Vīksnas pagasts

Latvijas Republika
Balvu novads
Vīksnas pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 40900023602
Struktūrvienības reģistrācijas kods Valsts ieņēmumu dienestā 90009303095
„Mieriņi”, Vīksna,
Vīksnas pag., Balvu nov., LV-4580
E – pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Fakss: +371 64520264

Darba laiks:
Pirmdiena – 8.30-12.00, 12.30-18.00
Otrdiena – 8.30 -12.00, 12.30-17.00
Trešdiena - 8.30 -12.00, 12.30-17.00
Ceturtdiena - 8.30 -12.00, 12.30-17.00
Piektdiena - 8.30 -12.00, 12.30-16.00

Vīksnas pagasta pārvalde

viksnas pagasta parvalde

 

Kontakti
AmatsVārds, UzvārdsTelefonsE-pasts

Pagasta pārvaldes vadītāja

Dzintra Pipcāne 64520264
26188345
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Lietvedis

Ilze Strupka

64520264

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Rēķinvedis

Alevtina Lazdiņa 64520265
26157527
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Sociālā darbiniece Ināra Skopāne

64521997
27815224

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem Inga Čipate

64521997
26182362

 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Bāriņtiesas darbiniece

Ginta Sirmā 26628915 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Pašvaldības iestādes
IestādeAmats/Vārds, uzvārdsTelefonsE-pastsAdrese
Stacijas pamatskola Vīksnas filiāle Struktūrvienības vadītāja
Anita Žigalova
26193880 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads, LV-4580

Pirmsskolas grupa Struktūrvienības vadītāja
Anita Žigalova
26193880 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads, LV-4580

Bibliotēka Filiālbibliotēkas vadītāja
Gunita Kiseļova
28333673 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads, LV-4580

Vīksnas tautas nams Kultūras pasākumu organizatore
Ligita Kacēna
20284144 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads, LV-4580

Vīksnas feldšeru veselības punkts Ārsta palīgs
Rita Brokāne
64520269  

Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads, LV-4580


Par Vīksnas pagastu

Tagadējais Vīksnas pagasts ir sācis veidoties ap 1925.gadu. Nostāsti vēsta, ka apdzīvotā vieta „Vīksna” sākumā saukusies “Vīksnumežs”, kas savu nosaukumu ieguvusi no milzīgā vīksnu meža, kas te audzis 19.gs. beigās vēl pirms dzelzceļa būves. Lielais mežu masīvs veidojis robežjoslu starp Vidzemi un Latgali.

Dzelzceļa līnija caur Vīksnu tika izbūvēta 1902.gadā un atradās Vīksnas ciema centrā. Sākumā tā tika izmantota kokmateriālu izvešanai, šeit bija arī lejasgala krautuve kokmateriālu kraušanai vagonos un papildus sliežu ceļš. Dzelzceļa līnijas nosaukums bija Ieriķi – Pitalova (Abrene), kura tika savulaik izmantota arī pasažieru pārvadājumiem, bet 2001.gadā tā tika slēgta un vēlāk tika demontētas arī sliedes. Pašreiz bijušais dzelzceļa uzbērums tiek izmantots kā ceļš un velomaršruts (Vīksnas aplis).

1936.gadā Vīksnas pagasts tika atdalīts no Balvu pagasta. 1940.gadā Vīksnas pagasts ar centru “Vīksnumežs” ietilpa Abrenes apriņķī, no 1945.gada – Viļakas apriņķī, bet no 1949. gada – Balvu rajonā.

Vīksnas pagasta centrs ir 1945.gadā izveidotais Nikolajevas ciems, kuram 1954.gadā pievienoja likvidēto Oknupes ciemu. 1960.gadā pievienoja Liepnas ciema kolhoza “Pobeda” teritoriju, bet 1965.gadā pievienoja likvidēto Georgijevas ciemu, izņemot daļu padomju saimniecības “Balvi” teritorijas, kuru pievienoja Kubulu ciemam.

Savu nosaukumu Vīksnas pagasts ieguva 1965.gada 24.novembrī, Nikolajevas ciemu pārdēvējot par Vīksnas ciemu. 1977.gada 7.oktobrī ar jaunās Konstitūcijas pieņemšanu to pārdēvēja par Vīksnas ciema Tautas deputātu padomes izpildkomiteju. 1990.gada 15.februārī ar Latvijas PSR Augstākās padomes lēmumu pārdēvēja par Vīksnas Tautas deputātu padomes valdi, 1994.gadā pieņēma nosaukumu – Vīksnas pagasta padome, bet kopš 2009.gada Vīksnas pagasts kā administratīvā teritorija iekļauts Balvu novadā un tiek saukts par Vīksnas pagasta pārvaldi.

Vīksnas pagasts atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, Balvu novada ziemeļdaļā, kas robežojas ar Balvu novada Bērzkalnes un Kubulu pagastu, Alūksnes novada Mālupes un Liepnas pagastu, Viļakas novada Žīguru, Susāju un Kupravas pagastu.

Pagasta teritorija atrodas nomaļus no galvenajām valsts transporta maģistrālēm un aktivitāšu centriem. Pagasta administratīvais centrs Vīksnas ciems atrodas 14 km attālumā no Balvu pilsētas, 35 km attālumā no Alūksnes pilsētas, 40 km attālumā no Krievijas robežas (robežkontroles punkts „Vientuļi”), 90 km attālumā no tuvākās reģiona mēroga pilsētas Rēzeknes un vairāk kā 230 km attālumā no galvaspilsētas Rīgas.

Sasaistes iespējas ar apkārtējām teritorijām nodrošina valsts 2.šķiras autoceļi. Teritoriju šķērso ceļi ar asfalta segumu Balvi – Kuprava un Pērkoni – Vīksna, kas ir atzīmējama kā būtiskākā Vīksnas pagasta teritorijas priekšrocība.

Vīksnas pagasta kopējā platība ir 122 km². Lielāko pagasta teritoriju aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme un meži, taču zemju dabiskā auglība ir zema, tā ir akmeņaina un vietām pārmitra.

Vīksnas pagastā ir 33 apdzīvotas vietas: Aizezere, Annasbirzs, Apšukalns, Ašulis, Augstābirzs, Berezņaks, Čāgas, Dampadruva, Derdziņi, Dubudeksnis, Egļukalns, Georgijeva, Jūdiņi, Kačupe, Lauzas, Makšinava, Makšinava – Strauti, Mežārija, Miezāji, Oknupe, Pakalnieši, Pērkoni, Pokuļeva, Repševa, Rimši, Smiltene, Sprogas, Strauti, Ukraina, Valentinova, Kuprava, Vīksna, Zaļmežnieki. Uz 2017.gada 1.janvāri Vīksnas pagasta teritorijā savu dzīvesvietu deklarējuši 658 iedzīvotāji. Aptuveni 30.8% (213) dzīvo Vīksnas pagasta centrā - Vīksnas ciematā.

Pagastā ir septiņas ūdenstilpnes un vairāk kā 12 nelielas ūdensteces. Vīksnas pagasta teritorija ietilpst Daugavas sateces baseinā ar noteci caur Aiviekstes un Pededzes pietekām – Kurnu, Pelnupi, Čāgupi, Ašusilu, Makšinavu, Dzirlu, Situ un citām mazajām upītēm un strautiem. Lai arī ezeru skaits ir salīdzinoši liels 6 (seši), pēc platības tie ir nelieli – lielākā ezera (Lielais Sprogu ezers) spoguļvirsma sastāda 59 ha.

Kultūras pieminekļu daudzumu pagasta teritorijā raksturo septiņi kultūras pieminekļi: valsts nozīmes aizsardzības statuss – Kauguru kalns-pilskalns un Miezāju senkapi, vietējās nozīmes – Vīksnas pareizticīgo baznīca, Aizezeres senkapi, Mežariju vējdzirnavas, Derdziņu senkapi un Kačupes senkapi (Bābu kalns).

Pagasta teritorijā atrodas 8 kapsētas – Dampadruvas, Derdziņu, Čāgu, Egļukalna, Kačupes, Kupravas, Miezāju un Vīksnas, kurās tiek veikti apbedījumi. Kapsētu izvietojums ir izveidojies vēsturiski.

Pagastā ir trīs baznīcas: Vīksnas Sv. kņaza Vladimira pareizticīgo baznīca, kas ir vietējās nozīmes kultūras piemineklis, Kupravas Sv. Ignācija no Lojolas Romas katoļu baznīca un Sprogu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīca.

Vīksnas ciems ir pagasta administratīvais centrs, kurā atrodas pagasta pārvaldes ēka, Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāle, pirmskolas grupas, Tautas nams, bibliotēka, pasta nodaļa un feldšeru punkts. Vīksnas pagastā ir sakārtots bērnu laukums un peldvietas. Ciemā ir nodrošināta centralizēta ūdensapgāde un kanalizācija.

Vīksnas pagasta lepnums ir tautas nams, kurš 2012.gadā tika renovēts pēc ELFLA projekta, kurā atrodas skatītāju zāle, plaša skatuve un telpa māksliniekiem. Vieta, lai noliktu malā ikdienas rūpes un raizes, ļautos dejas priekam, aktiermeistarībai, izkoptu savas dziedātprasmes un skatuves soli. Atrašanās starp jaukiem, pozitīvi domājošiem cilvēkiem, ikvienam no mums dod spēku un enerģiju darboties un domāt, ko varam mainīt ikdienišķajā, kā arī atvilkt elpu no svelmīgās vai darba pilnās dienas.

Vīksnas pagasts lepojas arī ar savu bērnu rotaļu laukumu, kur, realizējot projektu, laukums tika labiekārtots un papildināts ar jaunām konstrukcijām. Atpūsties un rotaļāties nāk gan pagasta bērni, gan piestāj un iepriecina aci arī garām braucēji.

Vīksnas pagastā vienmēr tiek gaidīts ikviens cilvēks, kurš šeit ne tikai viesotos, bet labprāt paliktu dzīvot un savu bērnu zināšanu gūšanu un darba mīlestības audzināšanu uzticētu Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles darbiniekiem, kuri skolai jau nosvinējuši simts gadu jubileju. Iestādei, kur skolotos ne tikai pagasta bērni, bet arī bērni no kaimiņpagastiem. Skolā ir izveidota rotaļu istaba, pateicoties Balvu novada pašvaldības atbalstam.

Pagasta centrā atrodas Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles pirmsskolas grupas ēka ar rūpīgi kopto piebraucamā ceļa malu, puķu dobēm un interesantām, pašu rokām gatavotām rotaļu konstrukcijām bērniem.

Vīksnas pagasta ļaudis ir veikli un neatlaidīgi sportisti, kuri dažādām aktivitātēm un sacensībām izmanto skolas sporta laukumu un bieži plūc laurus dažādās sacensībās gan novadā, gan ārpus tā. Vieni no pagasta vairāk apmeklētākajiem svētkiem ir tieši sporta svētki.

Vīksnas filiālbibliotēkas darbinieces ir bagātas ar izdomu, nesen parādījusies jauna, interesanta no akmeņiem un akmentiņiem būvēta mini pils. Bibliotēkas telpās ir interesanti, oriģināli un acij tīkami dekori, kuri tiek pieskaņoti katriem svētkiem un katram gadalaikam. Bibliotēkā ir iegādāts skeneris, jeb svītru koda lasītājs grāmatām, kas atvieglo vadītājas darbu. Bieži bibliotēkas apmeklētāji ir bērni, jo arī viņiem tagad ir savs stūrītis, kur apskatīt un palasīt grāmatas un paspēlēties.

Vīksnas pagasta ļaudīm ir arī savs feldšeru veselības punkts, kuru izmanto daudzi pagasta iedzīvotāji. Feldšeru veselības punktā arī aptiekas filiālei ir atradusies vieta, kas ļoti nepieciešama cilvēkiem.

Vadošā nozare uz doto brīdi Vīksnas pagastā ir graudkopība, lauksaimniecība un gaļas lopu audzēšana. Lielākie uzņēmēji ir SIA “Dampadruvas buki”, īpašnieks Ritvars Komarovskis, IK “Trīs Ozoli”, īpašnieks Ivars Miška, kurš piedāvā arī dziedinošo pirtiņu, SIA ”Ciemiņi 2012”, īpašnieks Jānis Lielbārdis un z.s. “Priežusili” , kas nodarbojās ar guļbūvju un dārza mēbeļu ražošanu. Pagastā darbojas IK „Vīksnas saulīte”, kur iedzīvotāji var iegādāties pārtikas un rūpniecības preces.

Iedzīvotāji ir nodarbināti lauksaimniecībā un mežizstrādē, piemājas un zemnieku saimniecībās. Vairākums saimniecību ir sīksaimniecības, kuras audzē dažādus kultūraugus un mājdzīvniekus savām vajadzībām.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei