Komitejas

Kategorija: Bez kategorijas
Trešdiena, 26 Jūnijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 31 Janvāris 2019 16:15

Finanšu komiteja 9 locekļu sastāvā:

 1. Aigars Pušpurs - komitejas priekšsēdētājs
 2. Anita Petrova - komitejas priekšsēdētāja vietniece
 3. Aija Mežale
 4. Inta Kaļva
 5. Sandra Kindzule
 6. Eva Smirnova
 7. Ivans Baranovs

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja 7 locekļu sastāvā:

 1. Aija Mežale - komitejas priekšsēdētāja
 2. Jānis Zakarīts - komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 3. Inta Kaļva
 4. Tālis Korlašs
 5. Egons Salmanis
 6. Sandra Kindzule
 7. Svetlana Pavlovska

Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komiteja 7 locekļu sastāvā:

 1. Egons Salmanis - komitejas priekšsēdētājs
 2. Pēteris Kalniņš - komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 3. Aivars Kindzuls
 4. Anita Petrova
 5. Inta Kaļva
 6. Eva Smirnova
 7. Svetlana Pavlovska

Tautsaimniecības un vides komiteja 7 locekļu sastāvā:

 1. Aivars Kindzuls - komitejas priekšsēdētājs
 2. Tālis Korlašs - komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 3. Aigars Pušpurs
 4. Ivans Baranovs
 5. Jānis Zakarīts
 6. Pēteris Kalniņš

Komiteju sēdes notiek katra mēneša trešajā ceturtdienā.

Komitejas sēžu norises laiks:
Sociālā un veselības aprūpes jautājumu komiteja plkst.9.00
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja plkst.11.00
Tautsaimniecības un vides komiteja plkst.13.00
Finanšu komiteja plkst.15.00

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei