Vardarbībai – NĒ!

Kategorija: Sociālā dienesta aktualitātes
Ceturtdiena, 28 Jūnijs 2018
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 28 Jūnijs 2018 13:30

Labklājības ministrija sadarbībā ar Valsts policiju, biedrību “Centrs Marta” un asociētajiem partneriem - Tieslietu ministriju un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociāciju no 2017.gada 1.februāra - 2019.gada 31.janvārim īsteno Eiropas Savienības programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” līdzfinansēto projektu “Soli tuvāk: Kopienas vienota atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem”.

Projekta mērķis - izstrādāt un ieviest uz cietušo vērstu institucionālu sadarbības modeli, vardarbības pret sievieti gadījumu risināšanai.

Tukuma novada pašvaldība bija pirmā pašvaldība, kura 2017.gadā īstenoja Kopienas vienotās atbildes modeļa vardarbības pret sievieti gadījumu risināšanā pilotprojektu.

Balvu novada Sociālais dienests pieteica savu dalību šim projektam, lai apgūtu jaunas metodes, risinot vardarbības gadījumus. Labklājības ministrija projekta īstenošanai izvēlējās piecas Latvijas pašvaldības - Balvu, Saldus, Valmieras, Cēsu un Dobeles.

Notikušas trīs monitoringa tikšanās Balvos, kurās piedalījās pārstāvji no Balvu, Viļakas, Rugāju, Baltinavas novadu Sociālajiem dienestiem un bāriņtiesām, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa, Balvu novada Pašvaldības policijas, Rēzeknes rajona tiesas Balvos, Balvu rajona prokuratūras, Valsts probācijas dienesta Balvu teritoriālās struktūrvienības un ģimenes ārste L.Kozlovska.

Pilotprojektu Balvos koordinēja Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests, piesaistot sadarbības partnerus no Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa un Balvu novada Pašvaldības policijas.

Pilotprojekta laikā Valsts un pašvaldības policija, izbraucot uz ģimenes konfliktiem, aizpildīja riska izvērtējuma anketas, lai identificētu iespējamo vardarbību un draudus, kuri vērsti pret sievieti.

Aizpildītās anketas Valsts un pašvaldības policija nosūtīja Sociālajam dienestam. Sociālais darbinieks tikās ar cietušo sievieti, aizpildīja MARAC riska izvērtēšanas anketu, piesaistīja nepieciešamos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un sniedza atbalstu.

Projekta aktivitātes norisinājās laika periodā no 2018.gada 5.aprīļa līdz 2018.gada 15.jūnijam. Pilotprojekta laikā tika aizpildītas 13 riska izvērtējuma anketas. Sociālā dienesta rīcībā nonāca informācija par ģimenēm, kuras līdz šim nebija redzeslokā.

Pilotprojekta īstenošanas laikā tika veicināta sadarbība un informācijas aprite starp institūcijām, pievērsta sabiedrības un institūciju uzmanība uz vardarbības pret sievieti gadījumiem, papildinātas zināšanas par vardarbībā cietušās un vardarbību veikušās personas psiholoģisko portretu, īpatnībām, par gadījuma risināšanas pieeju un metodēm. Projekta ietvaros tika aprobētas riska izvērtēšanas anketas, kuras pielietojamas ikdienas darbā. Tas palīdzēs Valsts un pašvaldības policijai un Sociālajiem dienestiem, lai atklātu iespējamos vardarbības upurus un sniegtu viņiem nepieciešamo palīdzību.

Iesaistītās institūcijas turpinās uzsāktās aktivitātes, lai apzinātu sievietes, kuras cieš no vardarbības, lai viņām sniegtu atbalstu un informētu par iespējām mainīt dzīvi.

Sievietei ir tiesības dzīvot bez vardarbības!

Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta
Atbalsta un rehabilitācijas nodaļas vadītāja
L. Voroņina

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei