2019.gads Balvu novadā

Kategorija: Statistika
Ceturtdiena, 01 Februāris 2018
Pēdējās izmaiņas: 05 Jūnijs 2019
 Janv.Febr.MartsApr.MaijsJūn.Jūl.Aug.Sept.Okt.Nov.Dec.Gadā kopā
Laulības
(no tām baznīcā)
1 (1) 2 (1) 5 (-) - (-)  4 (2)                
Dzimuši 13 9 10 12  5                
Miruši 24 22 33 27  23                

2018.gads Balvu novadā

Kategorija: Statistika
Ceturtdiena, 01 Februāris 2018
Pēdējās izmaiņas: 10 Janvāris 2019

Sastādīti 123 bērnu dzimšanas reģistri
(55 meitenes un 68 zēni)

Laulībā dzimuši - 54
Atzīta paternitāte (vecāki nav laulībā) - 62
Reģistrēti bez ziņām par tēvu – 7

Mātei: 1.bērns - 39
2.bērns - 39
3.bērns - 24
4.bērns – 12
5.bērns – 5
6.bērns – 2
7.bērns – 1
8.bērns - 1
Abi vecāki latvieši - 95
Abi vecāki krievi – 6
Pārējiem vecāki dažādu tautību.

Novadā deklarēti 102 jaundzimušie:

Balvi – 45
Balvu pagasts – 9
Bērzkalne – 6
Bērzpils – 4
Briežuciems – 9
Krišjāņi – 4
Kubuli – 11
Lazduleja – 2
Tilža – 8
Vectilža – 1
Vīksna - 3

21 bērns deklarēts citos novados

Populārākie vārdi:

Elizabete(3), Emīlija(3), Sofija(3)
Alekss(3), Roberts(3)
6 bērniem iedoti divi vārdi.

Noslēgtas 78 laulības

Dzimtsarakstu nodaļā - 47
Laulības noslēgtas baznīcās - 31
(Balvu lut. – 7; Krišjāņu kat. – 1; Bēržu kat. – 13;Balvu kat. – 9; Rugāju kat. – 1)

Abiem 1.laulība – 50 pāriem
Abiem 2.laulība – 8 pāriem
Pirmā un otrā - 13 pāriem
Pirmā un trešā – 2 pāriem
Otrā un trešā - 2 pāriem
Otrā un ceturtā – 2 pāriem
Trešā un ceturtā – 1 pārim

Abi latvieši - 59 pāri
Abi krievi – 4 pāri
Dažādas tautības – 15

2 laulības reģistrētas ar ārvalstu pilsoņiem (1 Krievija, 1 Igaunija)

Vecumu starpība:

17 gadi – 1
15 gadi – 1
14 gadi – 2
13 gadi - 1
11 gadi - 1
10 gadi - 1
9 gadi – 1
8 gadi - 3
6 gadi - 5

Reģistrēta 315 cilvēku miršana (171 sievietes un 144 vīrieši)

229 latvieši, 79 krievi, 3 baltkrievi, 2 ukraiņi, 2 poļi

Mirušo vecums:

 

Līdz 10 g.v.

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

No

101

Vīrieši

   

1

4

15

22

28

46

24

4

 

Sievietes

1

   

1

5

9

20

47

64

23

1

Balvu novadā bija deklarēti 217 cilvēki:

Balvu pilsēta - 92
Balvu pagasts – 9
Bērzkalnes pagasts – 13
Bērzpils pagasts – 14
Briežuciema pagasts – 7
Krišjāņu pagasts – 3
Kubulu pagasts – 20
Lazdulejas pagasts – 7
Tilžas pagasts – 17
Vectilžas pagasts – 9
Vīksnas pagasts – 18
Pansionāts – 8

Citos novados bija deklarēti 98 cilvēki.


 Janv.Febr.MartsApr.MaijsJūn.Jūl.Aug.Sept.Okt.Nov.Dec.Gadā kopā
Laulības
(no tām baznīcā)
4 (-) 2 (-) 2 (-) 3 (-) 1 (-) 8 (3) 15 (7) 20 (13) 7 (3) 6 (2) 5 (3) 3 (-) 78(31)
Dzimuši 6 9 3 13 17 15 10 13 13 7 10 7 123
Miruši 31  24 43 37 27 13 11 37 25 27 20 20 315

2017.gads Balvu novadā

Kategorija: Statistika
Pirmdiena, 01 Februāris 2016
Pēdējās izmaiņas: 12 Janvāris 2018

Dzimuši 131 bērns (54 meitenes un 77 zēni)

Laulībā dzimuši - 64
Atzīta paternitāte (vecāki nav laulībā) - 63
Reģistrēti bez ziņām par tēvu – 4

Mātei: 1.bērns - 53

2.bērns - 34
3.bērns - 27
4.bērns – 11
5.bērns – 3
6.bērns – 2
7.bērns - 1

Abi vecāki latvieši - 98
Abi vecāki krievi - 4
Pārējiem vecāki dažādu tautību.

Novadā deklarēti 107 jaundzimušie:

Balvi – 57
Balvu pagasts – 11
Bērzkalne – 7
Bērzpils – 3
Briežuciems – 8
Krišjāņi – 2
Kubuli – 6
Lazduleja – 1
Tilža – 4
Vectilža – 3
Vīksna – 5

Populārākie vārdi:

Estere(3), Sofija(3)
Artūrs(4),Armands(3), Roberts(3), Daniels(3), Gustavs(3)
8 bērniem iedoti divi vārdi.

Noslēgtas 60 laulības

Dzimtsarakstu nodaļā - 38
Laulības noslēgtas baznīcās - 22 ( Balvu lut. – 7; Velēnas lut. – 1; Bēržu kat. – 2; Balvu kat. – 11; Rugāju kat. – 1)

Abiem 1.laulība – 39 pāriem
Abiem 2.laulība – 6 pāriem
Abiem 3.laulība – 1 pārim
Pirmā un otrā - 9 pāriem
Pirmā un trešā – 3 pāriem
Otrā un trešā - 2 pāriem
Abi latvieši - 43 pāri
Abi krievi – 3 pāri
Dažādas tautības - 14

2 laulības reģistrētas ar ārvalstu pilsoņiem (1 Itālija, 1 Ukraina)

Vecumu starpība:

22 gadi - 2
12 gadi – 2
11 gadi - 3
10 gadi - 4
9 gadi – 3
8 gadi - 4
7 gadi – 2
6 gadi - 4

5 laulībās sieva vecāka par vīru.

Miruši 322 cilvēki (167 sievietes un 155 vīrieši)
245 latvieši, 63 krievi, 6 ukraiņi, 4 baltkrievi, 2 vācieši, 1 čuvašs, 1 lietuvietis,

Mirušo vecums:

 

Līdz 10 g.v.

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

Pēc

100

Vīrieši

1

   

2

8

18

48

38

33

7

 

Sievietes

1

 

1

2

3

5

14

48

72

20

1

Balvu novadā miris 221 cilvēks (No tiem pilsētā 109)

Balvu pagasts – 15
Bērzkalnes pagasts – 7
Bērzpils pagasts – 11
Briežuciema pagasts – 4
Krišjāņu pagasts – 6
Kubulu pagasts – 17
Lazdulejas pagasts – 7
Tilžas pagasts – 13
Vectilžas pagasts – 6
Vīksnas pagasts – 12
Pansionāts – 14

Citos novados – 101


 Janv.Febr.MartsApr.MaijsJūn.Jūl.Aug.Sept.Okt.Nov.Dec.Gadā kopā
Laulības
(no tām baznīcā)
2 (1) 1 (-) 2 (-) 4 (1) 6 (3) 11 (4) 10(6) 8(6) 7(-) 2 (-) 1 (1) 6 (-) 60 (22)
Dzimuši 10 9 12 5 11 12 16 11 15 7 12 11 131
Miruši 35 26 31 22 26 24 34 24 24 22 34 20 322

2016.gads Balvu novadā

Kategorija: Statistika
Svētdiena, 01 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 01 Februāris 2017
  Janv. Febr. Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Gadā kopā
Laulības
(no tām baznīcā)
1(-) -(-) -(-) 2(-) 3(-) 11(3) 15(5) 14(9) 8(2) 3(2) 5(-) 3(-) 69(22)
Dzimuši 12 8 10 11 11 5 8 14 11 9 6 12 117
Miruši 31 25 29 24 29 20 27 24 23 24 23 33 312

 


2015.gads Balvu novadā

Kategorija: Statistika
Pirmdiena, 02 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 04 Janvāris 2016
  Janv. Febr. Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Gadā kopā
Laulības
(no tām baznīcā)
-(-) 1(-) 5(-) 3(1) 4(1) 9(1) 17(10) 12(5) 12(2) -(-) 4(-) 5(2) 72(22)
Dzimuši 18 9 10 23 7 12 12 10 10 12 10 14 147
Miruši 20 17 33 29 22 20 29 23 25 31 24 36 309

 


2014.gads Balvu novadā

Kategorija: Statistika
Pirmdiena, 01 Februāris 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Februāris 2016

2014.gads Balvu novadā

  Janv. Febr. Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Gadā kopā
Laulības
(no tām baznīcā)
3(1) 3(-) 6(-) 5(-) -(-) 13(2) 16(9) 11(4) 10(3) 4(1) 1(-) 2(2) 74(22)
Dzimuši 11 13 7 6 12 12 8 14 15 10 8 15 131
Miruši 27 28 28 30 21 27 23 16 21 30 15 41 307

 


2013.gads Balvu novadā

Kategorija: Statistika
Pirmdiena, 01 Februāris 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Februāris 2016

2013.gads Balvu novadā

  Janv. Febr. Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Gadā kopā
Laulības
(no tām baznīcā)
3(1) 1(-) 2(1) 8(-) -(-) 11(1) 5(3) 11(3) 5(3) 4(3) 2(-) 3(-) 55
Dzimuši 12 7 12 9 10 16 14 13 15 9 7 11 135
Miruši 19 28 25 33 24 24 20 26 25 18 22 28 292

 


2012.gads Balvu novadā

Kategorija: Statistika
Pirmdiena, 01 Februāris 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Februāris 2016

2012.gads Balvu novadā

  Janv. Febr. Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Gadā kopā
Laulības
(no tām baznīcā)
- 7(2) 2 3 4(2) 8(2) 7(1) 19(8) 4(2) - 5(2) 5(3) 64
Dzimuši 9 13 13 5 9 12 16 12 8 16 13 11 137
Miruši 24 24 18 28 26 13 28 22 19 23 15 25 265

 


2011.gads Balvu novadā

Kategorija: Statistika
Pirmdiena, 01 Februāris 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Februāris 2016

2011.gadā Balvu novadā

Dzimis 171 bērns (88 meitenes un 83 zēni)

Laulībā dzimuši - 68
Atzīta paternitāte (vecāki nav laulībā) - 83
Reģistrēti bez ziņām par tēvu – 20

Mātei: 1.bērns - 64
2.bērns - 67
3.bērns - 27
4.bērns – 5
5.bērns – 4
6.bērns - 2
7.bērns – 1
10.bērns - 1

Abi vecāki latvieši - 119
Abi vecāki krievi - 16
Pārējiem vecāki dažādu tautību.

Populārākie vārdi: Laura(4), Sofija(4), Viktorija(3), Linda(3), Enija(3), Evelīna(3), Elīna(3), Marta(3), Elizabete(3).
Markuss(6), Kristiāns(4), Reinis(4), Ralfs(4), Daniels(3), Renārs(3), Kristaps(3), Mikus(3), Jānis(3)

11 bērniem iedoti divi vārdi.

Noslēgtas 57 laulības

Dzimtsarakstu nodaļā - 39
Baznīcās - 18

Abiem 1.laulība – 35 pāriem
Abiem 2.laulība – 1 pārim
Pirmā un otrā - 20 pāriem
Pirmā un trešā – 1 pārim

Abi latvieši - 41 pāris
Abi krievi – 1 pāris
Dažādas tautības - 15

1 laulība reģistrēta ar Lielbritānijas pilsoni

Vecumu starpība:
23 gadi – 1
15 gadi – 1
14 gadi - 1
12 gadi – 3
11 gadi – 1
10 gadi – 2
9 gadi - 1
8 gadi - 1
7 gadi – 3
6 gadi - 4

7 laulībās sieva vecāka par vīru.

Sastādīti 294 cilvēku miršanas reģistri (152 sievietes un 142 vīrieši)
213 latvieši, 71 krievs, 3 ukraiņi 3 baltkrievi, 3 lietuvieši 1 čigāns.

Mirušo vecums:

  Līdz 10 g.v. 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 Pēc 100
Vīrieši     1 8 18 26 31 33 23 2  
Sievietes       1 3 7 23 41 59 18  

Balvu novadā miruši 264 cilvēki
Balvi- 112
Balvu pagasts – 12
Bērzkalnes pagasts – 12
Bērzpils pagasts – 17
Briežuciema pagasts – 12
Krišjāņu pagasts – 7
Kubulu pagasts – 30
Lazdulejas pagasts – 6
Tilžas pagasts – 16
Vectilžas pagasts – 8
Vīksnas pagasts – 18
Pansionāts – 14

Reģistrētas miršanas 30 citu pilsētu un novadu cilvēkiem.


2010.gads Balvu novadā

Kategorija: Statistika
Pirmdiena, 01 Februāris 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Februāris 2016

2010.gadā Balvu novadā

Dzimuši 132 bērni (65 meitenes un 67 zēni)
Laulībā dzimuši - 61
Atzīta paternitāte (vecāki nav laulībā) - 61
Reģistrēti bez ziņām par tēvu – 10
Mātei: 1.bērns - 61
            2.bērns - 36
            3.bērns - 27
            4.bērns - 5
            7.bērns – 2
            9.bērns - 1
Abi vecāki latvieši - 92
Abi vecāki krievi - 10
Pārējiem vecāki dažādu tautību.

2010.gadā reģistrētie 132 bērni deklarēti šādās dzīvesvietās:
Balvu novadā kopā – 97 Citos novados - 35

Balvos - 56
Balvu pagastā – 3
Bērzkalnes pagastā – nav
Bērzpils pagastā – 1
Briežuciema pagastā – 3
Krišjāņu pagastā – 5
Kubulu pagastā – 6
Lazdulejas pagastā – 3
Tilžas pagastā – 8
Vectilžas pagastā – 7
Vīksnas pagastā – 5

Populārākie vārdi: Sanija (2), Ieva (2), Viktorija (2), Gabriela (2), Simona (2), Kitija (2), Alise (2), Samanta (2),
Jānis (5), Kristers (3), Gustavs (3), Armands (2), Ričards (4), Andris (2),
10 bērniem iedoti divi vārdi.

Noslēgtas 43 laulības
Dzimtsarakstu nodaļā - 32
Baznīcās - 11 (Balvu katoļu- 4 Balvu luterāņu-3 Bēržu katoļu- 4)

Abiem 1.laulība – 32 pāriem
Abiem 2.laulība – 4 pāriem
Abiem 3.laulība – 1 pārim
Pirmā un otrā - 5 pāriem
Trešā un ceturtā - 1 pārim

Abi latvieši - 30 pāri
Abi krievi – 2 pāri
Dažādas tautības 11 (2 baltkrievs, 1 ukrainis, 1 polis)
1 laulība reģistrēta ar Ukrainas pilsoni
Vecumu starpība: 12 gadi – 1 11 gadi – 3 8 gadi – 1 7 gadi – 5 6 gadi - 1 5 gadi – 3
Piecās laulībās sieva vecāka par vīru.

Miruši 258 cilvēki (132 sievietes un 126 vīrieši)
180 latvieši, 69 krievi, 3 ukraiņi 2 baltkrievi, 2 čigāni, 1 moldāvs un 1 polis.

Mirušo vecums:

 

Līdz 10 g.v.

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

Pēc 100

Vīrieši

1

0

2

6

10

20

34

37

16

0

0

Sievietes

2

1

0

1

3

6

14

39

53

12

1

236  mirušie cilvēki  dzīvoja Balvu novadā,     22 dzīvoja  citos novados

Balvi - 98
Balvu pagasts – 12
Bērzkalnes pagasts – 6
Bērzpils pagasts – 17
Briežuciema pagsts – 11
Krišjāņu pagasts – 8
Kubulu pagasts – 11 (bez pansionāta)
Pansionāts – 31
Lazdulejas pagasts – 9
Tilžas pagasts – 12
Vectilžas pagasts – 9
Vīksnas pagasts – 12


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei