Iespēja saņemt pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas un Afganistānas kara dalībniekiem

Kategorija: Sociālā dienesta aktualitātes
Trešdiena, 24 Aprīlis 2019
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 24 Aprīlis 2019 15:45

Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests vērš uzmanību uz to, ka Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas un Afganistānas kara dalībnieki, kuri savu dzīvesvietu ir deklarējuši un faktiski dzīvo Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā var saņemt sociālās palīdzības pabalstu veselības uzlabošanai.

Lai saņemtu augstāk minēto pabalstu jāgriežas Balvu novada pašvaldības Sociālajā dienestā vai pagastu pārvaldēs pie sociālā darbinieka. Pabalsts tiek piešķirts pamatojoties uz statusu apliecinošu dokumentu un iesniegumu, kuram pievienoti izdevumus attaisnojoši dokumenti.

Kontaktinformācija: 64521176; 25608650.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei