Rūķīšu ceļojums

Kategorija: Projekti
Ceturtdiena, 20 Jūnijs 2019
Pēdējās izmaiņas: 20 Jūnijs 2019

tmb20190620144344

Balvu Teritoriālā invalīdu biedrība jau trešo gadu pēc kārtas organizē bērniem ar īpašām vajadzībām vasaras dienas nometni. Šovasar tā notika no 3.- 9.jūnijam, un tās nosaukums bija „Rūķīšu ceļojums”. Šī nometne bērniem paliks prātā un atmiņās vēl ilgi, jo tik daudz piedzīvojumu un izbraucienu vienas nedēļas laikā nezin kad vēl piedzīvos!

Lasīt tālāk ...


Īstenojot izglītības iestāžu modernizācijas projektu, pabeigti pārbūves darbi Balvu Valsts ģimnāzijā

Kategorija: Projekti
Trešdiena, 19 Jūnijs 2019
Pēdējās izmaiņas: 19 Jūnijs 2019

nap2020 eraf ieguldijums

2018.gadā tika noslēgti kopā četri būvdarbu līgumi ERAF finansētā projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/014 „Balvu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros. Saskaņā ar ieplānoto, 2019.gada 17.maijā visi pārbūves darbi tika pilnībā pabeigti. Divu skolu sporta laukumus nodeva ekspluatācijā jau 2018.gadā, būvdarbus Balvu pamatskolā pabeidza šā gada februārī, bet darbi Balvu Valsts ģimnāzijā (BVĢ), kā lielākajā objektā, notika visilgāk – līdz 17.maijam. BVĢ pārbūves rezultātā ir izremontētas visas mācību klases, 6 gaiteņi un 4 sanitārie mezgli, veikta ventilācijas sistēmas izbūve, elektrotīklu rekonstrukcija un ergonomiska un pietiekama apgaismojuma klašu telpās, gaiteņos un sanitārajos mezglos izveide. Tāpat ir izveidots arī Reģionālais metodiskais centrs, pārbūvēta mācību iestādes sporta zāles grīda un apgaismojums.

Lasīt tālāk ...


Bērnu nometnes

Kategorija: Projekti
Otrdiena, 18 Jūnijs 2019
Pēdējās izmaiņas: 19 Jūnijs 2019

nap 2020 esf ieguldijums

Balvu novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz BEZMAKSAS nometnēm projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/050 ietvaros.

Lasīt tālāk ...


Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Balvu novadā

Kategorija: Projekti
Piektdiena, 14 Jūnijs 2019
Pēdējās izmaiņas: 19 Jūnijs 2019

Balvu novada pašvaldība ir viena no Latgales reģiona pašvaldībām, kura piedalās projektā „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (turpmāk – DI projekts), kura realizācijas laiks ir  01.01.2016. līdz 31.12.2023.

Lasīt tālāk ...


Tuvojas noslēgumam grants ceļu posmu pārbūve

Kategorija: Projekti
Ceturtdiena, 13 Jūnijs 2019
Pēdējās izmaiņas: 19 Jūnijs 2019

logo

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumiem Nr.475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” katrai pašvaldībai ir noteikts maksimāli pieejamais atbalsta apmērs, kas tika aprēķināts, ņemot vērā pašvaldības kopējo ceļu garumu, kopējo dzīvnieku skaitu un kopējās laukaugu platības.

Lasīt tālāk ...


Projekts Nr.18-07-A00702-000097, “Bērzkalnes pagasta ceļa “Balvi-Verpuļeva-Elkšņeva-Mūrova” posma pārbūve”

Kategorija: Projekti
Ceturtdiena, 13 Jūnijs 2019
Pēdējās izmaiņas: 19 Jūnijs 2019

logo

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumiem Nr.475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” katrai pašvaldībai ir noteikts maksimāli pieejamais atbalsta apmērs, kas tika aprēķināts, ņemot vērā pašvaldības kopējo ceļu garumu, kopējo dzīvnieku skaitu un kopējās laukaugu platības. Balvu novada pašvaldībai maksimāli pieejamais atbalsta apmērs ir 1,58 milj. euro. Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Lasīt tālāk ...


Tematiski - radošā meistarklase "Tautas tērpa interpretācija"

Kategorija: Projekti
Ceturtdiena, 13 Jūnijs 2019
Pēdējās izmaiņas: 19 Jūnijs 2019

galvena-bilde

Biedrība "Radošās Idejas" rīkoja tematiski - radošo meistarklasi ar mērķi veicināt starpkultūru dialogu un sadarbību, pasākumu pieejamību visu vecumu pārstāvjiem (t.sk. bērniem, jauniešiem, senioriem).

Lasīt tālāk ...


“PuMPuRS” projekts Balvu novadā

Kategorija: Projekti
Piektdiena, 07 Jūnijs 2019
Pēdējās izmaiņas: 19 Jūnijs 2019

pumpurs-logo-1254.png

galvena-bilde

Izglītības kvalitātes valsts dienesta Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, ko pazīst arī ar nosaukumu “PuMPuRS” Balvu novada pašvaldība ir iesaistījusies no 2017.gada 6.septembra.

Lasīt tālāk ...


Turpinās projekts „ Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta”

Kategorija: Projekti
Ceturtdiena, 06 Jūnijs 2019
Pēdējās izmaiņas: 19 Jūnijs 2019

nap-esf-logo

Pamatojoties uz 2018.gada 7.maija noslēgto līgumu Nr. 1.5/2018-20 par “Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārtas būvniecību”, būvnieks SIA „ĢL Konsultants” pēc tehnoloģiskā pārtraukuma, kurš ilga no 2018.gada 10.decembra līdz 2019. gada 2.maijam, atsāka ārējo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūvi.

Lasīt tālāk ...


Bibliotēkas veicinās uzņēmējdarbību Ziemeļlatgalē Latvijā un Pleskavas reģionā Krievijā

Kategorija: Projekti
Pirmdiena, 03 Jūnijs 2019
Pēdējās izmaiņas: 19 Jūnijs 2019

logo-104603062019A.jpg

Projektā “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!” biedrība “Radošās Idejas”, Balvu novada pašvaldība un Dedoviču rajona Centrālā bibliotēka apvienos spēkus, lai veicinātu ilgi gaidīto pagriezienu bibliotēku darbā, bibliotēkām kļūstot par uzņēmējdarbības veicinātājām reģionos.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei