sabiedrisko apspriešanu

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 03 Janvāris 2011
Pēdējās izmaiņas: 16 Februāris 2011

Plānošanas dokumenta nosaukums: Balvu novada teritorijas attīstības programma 2011.-2017.gadam

Plānošanas dokumenta izstrādātājs: SIA „Konsultanti” un SIA „Konsorts”

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments: stratēģiskā attīstības plānošana

Plānošanas dokumenta darbības termiņš: 7gadi

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana: Balvu novads

Lasīt tālāk ...


Novadā vēl trīs skolēnu autobusi

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 03 Janvāris 2011
Pēdējās izmaiņas: 04 Janvāris 2011

    3.janvārī Balvu novads saņēma vēl trīs „Mercedes Benz Sprinter”” autobusus skolēnu pārvadāšanai. Šie autobusi pārvadās Tilžas, Bērzpils un Krišjāņu pagasta bērnus. Autobusi 1.novembrī Rēzeknē deviņas Latgales novadu pašvaldības saņēma pa autobusam no Latvijas-Šveices sadarbības programmas līdzfinansētā projekta "Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus". Balvu novads kopumā saņēmis četrus šādus autobusus. 1.novembrī Novada domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks un Tehniskā nodrošinājuma daļas vadītājs Normunds Dimitrijevs saņēma atslēgas no autobusa, kas pārvadā Lazdulejas un Bērzkalnes pagastu skolēnus.


Sestdien Alūksnes novadā rallijsprints „Alūksne 2011”

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 03 Janvāris 2011
Pēdējās izmaiņas: 03 Janvāris 2011

Sestdien, 8. janvārī pulksten 10:00 Alūksnē Latgales ielā pretī tirgus laukumam tiks dots starts rallijsprintam „Alūksne 2011”, kas notiks Alūksnes novada teritorijā.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei