Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem

Kategorija: Nekustamais īpašums
Otrdiena, 12 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 12 Februāris 2019

Balvu novada pašvaldība ir izsūtījusi maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) kārtējo maksājumu 2019. taksācijas gadam. Ja šis paziņojums nav saņemts, lūdzam mēneša laikā par to informēt Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļu administratorus.
Atbilstoši likumam “Par nekustamā īpašuma nodokli”, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, tad paziņojumu par administratīviem aktiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli, kas izdoti pēc taksācijas gada 15. februāra, pašvaldība izvieto savā tīmekļvietnē, norādot vietu, kurā nodokļu maksātājs ar to var iepazīties.

Lasīt tālāk ...


Atgādinājums par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu

Kategorija: Nekustamais īpašums
Piektdiena, 26 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2018

Vēlamies atgādināt, ka 15.novembris ir pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņš.
Nomaksāt NĪN iespējams:
• pagastu pārvaldēs;
• p/a “SAN-TEX” norēķinu centrā, Partizānu ielā 14, Balvos;
• bankā;
• internetbankā;
• portālos www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.
Veicot maksājumus, lūdzam maksājuma mērķī obligāti norādīt personīgā konta numurus ēkām un zemei, vai arī paziņojuma numuru, pretējā gadījumā Jūsu veiktais maksājums var netikt ieskaitīts Jūsu nodokļa maksātāja kontā. Tāpat arī aicinām būt uzmanīgiem un veikt maksājumu uz tiem konta numuriem, kas norādīti sūtītajos paziņojumos.

Lasīt tālāk ...


Neapbūvētu zemes gabalu saraksts Balvu novadā

Kategorija: Nekustamais īpašums
Trešdiena, 07 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 18 Aprīlis 2019

Atsavināšanai un nomai nododamo zemes vienību saraksts

Balvu pilsēta

Balvu pagasts

Bērzkalnes pagasts

Bērzpils pagasts

Briežuciema pagasts

Krišjāņu pagasts

Kubulu pagasts

Lazdulejas pagasts

Tilžas pagasts

Vectilžas pagasts

Vīksnas pagasts


Brīvo dzīvojamo telpu saraksts

Kategorija: Nekustamais īpašums
Piektdiena, 02 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 15 Aprīlis 2019

Neizīrētās brīvās dzīvojamās telpas Balvu novada pašvaldībā


Nedzīvojamo telpu saraksts

Kategorija: Nekustamais īpašums
Trešdiena, 17 Jūlijs 2013
Pēdējās izmaiņas: 15 Novembris 2018

Balvu novada pašvaldības nedzīvojamo telpu saraksts, kuras var tikt nodotas atsavināšanai/nomai


Neapbūvētas zemes vienības Balvu novadā, kurām zemes nomas līgums beidzas 2018.gadā

Kategorija: Nekustamais īpašums
Ceturtdiena, 15 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 02 Jūlijs 2018

Pagasts

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Līguma beigu datums

Balvu

3846 005 0589

0,08

13.06.2018.

Tilžas

3886 003 0219

1,5

15.06.2018.

Bērzpils

3850 002 0496

0,1022

01.07.2018.

Bērzkalnes

3848 004 0350

0,2074

13.08.2018.

Bērzkalnes

3848 004 0209

1,8

19.08.2018.

Bērzkalnes

3848 004 0166

0,52

19.08.2018.

Balvu

3846 003 0182

0,2357

26.09.2018.

Balvu

3846 005 0646

0,0719

08.10.2018.

Balvu

3846 006 0112

13,44

08.10.2018.

Balvu

3846 007 0169

2,93

08.10.2018.

Balvu

3846 005 0596

0,9716

16.10.2018.

Balvu

3846 005 0587

0,45

16.10.2018.

Vectilžas

3890 005 0064

0,6

27.11.2018.

Kubulu

3858 004 0020

4,4

27.11.2018.

Balvu

3846 005 0450

0,6

28.11.2018.

Vīksnas

3894 003 0351

1,5

28.11.2018.

Bērzpils

3850 002 0406

1,0

01.12.2018.

Tilžas

3886 003 0502

0,9

29.12.2018.

Tilžas

3886 003 0501

0,30

29.12.2018.

Bērzpils

3850 002 0367

5,0

31.12.2018.


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei