Informācija pensionāriem un personām ar invaliditāti!

Kategorija: Sociālā dienesta aktualitātes
Pirmdiena, 17 Septembris 2018
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 17 Septembris 2018 18:35

Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests informē, ka saskaņā ar Balvu novada domes 2015.gada 12.marta saistošajiem noteikumiem Nr.10/2015 “Par papildus palīdzību Balvu novadā” iesniegumus no pensionāriem un personām ar invaliditāti par dzīvokļa (mājokļa) pabalsta piešķiršanu sāks pieņemt no 2018.gada 1.oktobra.

Pabalstu varēs saņemt:
• Pensionārs vai persona ar invaliditāti, kuram nav kopīga mājsaimniecība ar darbspējīgām personām un kura vidējais ienākumu apmērs ir līdz 260,00 euro mēnesī, pabalsta apmērs – līdz 115,00 euro gadā;

• Pensionāru vai personu ar invaliditāti pāris, kuram nav kopīga mājsaimniecība ar darbspējīgām personām un kuru vidējais ienākumu apmērs vienai personai ir līdz 200,00 euro mēnesī, pabalsta apmērs – līdz 95,00 euro gadā.

Lai saņemtu dzīvokļa (mājokļa) pabalstu, klients vai klienta pilnvarotā persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas Sociālajā dienestā un iesniedz:
1. iesniegumu;
2. izrakstu no katra atvērtā norēķinu konta par pēdējo pilno triju kalendāra mēnešu ienākumiem;
3. Īres vai apsaimniekošanas līguma kopiju (nav jāiesniedz dzīvokļa (mājokļa) īpašnieka pirmās pakāpes radiniekiem);
4. izdevumus attaisnojošos dokumentus par tekošo gadu (par malkas iegādi, elektrību, gāzi, ūdeni, dzīvokļa apkuri, citiem komunālajiem maksājumiem).
Par izdevumus attaisnojošiem dokumentiem uzskatāmi: maksājumu apliecinošie dokumenti – kases čeki, stingrās uzskaites kvītis, kredītiestāžu maksājumu uzdevumi, un grāmatvedības uzskaites dokumenti – rēķini, pavadzīmes utml., kuros norādīts pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis vai pakalpojuma nosaukums un cena. Ģimenei (personai) jāiesniedz izdevumus attaisnojošus dokumentus vai to kopijas.

Neskaidrību gadījumā zvanīt: 6 4521176 vai 25608650

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei