Komisijas

Kategorija: Bez kategorijas
Trešdiena, 26 Jūnijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 03 Jūnijs 2019 13:51

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA

Nr.p.k.

Amats

Vārds, uzvārds

1.

Komisijas priekšsēdētājs

Juris Annuškāns

2.

Komisijas priekšsēdētāja vietniece

Natālija Višņevska

3.

Komisijas locekle, sekretāre

Iveta Kokoreviča

4.

Komisijas loceklis

Jānis Zakarīts

5.

Komisijas locekle

Genovefa Jermacāne

 

ADMINISTRATĪVO AKTU STRĪDU KOMISIJA

Nr.p.k.

Amats

Vārds, uzvārds

1.

Komisijas priekšsēdētājs

Aigars Pušpurs

2.

Komisijas locekle, sekretāre

Ilona Ločmele

3.

Komisijas locekle

Imanta Serdāne

4.

Komisijas loceklis

Juris Annuškāns

5.

Komisijas locekle

Rita Kravale

6.

Komisijas locekle

Biruta Bogdane

 

DZĪVOKĻU KOMISIJA

Nr.p.k.

Amats

Vārds, uzvārds

1.

Komisijas priekšsēdētāja

Inita Pušpure

2.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

 

3.

Komisijas locekle, sekretāre

Valentīna Fedulova

4.

Komisijas locekle

Gunita Ledaine

5.

Komisijas locekle

Alla Duļko

 

 DZĪVOJAMO MĀJU PRIVATIZĀCIJAS KOMISIJA

Nr.p.k.

Amats

Vārds, uzvārds

1.

Komisijas priekšsēdētājs

Valentīna Fedulova

2.

Komisijas locekle, sekretāre

Iveta Kokoreviča

3.

Komisijas locekle

Iluta Buglova

4.

Komisijas loceklis

Aigars Noviks

5.

Komisijas loceklis

Vilis Žogota

 

PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU PRIVATIZĀCIJAS UN ATSAVINĀŠANAS KOMISIJA

Nr.p.k.

Amats

Vārds, uzvārds

1.

Komisijas priekšsēdētājs

Juris Annuškāns

2.

Komisijas locekle, sekretāre

Iveta Kokoreviča

3.

Komisijas locekle

Mārīte Berķe

4.

Komisijas locekle

Anita Grāmatiņa

5.

Komisijas locekle

Tatjana Aleksejeva

 

ĒTIKAS KOMISIJA

Nr.p.k.

Amats

Vārds, uzvārds

1.

Komisijas priekšsēdētājs

Juris Annuškāns

2.

Komisijas locekle, sekretāre

Terēza Čudarkina

3.

Komisijas locekle

Taisija Smirnova

 

PASTĀVĪGĀ IEPIRKUMU KOMISIJA

Nr.p.k.

Amats

Vārds, uzvārds

1.

Komisijas priekšsēdētājs

Aivars Kindzuls

2.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Raimonds Bombāns

3.

Komisijas locekle, sekretāre

Sarmīte Gržibovska

4.

Komisijas loceklis

Uldis Sprudzāns

5.

Komisijas locekle

Olga Siņica

6.

Komisijas loceklis

Tālis Korlašs

7.

Komisijas loceklis

Gints Grīslis

 

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU IZVĒRTĒŠANAS UN MĒRĶDOTĀCIJAS SADALES KOMISIJA

Nr.p.k.

Amats

Vārds, uzvārds

1.

Komisijas priekšsēdētāja

Inta Kaļva

2.

Komisijas priekšsēdētāja vietniece

Terēza Čudarkina

3.

Komisijas locekle, sekretāre

Ilona Naļivaiko

4.

Komisijas locekle

Imanta Serdāne

5.

Komisijas locekle

Gunta Raibekaze

6.

Komisijas locekle

Linda Igaune

7.

Komisijas loceklis

Jānis Zakarīts

8.

Komisijas loceklis

Uldis Arnicāns

 

PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU REĢISTRĀCIJAS UN UZŅEMŠANAS KOMISIJA

Nr.p.k.

Amats

Vārds, uzvārds

1.

Komisijas priekšsēdētāja

Inta Kaļva

2.

Komisijas locekle, sekretāre

Inese Kikuča

3.

Komisijas locekle

Svetlana Pavlovska

 

PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS LICENCĒŠANAS KOMISIJA

Nr.p.k.

Amats

Vārds, uzvārds

1.

Komisijas priekšsēdētāja

Inta Kaļva

2.

Komisijas locekle, sekretāre

Ilona Naļivaiko

3.

Komisijas locekle

Eva Smirnova

 

PIRMPIRKUMA TIESĪBU IZVĒRTĒŠANAS KOMISIJA

Nr.p.k.

Amats

Vārds, uzvārds

1.

Komisijas priekšsēdētājs

Vilnis Dzenis

2.

Komisijas priekšsēdētāja vietniece

Tatjana Aleksejeva

3.

Komisijas locekle, sekretāre

Terēzija Začeva

4.

Komisijas loceklis

Raimonds Zelčs

5.

Komisijas loceklis

Andris Bačuks

 

LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMJU DARĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA

Nr.p.k.

Amats

Vārds, uzvārds

1.

Komisijas priekšsēdētājs

Pēteris Kalniņš

2.

Komisijas priekšsēdētāja vietniece

Ginta Zaharāne

3.

Komisijas locekle, sekretāre

Iveta Kokoreviča

4.

Komisijas loceklis

Aigars Noviks

5.

Komisijas locekle

Kristīne Terentjeva

 

VĒLĒŠANU KOMISIJA

Nr.p.k.

Amats

Vārds, uzvārds

1.

Komisijas loceklis

Ivars Logins

2.

Komisijas locekle

Ilona Ločmele

3.

Komisijas locekle

Imanta Serdāne

4.

Komisijas locekle

Daina Tutiņa

5.

Komisijas locekle

Ilona Ločmele

6.

Komisijas locekle

Elita Mozule

7.

Komisijas locekle

Sanita Putniņa

 

MEDĪBU KOORDINĀCIJAS KOMISIJA

Nr.p.k.

Amats

Vārds, uzvārds

1.

Komisijas priekšsēdētājs

Aivars Kindzuls

2.

Komisijas locekle

Guna Začeste

3.

Komisijas loceklis

Ilgonis Losāns

4.

Komisijas loceklis

Jānis Roginskis

5.

Komisijas loceklis

Ilmārs Štāls

6.

Komisijas loceklis

Viktors Reblis

7.

Komisijas sekretāre bez balss tiesībām

Ilzīte Dokāne

 

BALVU SADARBĪBAS TERITORIJAS CIVILĀS AIZSARDZĪBAS KOMISIJA

Nr.p.k.

Amats

Vārds, uzvārds

1.

Komisijas priekšsēdētājs

Aigars Pušpurs

2.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Aleksejs Kovšovs

3.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Sandra Kapteine

4.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Sergejs Maksimovs

5.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Sarmīte Tabore

6.

Komisijas loceklis

Uldis Keišs

7.

Komisijas loceklis

Imanta Serdāne

8.

Komisijas loceklis

Gunta Raibekaze

9.

Komisijas loceklis

Sarmīte Andrukele

10.

Komisijas loceklis

Evita Kupča

11.

Komisijas loceklis

Mārīte Ņukša

12.

Komisijas loceklis

Modris Zaķis

13.

Komisijas loceklis

Rita Kravale

14.

Komisijas loceklis

Uldis Melnacis

15.

Komisijas loceklis

Varis Pētersons

16.

Komisijas loceklis

Jānis Ritenis

17.

Komisijas loceklis

Guna Začeste

18.

Komisijas loceklis

Andis Ločmelis

19.

Komisijas loceklis

Rudīte Krūmiņa

20.

Komisijas loceklis

Aivars Pugejs

21.

Komisijas loceklis

Uldis Matisāns

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei