Balvu novada pašvaldības policija

pasvaldibas policija balvu novads

Adrese: Sporta iela 1, Balvi, LV-4501
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Balvu novada Pašvaldības policija informē, ka par jebkuru sabiedriskās kārtības pārkāpumu vai personu tiesību un brīvību apdraudējumu Jūs variet ziņot pa tālruni:

29445114; 64522940 vai 110

Mums IR svarīga Jūsu drošība!

Atskurbtuve tālr.20247739

Norīkojumā esošie pašvaldības policijas darbinieki sazvanāmi pa telefonu– tālr.nr. 29445114 katru dienu no plkst.08.00 līdz plkst.24.00.

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasts
Priekšnieks Rita Kravale 64520940 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Vecākais inspektors Ingus Koļcovs 64520940 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Inspektors Mārtiņš Vīdners 64520940  
Inspektors Andis Grāvītis 64520940  
Inspektors Pēteris Bašķers 64520940  
Inspektors Raitis Ķerģis 64520940  
Inspektors Viesturs Kozlovskis 64520940  

Balvu novada pašvaldības policija ir Balvu novada domes struktūrvienība, kuras galvenais uzdevums ir sabiedriskās kārtības uzturēšana Balvu novada administratīvajā teritorijā un Balvu novada domes apstiprināto saistošo noteikumu ievērošanas un izpildes kontrole, regulāra patrulēšana pilsētas ielās. Pašvaldības policijas pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem. Tā ir pakļauta Balvu novada domei. Darba organizācijas jautājumos Pašvaldības policija sadarbojas ar Valsts policijas iestādēm un citām institūcijām.


Pārskats par Balvu novada Pašvaldības policijas reģistrēto informāciju laika posmā no 01.01.2019. līdz 31.03.2019.

Kategorija: Pašvaldības policija
Pirmdiena, 01 Aprīlis 2019
Pēdējās izmaiņas: 01 Aprīlis 2019

Reģistrēti notikumi

316

No tiem

Ģimenes konflikti

4

Cita veida konflikti

8

Ziņojumi par klaiņojošiem dzīvniekiem

18

No tiem nodoti patversmē

5 suņi/ 8 kaķi

Atrasti saimnieki

3

Īpašuma nekopšana

Uzsāktas 12 lietvedības

Apsekotas riska ģimenes

16

Izskatīti iesniegumi

42

Tieša piedalīšanās noziedzīgu nodarījumu atklāšanā

7

 

Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli

98

No tiem

Atrašanās sabiedriskā vietā tādā alkohola reibumā, kas aizkar cilvēka cieņu

66

No tiem Guļošas personas alkohola reibumā

52

Nepilngadīgie alkohola reibumā

0

Nepilngadīgie smēķē

8

Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu neievērošanu

1

Par sīko huligānismu

2

Par dzīvošanu bez deklarētās dzīves vietas

2

Par saistošo noteikumu neievērošanu

2

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli par dzīvnieku turēšanas noteikumu neievērošanu (L APK 106.p.)

1

Apstāšanās/stāvēšanas noteikumu pārkāpumi

18

Ievietotas atskurbtuvē

198 personas

Informāciju sagatavoja: Balvu novada pašvaldības policijas priekšniece R.Kravale


Balvu novada pašvaldības policijas darba rezultāti 2018.gadā

Kategorija: Pašvaldības policija
Piektdiena, 11 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 11 Janvāris 2019

Reģistrēti 1417 notikumi

 • Saņemti- (162) pieprasījumi, uz kuriem sniegtas atbildes likumā noteiktajā kārtībā.
 • Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli - (424) ;
 • no tiem
 • Par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem - (87 )
 • L APK 171.p. (atrašanās sabiedriskās vietā tādā alkohola reibumā stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu vai alkohola lietošanu sabiedriskās vietā - (219) ,
 • L APK 167.p. (sīkais huligānisms)(5)
 • L APK 42.1. p.4.d.(nepilngadīgais smēķē) - (60);
 • L APK 171.1.p. (Nepilngadīgie alkohola reibumā) - ( 35 )
 • Saistošo noteikumu neievērošana – (6)

Saņemti un izskatīti – 33 iesniegumus par ģimenes konfliktiem,
izbraukts uz 103 cita veida konfliktiem,
saņemta informācija un risinātas situācijas par 45 klaiņojošiem dzīvniekiem.
Uzsāktas 34 administratīvās lietvedības par īpašumu nesakopšanu

Citām iestādēm sniegta palīdzība (VP, San-tex, NMPD u.c.)

187 reizes

Sociālajam dienestam

49 reizes

apsekotas riska ģimenes

59 reizes

Pieņemti apmeklētāji

55

Veiktas pārrunas ar personām, kuras nav savlaicīgi noslēgušas atkritumu apsaimniekošanas līgumus

146

Tieša piedalīšanās  noziedzīgu nodarījumu atklāšanā

31

Tieša piedalīšanās  kārtības nodrošināšanā pasākumā

47 reizes

Atskurbtuvē ievietotas 825 personas (2017.g.-727)

Par atskurbtuves pakalpojumu sniegšanu ir noslēgts līgums ar 5 novadu (Rugāju, Viļakas, Baltinavas, Gulbenes, Alūksnes) pašvaldībām.

Informāciju sagatavoja:
Balvu novada pašvaldības policijas priekšniece R.Kravale

10.01.2019.


Pārskats par Balvu novada Pašvaldības policijas reģistrēto informāciju laika posmā no 01.01.2018. līdz 30.09.2018.

Kategorija: Pašvaldības policija
Pirmdiena, 01 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 01 Oktobris 2018

Reģistrēti notikumi

1087

No tiem

 

Ģimenes konflikti

26

Cita veida konflikti

85

Veiktas pārrunas ar personām, kuras nav savlaicīgi noslēgušas atkritumu apsaimniekošanas līgumus

126

Īpašuma nekopšana

28

Apsekotas riska ģimenes

18

Pieņemti apmeklētāji

42

Izskatīti iesniegumi

127

Tieša piedalīšanās noziedzīgu nodarījumu atklāšanā

25

Lasīt tālāk ...


Balvu novada pašvaldības policijas darba atskaite par 2017.gadu

Kategorija: Pašvaldības policija
Ceturtdiena, 25 Janvāris 2018
Pēdējās izmaiņas: 04 Aprīlis 2018

Balvu novada pašvaldības policijas galvenais uzdevums ir sabiedriskās kārtības uzturēšana Balvu novada administratīvajā teritorijā un Balvu novada domes apstiprināto saistošo noteikumu ievērošanas un izpildes kontrole, regulāra patrulēšana pilsētas ielās. Viens no preventīvā darba pamatuzdevumiem ir klātbūtnes efekts, atpazīstamība, redzamība. Trafarētais autotransports un darbinieks formā jau pats par sevi ir profilakse.

Katrs rīts sākas ar PP dežūrējošā norīkojuma izbraukšanu patrulēšanas maršrutā. Tiek vērtēta kārtība un drošība pilsētā, akcentējot uzmanību uz mācību iestādēm un bērnudārziem. Dienas laikā patrulēšana tiek organizēta atbilstoši situācijai, īpašu uzmanību pievēršot autoostai. Vasaras periodā notiek plānveidīgas patruļas par īpašumu sakopšanu t.sk. mazdārziņi, piepilsēta.

Norīkojums savu darbu atspoguļo ikdienas atskaites lapā, kas pēc tam tiek ievadīta datu bāzē APUS.

Darbinieki strādā no plkst.08.00-02.00; piektdienās, sestdienās no 08:00-04:00

Darbojas pašvaldības policijas norīkojuma vienotais telefons 29445114.

2017.gadā –

Informācijas veids

skaits

Saņemti ziņojumi un iesniegumi par notikumiem

1460

Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli (kopā)

612

Atrašanās alkohola reibumā tādā stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu

267

No tiem guļošas personas

150

Nepilngadīgie alkohola reibumā

40

Nepilngadīgie smēķē

38

Par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem

231

Par saistošo noteikumu neievērošanu

5

Nosūtītas brīdinājuma vēstules par nesamaksāto sodu

142

Nosūtīti materiāli tiesu izpildītāju kantorim

91

Citām iestādēm sniegta palīdzība

Sociālajam dienestam

149 reizes

No tām- apsekotas riska ģimenes

109 reizes

Pieņemti apmeklētāji

55

Balvu pilsētā uzstādītas 17 videonovērošanas kameras

 1. Brīvības un Partizānu ielas krustojumā (pareizticīgo baznīca, „Ūdensroze”, TOP);
 2. Bērzpils un Brīvības ielu krustojumā (kultūras nama laukums);
 3. Pilsētas parks un bērnudārza „Sienāzītis” centrālā ieeja;
 4. Laukums aiz kultūras nama;
 5. Teātra-Partizānu ielas krustojums (mākslas skola, svēra daļa).
 6. Steķintava (Stacijas - Vidzemes ielu krustojumā);
 7. 8) Autoosta (2gabalas);
 8. Dzirnavu iela (pie ezera);
 9. Ezera- Dārza ielu krustojums (pie ģimnāzijas);
 10. 13) 14) .Pamatskolas teritorija ( 3gabalas);
 11. Bērnudārzs Pīlādzītis;
 12. Bērnu rotaļu laukums;
 13. Vides objekts.

Problemātiskas vietas Balvos

 • Balvu autoosta (132 izsaukumi);
 • Māja Brīvības ielā 45, Balvos - (41 izsaukums);
 • Sociālā māja Daugavpils ielā 73A - (30 izsaukumi);
 • Māja Raiņa ielā 48A, Balvos (35 izsaukumi).

Saņemti izsaukumi un pieņemti lēmumi par

 • 130 sadzīves konfliktiem;
 • 43 ģimenes konfliktiem.

ATSKURBTUVE

2015.gadā ievietota 491 persona;
2016.gadā- 672;
2017.gadā – 727.

Noslēgti līgumi ar Alūksnes, Gulbenes, Rugāju, Baltinavas, Viļakas novadiem par atskurbtuves pakalpojumu izmantošanu.


Pašvaldības policija informē par nepilngadīgo alkohola lietošanu

Kategorija: Pašvaldības policija
Pirmdiena, 11 Decembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 04 Aprīlis 2018

Balvu novada pašvaldības policijas inspektori 09.12.2017. patrulējot pēc pusnakts Balvu pilsētā, dažādās vietās un laikos aizturēja 3 nepilngadīgus jauniešus, kuri atradās alkohola reibumā (no 0,98 līdz 1,5 promilēm izelpā). Jaunieši tika aizturēti, nogādāti policijas iecirknī un vecāku klātbūtnē sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli pēc L APK 171.1.panta (Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais). Materiāli nosūtīti izskatīšanai uz Balvu novada administratīvo komisiju.

Bērnu tiesību aizsardzības likums nosaka, ka bērns nedrīkst lietot alkoholiskos dzērienus līdz 18 gadu vecumam.

Balvu novada pašvaldības policijas darbinieki 2017.gada 11 mēnešos ir konstatējusi 40 gadījumus, kad nepilngadīgie ir lietojuši alkoholu, Valsts policijas Balvu iecirkņa darbinieki - 30. Fakti liecina, ka alkohola lietošana nepilngadīgo vidū ir ļoti izplatīta.

Pieaugušie bieži vien ir tie, kuri iegādājas alkoholiskos dzērienus jauniešu vietā. Ja esi liecinieks šādai situācijai, nepaliec vienaldzīgs un noteikti informē par to atbildīgos dienestu (Valsts policiju pa telefonu 110) vai (Balvu novada pašvaldības policiju pa telefonu 29445114)

Svētku sarīkojumi un ballītes ir ļoti nozīmīga pusaudžu dzīves daļa - tā ir iespēja satikt esošos draugus neformālā gaisotnē un iepazīties ar jauniem, kopīgi atpūsties, padejot. Diemžēl ballītes bieži vien ir tā vieta, kur tiek lietoti alkoholiskie dzērieni, smēķēts, piedāvātas narkotiskās vielas. Vecākiem svarīgi savlaicīgi pārrunāt alkohola lietošanas jautājumus ar nepilngadīgo, izskaidrot alkohola lietošanas riskus. Vienojaties, ka dzīve BEZ alkoholiskajiem dzērieniem ir pareizākā un drošākā izvēle!

Laiks gaišs un mierīgs svētku laiks!

Rita Kravale
Pašvaldības policijas priekšniece


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei