Pirms apkures sezonas iztīri skursteni un ierīko dūmu detektoru!

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 02 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 02 Oktobris 2018

tmb20181002104133Pēc pavadītas siltas un saulainas vasaras, laiks strauji ir kļuvis vēsāks, un kā liecina pieredze, katru gadu, sākoties aukstam laikam, pieaug to ugunsgrēku skaits, kuru iespējamais iemesls ir saistīts ar apkures lietošanu – netīrītiem dūmvadiem, bojātu un nepareizu apkures ierīču lietošanu. Tādēļ Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), sākoties apkures sezonai, aicina iedzīvotājus iztīrīt dūmvadus, pārbaudīt apkures ierīces un uzstādīt dūmu detektorus!

Lasīt tālāk ...


Svecīšu vakari Balvu novada kapsētās 2018

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 01 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 02 Oktobris 2018

Balvu pilsēta
29.septembrī plkst.18:00 Balvu kapsētā (Evaņģēliski luteriskās draudzes kapsētā)
1.novembrī plkst. 17:00 Začu kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)
2.novembrī plkst. 18:00 Balvu-Rozu kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)

Balvu pagasts
13.oktobrī plkst. 15:30 Pilskalna kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)
13.oktobrī plkst. 16:00 Naudaskalna kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)
3.novembrī plkst. 15:00 Dūrupes kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)
3.novembrī plkst. 16:00 Salmaņu kapos (Balvu un Sprogu Romas katoļu draudzes kapsētā)

Lasīt tālāk ...


Kas jāzina ikvienam iedzīvotājam, kā tiek aprēķināta maksa par karsto ūdeni

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 28 Septembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 28 Septembris 2018

as-energija-logoCienījamie Balvu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas lietotāji! Strādājot AS “Balvu Enerģija” valdē bieži tiek saņemts jautājums par karstā ūdens rēķiniem. Kā tie top, kāpēc mainās maksa par vienību (par uzsildīto 1m3 ūdens)? Reizēm patērētājs nevar samazināt izdevumus tērējot karsto ūdeni mazāk. Šis jautājums ir aktuāls arī ārpus darba, jautā radi un draugi, ir bijušas “uzkarsētas” diskusijas saviesīgos pasākumos. Problēma skar tikai kopīpašuma - daudzdzīvokļu ēku sistēmu lietotājus. Līdz šim ir izdevies izskaidrot AS „Balvu Enerģija” lomu šo rēķinu tapšanā, un to aprēķinu secību. Mēģināšu to paveikt vēlreiz.

Lasīt tālāk ...


E-pakalpojumu nozīme un to izmantošanas priekšrocības

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 12 Septembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 28 Septembris 2018

Ikdienas steidzīgajā ritmā laika ietaupījums ir ļoti vērtīgs, tāpēc viens no labas klientu apkalpošanas kritērijiem ir ātrums apvienojumā ar kvalitāti. Arī formalitāšu kārtošanai valsts un pašvaldību iestādēs vēlamies veltīt pēc iespējas mazāk laika. Iedzīvotāju un uzņēmēju ērtībai arvien vairāk valsts un pašvaldību pakalpojumu ir iespējams saņemt elektroniski. E-risinājumi ļauj nokārtot formalitātes ērtā vietā un laikā, turklāt samazina pakalpojuma sniegšanas izmaksas gan iedzīvotajiem un uzņēmējiem, gan valstij.

Ar e-pakalpojumu nozīmi un to izmantošanas priekšrocībām aicinām iepazīties ŠEIT


Balvu novada Domes ārkārtas sēde

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 27 Septembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 27 Septembris 2018

2018.gada 28.septembrī, plkst.11.00 notiks Balvu novada Domes ārkārtas sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

1. Par mēnešalgu noteikšanu Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem, vadītāju vietniekiem, metodiķiem. (ziņo O.Siņica)
2. Par finansējuma sadali pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim. (ziņo O.Siņica)
3. Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības pasākumiem. (ziņo O.Siņica)
4. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības Tilžas internātpamatskolas maksas pakalpojumu cenrādī. (ziņo L.Igaune)
5. Par grozījumu konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumā. (ziņo L.Igaune)


Pašvaldībā viesojas VARAM ministrs Kaspars Gerhards

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 26 Septembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 26 Septembris 2018

Gerhards

Šodien Balvu novada pašvaldībā viesojās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un tikās ar Domes priekšsēdētāju Aigaru Pušpuru. Vizītes laikā tika pārrunāti vairāki nozīmīgi jautājumi, kas aktuāli Balvu novadam. Domes priekšsēdētājs pastāstīja par degradēto teritoriju projektiem un to virzību. Savukārt ministrs varēja dalīties ar informāciju par to, kā šajā jautājumā veicas citām pašvaldībām. Tika pārrunātas arī aktualitātes Balvu Kultūras un atpūtas centra Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas projekta kontekstā un secināts, ka būvniecības izmaksas, salīdzinoši ar pāris gadiem iepriekš, ir krietni pieaugušas.

Tiekoties ar ministru, Domes priekšsēdētājam bija iespēja izstāstīt par dažādām saimnieciskām lietām, kas nozīmīgas Balvu novadā un saņemt atbildes, kādu atbalstu tuvākā un tālākā nākotnē varētu saņemt no valsts. Ministrs tika informēts par virzību un izaicinājumiem vairākos jautājumos - stadionu būvniecību Balvu pilsētā, ekonomiskās zonas statusu novadā, par atkritumu apsaimniekošanu, par māju siltināšanu, veloceliņa Balvi-Kubuli izveidi, skolu materiālās bāzes pilnveidošanu un attīstību, sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām, kā arī par attīrīšanas iekārtu nomaiņu Balvu pilsētā.


13.Saeimas vēlēšanas

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 25 Septembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 26 Septembris 2018

SAIEMA 2  

2018.gada 6.oktobrī, notiks 13.Saeimas vēlēšanas. Saeimas vēlēšanu sarīkošanā ir iesaistītas trīs līmeņu vēlēšanu komisijas – Centrālā vēlēšanu komisija, 119 republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas, kā arī vairāk nekā tūkstotis vēlēšanu iecirkņu komisiju Latvijā un ārvalstīs.

Balsošanas dokumenti 13.Saeimas vēlēšanās ir:

1) derīga Latvijas pilsoņa pase,

2) derīga Latvijas pilsoņa personas apliecība (eID) kopā ar vēlētāja apliecību.

Vēlēšanu tiesības

Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir visiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu.

Saeimas vēlēšanās vēlētāji drīkst balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs, bet par dalību vēlēšanās vēlētājam pasē izdara īpašu atzīmi – spiedogu.

Savukārt vēlētājiem, kuru rīcībā ir tikai personas apliecība, bet nav derīgas pases, no 2018.gada 24.septembra līdz 2018.gada 5.oktobrim jāizņem vēlētāja apliecība.

Lasīt tālāk ...


Kas jāzina ikvienam iedzīvotājam par ūdens patēriņa aprēķinu

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 21 Septembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 25 Septembris 2018

Ņemot vērā, ka Balvu novada p/a “SAN-TEX” pašlaik ievieš jaunu komunālo pakalpojumu maksājumu programmu, kas vienlaicīgi ar maksājumu rēķinu saņemšanu radīja neskaidrības pakalpojumu saņēmēju vidū, vēlreiz gribam informēt, ko nosaka esošā likumdošana un pašvaldības pieņemtie saistošie noteikumi.
Komunālo maksājumu aprēķini tiek veidoti, pamatojoties uz 2008.gada 9.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu" un 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr. 817 ”Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr. 1013"Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu".

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei