Balvu novada Domes sēdes darba kārtība

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 16 Novembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 16 Novembris 2018

2018.gada 22.novembrī, plkst. 10.00 notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

Lasīt tālāk ...


Komiteju darba kārtības

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 12 Novembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 12 Novembris 2018

Sociālā un veselības aprūpes jautājumu komiteja
Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)
2018.gada 15.novembrī, plkst.9.00.

Darba kārtībā:

Lasīt tālāk ...


Lāčplēša dienas pasākums Balvu pilsētā

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 09 Novembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 09 Novembris 2018

tmb20181109093402


Paziņojums

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 08 Novembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 08 Novembris 2018

Balvu novada pašvaldība 2018.gada 25.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Bērzpils ielā 30, Balvos, Balvu novadā” apstiprināšanu”, kā arī izdevusi 2018.gada 25.oktobra saistošos noteikumus Nr.17/2018 “Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Bērzpils ielā 30, Balvos, Balvu novadā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa “Teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas” (protokols Nr.13, 4.§).
Vairāk informāciju var skatīt:
- Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv sadaļā Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti / Balvu novada Domes lēmumi / Lēmumi 2018 / 25.10.2018., Protokols Nr.13, 4.§).
- VARAM Tapis sistēmā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#


Sveiciens Latvijas Zemessardzei Lāčplēša dienā!

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 08 Novembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 08 Novembris 2018

11.novembrī, Lāčplēša dienā, mēs godinām savas tautas varoņus - drosmīgos latviešu kareivjus, kuri ticēja Latvijas valstij tik cieši, ka skaitlisks pārspēks izrādījās bezspēcīgs dzīvas idejas priekšā. Tā bija īpaša paaudze, kurai pirmo reizi bija iespēja ar savām rokām, sirdsdegsmi, ticību un mīlestību izcīnīt un nosargāt brīvību savai zemei.

Lasīt tālāk ...


Piešķir Atzinības rakstus

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 29 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 29 Oktobris 2018

Aizvadītajā Balvu novada Domes sēdē deputāti lēma piešķirt Balvu novada Domes Atzinības rakstu:

  • Balvu Romas katoļu draudzes prāvestam Mārtiņam Klušam par nozīmīgu ieguldījumu Balvu katoļu draudzes stiprināšanā, laicīgās un garīgās varas sadarbības attīstībā un novada atpazīstamības veicināšanā;
  • Balvu pilsētas iedzīvotājam Voldemāram Šļakotam par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā, patriotisma un valstiskās identitātes veidošanā un stiprināšanā;
  • Balvu pilsētas iedzīvotājam Valdim Sērmūkšam par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā, jaunatnes pilsoniskās apziņas un patriotisma veicināšanā un stiprināšanā;
  • Balvu pilsētas iedzīvotājam Valdim Zābelim par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā, patriotisma un valstiskās identitātes veidošanā un stiprināšanā;
  • Balvu pilsētas iedzīvotājam Jurim Annuškānam par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā, patriotisma un valstiskās identitātes veidošanā un stiprināšanā.

Sanāksme par Balvu un Pērkonu ezeru apsaimniekošanu

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 26 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2018

Jau iepriekš tika vēstīts, ka Latvijas Universitāte (LU) un Balvu novada pašvaldība, kā sadarbības projekta partneris, īsteno projektu “Antropogēnās mijiedarbības ietekmju uz Balvu un Pērkonu ezeru ekosistēmām izpēte”. Projekta ietvaros, veicot ezeru apsekošanu, tiek analizēti hidroķīmiskie un hidrobioloģiskie parametri, ihtiofauna, arī sedimentu biezums un sastāvs, gatavots ezeru ekoloģiskā stāvokļa slēdziens un ieteikumi apsaimniekošanai.
Lai pilnvērtīgi un efektīvi sagatavotu rekomendācijas Balvu un Pērkonu ezeru apsaimniekošanai uz sanāksmi tika aicināti pieguļošo zemju īpašnieki un citi interesenti, lai paustu viedokļus un ieteikumus, ko uzklausīja gan Balvu novada pašvaldības, gan LU pārstāvji. Bija ieradušies ap 20 iedzīvotājiem.
Tikšanās sākumā LU pētnieks, docents Oskars Purmalis izstāstīja par šī gada laikā paveikto darbu, ņemtajiem ūdens paraugiem, analīzēm, iegūto informāciju par dažādu vielu klātesamību ūdenī, ezeru dziļumu, zivju resursiem. Pētnieks arī runāja par peldošajām salām, ezeru krastu pieejamību un veidiem, kā mazināt piesārņojumu. Pastāstīja par piesārņojuma ierobežošanas iespējām - mākslīgo mitrāju, kas tiek radīts ar mērķi bioloģiski attīrīt notekūdeni no piesārņojuma.

Lasīt tālāk ...


Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 15 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 23 Oktobris 2018

2018. gada 25. septembrī Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, e-pasta adrese - Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., tīmekļa vietne - www.vpvb.gov.lv) iesniegts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums - Kūdras ieguves lauku paplašināšanai „Lutinānu purvs” kūdras atradnē Balvu novada Lazdulejas un Briežuciema pagastos (ziņojuma redakcija uz 25.09.2018.).

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei