Būvvaldes kontaktinformācija

Kategorija: Būvvaldes kontaktinformācija
Otrdiena, 12 Maijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 04 Februāris 2019

Balvu novada pašvaldības Būvvalde

Adrese: Bērzpils iela 1a, Balvi, LV-4501

AmatsVārds, uzvārdsPieņemšanas laikiTālrunisMob. tālrunisE-pasts
Būvvaldes vadītājs Anita Avotiņa Pirmdienās no plkst.8.30 - plkst.12.00 un plkst.12.30 - plkst.17.00
Ceturtdienās no plkst.8.30 - plkst.12.00 un plkst.12.30 - plkst.17.00
64507075 26161103

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Būvinspektors Āris Kļaviņš Pirmdienās no plkst.8.30 - plkst.12.00 un plkst.12.30 - plkst.17.00
Ceturtdienās no plkst.8.30 - plkst.12.00 un plkst.12.30 - plkst.17.00
64507118 26511311 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Būvinspektora palīgs

Ainārs Avotiņš

 

64507118

26558019

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 
Būvvaldes uzdevumos ietilpst:
 • izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus būvniecības jautājumos;
 • izskatīt būvniecības ieceres atbilstību vai neatbilstību teritorijas plānojumam, spēkā esošajiem detālplānojumiem, apbūves noteikumiem, pieņemt un noformēt atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai lēmumus;
 • izsniegt būvatļaujas, bet specializētās būvniecības gadījumā – reģistrēt būvatļaujas vai sniegt motivētus atteikumus;
 • kontrolēt un nodrošināt būvniecības procesa atbilstību akceptētajam būvprojektam, pieņemt lēmumus par būvniecības apturēšanu, pārtraukšanu un būves konservāciju;
 • pieprasīt būvuzraudzību un autoruzraudzību;
 • organizēt būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā;
 • kontrolēt novada administratīvajā teritorijā veicamo būvdarbu vai esošo būvju atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī pašvaldības saistošo apbūves un teritorijas izmantošanas noteikumu prasībām;
 • izsniegt izziņas, kas nepieciešamas zemesgrāmatām, par jaunbūvju vai nepabeigtās būvniecības objektu faktisko stāvokli;
 • organizēt būvniecības ieceru publisko apspriešanu, apkopot būvniecības publiskās apspriešanas materiālus un iesniegt tos domei, sniegt slēdzienus, atzinumus būvniecības publiskās apspriešanas vai ar būvniecību saistītos jautājumos.

             2014.gada 1.oktobrī stājās spēkā jaunais Būvniecības likums.

  Atšķirībā no pašreiz spēkā esošā Būvniecības likuma, jaunajā likumā tiek noteikts atšķirīgs būvniecības process:

 • būvatļauja tiek izsniegta pamatojoties uz būvniecības ieceres iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, kas ir izstrādāts atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktajām prasībām, tādējādi būvvaldei nebūs jāizdod plānošanas un arhitektūras uzdevums, kas pēc būtības dublē apbūves noteikumus.

 • atkarībā no plānotās būves sarežģītības pakāpes un ietekmes uz vidi, būvatļauja tiks izdota ar nosacījumiem. Nosacījumi ietvers prasības būvprojektēšanai un nepieciešamos saskaņojumus, kā arī prasības būvdarbu uzsākšanai.

 • būvdarbus drīkstēs uzsākt pēc tam, kad būvvalde būs izdarījusi atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto nosacījumu izpildi un būvatļauja būs kļuvusi neapstrīdama.

  Atkarībā no būvniecības ieceres būvvalde pieņems lēmumu šādos termiņos:

  1.1 mēneša laikā - būvatļaujas izdošana vai atteikums izdod būvatļauju;

  2. 14 dienu laikā - būvniecības ieceres akcepts, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē, vai atteikums izdarīt atzīmi;

  3.  7 dienu laikā - būvniecības ieceres akcepts, izdarot atzīmi būvniecības ieceres paskaidrojuma rakstā vai atteikums izdarīt atzīmi.

  Likums paredz, ka būvvalde atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi veiks 15 darba dienu laikā, savukārt par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi – 5 darba dienu laikā.

  Sīkāka informācija un dokumenti pieejami: https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/buvnieciba/jaunais_buvniecibas_likums/

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei